Zbliżający się termin na dokonanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Z dniem 13 października 2019 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadzające do polskiego systemu prawa Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

W związku z czym przypominamy o konieczności dokonania elektronicznego zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie do 13 kwietnia 2020 roku.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest systemem teleinformatycznym przewidzianym do przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych następujących spółek:

  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danej spółki za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przypominamy, iż brak zgłoszenia jest zagrożony karą w wysokości do 1.000.000 złotych.

Więcej informacji na temat Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych można znaleźć w uprzednio publikowanym przez nas artykule: https://gessel.pl/newsletter/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych/