VC & START-UP ZONE

VC & START-UP ZONE

DORADZTWO DLA START-UPÓW I INWESTORÓW

Rozumiejąc znaczenie technologii w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, jako Kancelaria GESSEL zapewniamy multidyscyplinarne wsparcie prawne w zakresie wszelkich aspektów związanych działalnością start-upów oraz ich inwestorów.

MODELOWA DOKUMENTACJA

W ramach Kancelarii GESSEL wraz z Sunfish Partners (berlińskim funduszem venture capital)  przygotowaliśmy i promujemy Modelową dokumentację dla inwestycji venture capital w Polsce, obejmującą kluczową z punktu widzenia inwestora oraz start-upu dokumentację transakcyjną.

Dokumenty czerpią z najlepszych międzynarodowych standardów, dopasowując je do polskiej rzeczywistości prawnej i biznesowej. Opublikowanie dokumentów zostało poprzedzone szerokimi konsultacjami w polskim środowisku venture capital

Dokumenty mogą zostać pobrane tutaj: Term Sheet | Investment Agreement

PROCES INWESTYCYJNY

Specjalizujemy się w obsłudze inwestycji w innowacyjne start-upy:

 • działamy zarówno po stronie inwestorów (funduszów venture capital oraz aniołów biznesu), jak i start-upów
 • doradzamy funduszom oraz start-upom korzystającym ze środków z programów pomocowych, a zwłaszcza tym BRIdge Alfa oraz PFR Starter
 • mamy doświadczenie w doradztwie we wszystkich rundach finansowania (pre-seed, seed, runda A oraz kolejne)
 • pomagamy na każdym etapie inwestycji – od due diligence, przez przygotowanie spółki do inwestycji, po opracowanie dokumentacji inwestycyjnej (m.in. term sheet’u, umowy inwestycyjnej, convertible note), negocjacji i przeprowadzenia inwestycji
 • doradzamy w zakresie bezpiecznego wdrażania programów motywacyjnych dla founderów i kluczowych menedżerów (ESOP, VSOP, oraz inne)

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ

Dzięki połączeniu kompetencji i doświadczenia w kluczowych dziedzinach prawa, jako Kancelaria GESSEL zapewniamy innowacyjnym spółkom multidyscyplinarne doradztwo w następujących obszarach:

 • własność intelektualna
 • dane osobowe
 • e-commerce
 • nowe technologie
 • IT
 • crowdfunding / ICO
 • działalność regulowana (instytucje finansowe)
 • prawo korporacyjne
 • rynki kapitałowe

TWORZENIE FUNDUSZY VENTURE CAPITAL

Doradzamy przy tworzeniu funduszów inwestycyjnych venture  capital w oparciu o polskie i zagraniczne struktury:

 • doradzamy przy wyborze optymalnej struktury dla nowego funduszu
 • przygotowujemy dokumenty założycielskie i wewnątrzorganizacyjne
 • współpracujemy z najlepszymi zagranicznymi kancelariami przy tworzeniu funduszy opartych o struktury zagraniczne, zwłaszcza w Luksemburgu i Holandii.