Łukasz Naściuk

Senior Associate
Adwokat

Spory finansowe

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych w zakresie procesowej obsługi instytucji finansowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych gospodarczych i skarbowych.

12. Lukasz Nasciuk 772x1158

Języki: en de ru

BIO

Łukasz jest adwokatem i starszym prawnikiem. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych. W Kancelarii GESSEL prowadzi cywilne oraz gospodarcze spory instytucji finansowych. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu banków w postępowaniach dotyczących ich odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z ciążącymi na nich obowiązkami przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML).

Przed dołączeniem do Kancelarii GESSEL zdobywał doświadczenie w kancelariach adwokackich zajmujących się w szczególności kompleksową obsługą postępowań dotyczących white-collar crimes. Pracował także w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego.

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Obszary

  • Spory instytucji finansowych
  • Prawo karne gospodarcze i skarbowe

News
& Insights

28.06.2023

Nieautoryzowana transakcja płatnicza jako skutek cyberataku

Z filmu dowiesz się czym jest phishing; co zrobić, gdy staniemy się ofiarą phishingu; co to jest nieautoryzowana transakcja płatnicza; a także poznasz sposoby jak bronić...

Video
Nieautoryzowana transakcja płatnicza jako skutek cyberataku
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
  • Studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2017)
  • Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2017)
  • W ramach stypendium studiował kierunek Business Administration na University of Economics & Business Wietnamskiego Uniwersytetu Narodowego w Hanoi (2016)
  • Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2020)
  • Podyplomowe Studia Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2020)
  • Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2022)
  • Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów dla Prawników w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2023)