Łukasz Naściuk

Łukasz Naściuk

Starszy prawnik
adwokat

POSTĘPOWANIA SĄDOWE, PRAWO KARNE GOSPODARCZE

Doświadczenie

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych gospodarczych i skarbowych, jak również postępowań cywilnych, administracyjnych, podatkowych oraz postępowań dyscyplinarnych zawodów zaufania publicznego.

Przed dołączeniem do Kancelarii GESSEL zdobywał doświadczenie w kancelariach adwokackich zajmujących się w szczególności kompleksową obsługą postępowań dotyczących white-collar crimes. Pracował także w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego.

W Kancelarii GESSEL od lutego 2022 roku.

Członkostwo

  • członek Izby Adwokackiej w Warszawie (adwokat od 2021 roku)

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2017)
  • Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2017)
  • w ramach stypendium studiował kierunek Business Administration na University of Economics & Business Wietnamskiego Uniwersytetu Narodowego w Hanoi (2016)
  • Podyplomowe Studia Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2020)
  • Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (w trakcie)

Znajomość języków obcych

  • angielski