Christian Schmidt

Partner
Adwokat niemiecki (Rechtsanwalt)

German Desk - prawo niemieckie

Doradza w szczególności Klientom niemieckojęzycznym inwestującym w Polsce jak również polskim firmom i instytucjom realizującym transakcje na terenie Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych. Kieruje zespołem German Desk.4. Christian Schmidt 772x1158

Języki: pl en de es ru

BIO

Christian jest adwokatem niemieckim wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie jako prawnik zagraniczny. Specjalizuje się w obsłudze prawnej inwestycji zagranicznych w Polsce oraz w stosunkach prawnych polsko-niemieckich. Doradza w szczególności Klientom niemieckojęzycznym inwestującym w Polsce jak również polskim firmom i instytucjom realizującym transakcje na terenie Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych. Kieruje zespołem German Desk.

Christian posiada doświadczenie w wielu obszarach doradztwa prawnego, w tym w zakresie fuzji i przejęć oraz inwestycji bezpośrednich w takie gałęzie gospodarki, jak: hutnictwo, budownictwo i nieruchomości, motoryzacja, przetwórstwo spożywcze, farmaceutyka, transport, środki masowego przekazu, bankowość oraz ubezpieczenia. Doradza m.in. niemieckim bankom i instytucjom finansowym, udzielającym pożyczek podmiotom polskim jak również firmom zaangażowanym w różnorodne projekty w Polsce. Istotnym elementem jego działalności jest doradztwo bieżące w takich dziedzinach prawa jak prawo spółek, prawo cywilne i prawo pracy na rzecz polskich klientów, którzy mają spółki-córki lub prowadzą działalność w Niemczech (prawo niemieckie) oraz dla niemieckojęzycznych klientów w Polsce w zakresie prawa polskiego.

W roku 1995 Christian rozpoczął praktykę we frankfurckiej kancelarii Boesebeck Droste, w 1997 roku przeniósł się do jej warszawskiego biura. W latach 2000-2004 był wspólnikiem zarządzającym w warszawskim oddziale międzynarodowej kancelarii Lovells. Od października 2005 roku jest wspólnikiem w Kancelarii GESSEL, gdzie kieruje zespołem German Desk.

Zanim zaczął wykonywać zawód adwokata Christian pracował jako adiunkt w Dziale Europy Środkowej i Wschodniej w Instytucie Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Maxa Plancka w Hamburgu w latach  1982 – 1983 oraz 1986 – 1989. Od 1989 do 1994 roku pełnił funkcję adiunkta przy Katedrze Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Publicznego oraz przy Instytucie Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Gospodarczego (AIW), a także w Centrum Badań Prawa Środowiska na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie.

tygrys swiecacy

Doświadczenie

German Desk

 • Prowadzi bieżące doradztwo na rzecz niemieckiego producenta sprzętu AGD w związku z zarządzaniem jego polskimi spółkami-córkami
 • Doradz niemieckiemu producentowi wyrobów włókienniczych przy restrukturyzacji jego polskiej spółki zależnej
 • Doradz austriackiemu przedsiębiorstwu z branży nieruchomości przy nabyciu i komercjalizacji różnych obiektów nieruchomościowych w Polsce
 • Doradzał niemieckim i hiszpańskim bankom i instytucjom finansowym oraz kredytobiorcom przy finansowaniu projektów w Polsce lub zabezpieczeniu roszczeń kredytodawców przez ustalanie zabezpieczeń pod prawem polskim
 • Doradz polskim bankom oraz kredytobiorcom przy ustaleniu zabezpieczeń na składnikach majątku kredytobiorców w Niemczech
 • Doradzpolskim bankom i instytucjom finansowym w związku z transakcjami finansowymi pod prawem niemieckim
 • Doradzpolskiej instytucji państwowej w dziedzinie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w tym w związku z negocjacjami z Europejską Giełdą Energii w Lipsku
 • Prowadził doradztwo i obsługę prawną polskiego dystrybutora sprzętu komputerowego przy nabyciu, niemieckiego przedsiębiorstwa z tej branży od syndyka w ramach postępowania upadłościowego
 • Doradz polskiemu producentowi sprzętu ortopedycznego przy nabyciu przedsiębiorstwa z masy upadłościowej wiodącego niemieckiego producenta wózków inwalidzkich
 • Doradzał funduszowi private equity przy inwestycji w niemiecką grupę z branży reklamy internetowej
 • Reprezentował polskiego producenta urządzeń elektroenergetycznych w sporze sądowym z niemieckim kontrahentem przed sądem w Niemczech
 • Prowadzi bieżące doradztwo na rzecz niemieckiego producenta mięsa indyczego w stosunkach z polskimi kontrahentami
 • Reprezentował polskich klientów przed niemieckim Bundeskartellamt w celu uzyskania zgody na połączenie ze skutkiem na rynku niemieckim

News
& Insights

05.08.2022

Reprezentowaliśmy Synthos Green Energy

Nasi prawnicy doradzali Synthos Green Energy S.A. w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wyrażenia zgody na koncentrację, poleg...

Case studies
Reprezentowaliśmy Synthos Green Energy

25.07.2022

Prezes UOKIK wydał zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy

Reprezentowaliśmy Synthos Green Energy S.A. w postępowaniu przed Prezesem UOKIK w sprawie wyrażenia zgody na koncentrację polegającą na utworzeniu z GE-Hitachi Nuclear E...

Case studies
Prezes UOKIK wydał zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy

17.03.2022

Polski atom coraz bliżej!

Prezes UOKIK wydał zgodę na utworzenie JV, która zajmować się ma wytwarzaniem czystej zeroemisyjnej energii z obiektów energetyki jądrowej. Reprezentowaliśmy Synthos Gr...

Case studies
Polski atom coraz bliżej!

18.01.2022

Kancelaria GESSEL doradzała VirtusLab przy inwestycji Aquiline Capital Partners

Kancelaria GESSEL świadczyła kompleksowe doradztwo prawne na rzecz VirtusLab w transakcji pozyskania inwestora, którym został amerykański fundusz private equity Aquiline...

Case studies
Kancelaria GESSEL doradzała VirtusLab przy inwestycji Aquiline Capital Partners
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
 • Studia prawnicze na uniwersytetach w Bielefeldzie i Hamburgu (1981)
 • Prawnicze studia podyplomowe na uniwersytecie w Sankt Petersburgu (1983 – 1985)
 • Aplikacja adwokacka (Referendariat) przy Hanzeatyckim Wyższym Sądzie Apelacyjnym (Hanseatisches Oberlandesgericht) w Hamburgu z praktykami w Federalnej Agencji Środowiska w Berlinie (Umweltbundesamt) oraz w Nairobi (Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych – UNEP) od 1985 do 1989
 • Stypendysta Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze w roku 1994
 • Wpis na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie jako prawnik zagraniczny (2004)

Nagrody

Publikacje naukowe