Michał Boryczka

Michał Boryczka

Managing associate
radca prawny

Transakcje M&A

Specjalizacja:
Transakcje M&A, restrukturyzacja grup kapitałowych, bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych. Doradza również w zakresie transakcji prywatyzacyjnych, opracowywania programów opcji menedżerskich oraz bieżącej obsługi prawnej stowarzyszeń i fundacji. Nadzoruje prace zespołu prawników przygotowujących analizy due diligence na potrzeby transakcji.

Doświadczenie:
Specjalizuje się w obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym, w szczególności dotyczących podmiotów działających w branży medycznej. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje ponadto doradztwo prawne w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej przedsiębiorców, w tym spółek publicznych jak i niepublicznych, oraz organizacji typu non-profit, negocjowanie i opiniowanie umów prawa cywilnego, przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji związanej z przedsięwzięciami restrukturyzacyjnymi. Nadzoruje i koordynuje prace zespołu prawników biorących udział w badaniach typu due diligence. W Kancelarii GESSEL od 2004 roku.

Wykształcenie:
Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisany na listę radców prawnych w 2010 roku.

Znajomość języków obcych:
Angielski.

Przykładowe transakcje: