Kancelaria GESSEL doradzała spółce J.S. HAMILTON POLAND S.A. z siedzibą w Gdyni przy emisji obligacji korporacyjnych serii A, zwykłych, oprocentowanych, niezabezpieczonych. Wartość emisji wyniosła 40 mln zł i została w całości objęta przez inwestorów instytucjonalnych. Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji, w ramach którego Spółka może emitować obligacje do łącznej kwoty 60 mln zł. Prawa z obligacji powstały dnia 27 grudnia 2016 r. wraz z ich rejestracją w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnych systemach obrotu prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz BondSpot (Catalyst).
J.S. HAMILTON POLAND S.A. to spółka świadcząca szeroki wachlarz profesjonalnych usług dla przemysłu, handlu, transportu, dystrybucji i składowania, obejmujących m. in. analizy laboratoryjne, badania próbek środowiskowych, kontrole techniczne i badanie i monitorowanie jakości towarów. Prace zespołu GESSEL nadzorował Krzysztof Marczuk, wspólnik Kancelarii. Projekt prowadzili Przemysław Krzemieniecki, aplikant adwokacki oraz Wojciech Nowosad, prawnik.