7 stycznia Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez fundusz Black Forest, Dariusza Gałęzewskiego i Dominika Dolińskiego wspólnego przedsiębiorcy pod firmą Yamly sp. z o.o.

Spółka Yamly sp. z o.o. będzie zajmować się produkcją oraz dystrybucją żywności na bazie roślinnej – gotowych dań wegańskich i wegetariańskich (zup, burgerów, nuggetsów oraz dań gotowych wieloskładnikowych), które mają być zdrową alternatywa dla produktów na bazie mięsa.

Doradztwo Kancelarii GESSEL obejmowało przygotowanie zgłoszenia zamiaru koncentracji oraz reprezentowanie klienta w toku postepowania przed Prezesem UOKiK. Nad projektem pracowały Bernadeta Kasztelan-Świetlik, partner, radca prawny, oraz Karolina Krzal-Kwiatkowska, starszy prawnik, adwokat.