Michał Boryczka

Michał Boryczka

Managing associate
radca prawny

Transakcje M&A

Doświadczenie

Specjalizuje się w transakcjach M&A, restrukturyzacji grup kapitałowych, bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych. Doradza również w zakresie transakcji prywatyzacyjnych, opracowywania programów opcji menedżerskich oraz bieżącej obsługi prawnej stowarzyszeń i fundacji. Nadzoruje prace zespołu prawników przygotowujących analizy due diligence na potrzeby transakcji.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym, w szczególności dotyczących podmiotów działających w branży medycznej. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje ponadto doradztwo prawne w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej przedsiębiorców, w tym spółek publicznych jak i niepublicznych, oraz organizacji typu non-profit, negocjowanie i opiniowanie umów prawa cywilnego, przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji związanej z przedsięwzięciami restrukturyzacyjnymi. Nadzoruje i koordynuje prace zespołu prawników biorących udział w badaniach typu due diligence.

W Kancelarii GESSEL od 2004 roku.

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2005)
  • Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego a Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2007) 
  • Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2013)
  • wpisany na listę radców prawnych w 2010 roku

Znajomość języków obcych

  • angielski

modularsystem   sielanka 2   lux med swissmed

hifu clinic   jars   szpital sw elzbiety

infinite   lux med remedium   mleasing

cvi krosno glass   Anwim_MOYA   exact systems

comfort   currency one   prima dent

swissmed