Dziś, 15 czerwca 2016 r., dla spółek z o.o., których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym – a więc dla zdecydowanej większości podmiotów – upływa termin na zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, a więc w przypadku spółek, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno się odbyć do 30 czerwca 2016 r. Aby w tej dacie odbyć zgromadzenie winno ono zgodnie z procedurą zwoływania wymagającą wysłania do wspólników odpowiedniej korespondencji co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników, nastąpić najpóźniej właśnie 15 czerwca 2016 r.

Dla porządku warto wskazać, że kodeks spółek handlowych przewiduje także w określonych okolicznościach możliwość podejmowania uchwał bez formalnego zwołania zgromadzenia wspólników.