Łukasz Naściuk

Senior Associate
Adwokat

Procesy sądowe | Procesowo - finansowa

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych w zakresie procesowej obsługi instytucji finansowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych gospodarczych i skarbowych.

Języki:

BIO

Łukasz jest adwokatem i starszym prawnikiem w Kancelarii GESSEL. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych. W Kancelarii GESSEL prowadzi cywilne oraz gospodarcze spory instytucji finansowych.

Przed dołączeniem do Kancelarii GESSEL zdobywał doświadczenie w kancelariach adwokackich zajmujących się w szczególności kompleksową obsługą postępowań dotyczących white-collar crimes. Pracował także w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego.

Do Kancelarii GESSEL dołączył w lutym 2022 roku.

Doświadczenie

Spory instytucji finansowych

Prawo karne gospodarcze i skarbowe

Wykształcenie i osiągnięcia

  • Studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2017);
  • Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2017);
  • W ramach stypendium studiował kierunek Business Administration na University of Economics & Business Wietnamskiego Uniwersytetu Narodowego w Hanoi (2016);
  • Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2020);
  • Podyplomowe Studia Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2020);
  • Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2022);
  • Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów dla Prawników w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2023).