Maciej Boryczko

Partner
Radca prawny

Nieruchomości

Specjalizuje się w obszarze prawa nieruchomości, zagadnień korporacyjnych. Koncentruje się na skutecznym podejściu obliczonym na znalezienie optymalnego rozwiązania.

Języki:

BIO

Dołączył do GESSEL w 2011 r. Od 2016 r. Managing Associate, od 2022 r. Partner. Specjalizuje się w kompleksowej i dynamicznej obsłudze prawnej wszelkich zagadnień i procesów nieruchomościowych interesariuszy rynku – deweloperów, wynajmujących, najemców, kredytodawców i kredytobiorców, zbywców i nabywców nieruchomości.

Kilkunastoletnie doświadczenia w związku z zaangażowaniem w projekty interdyscyplinarne, na styku praktyki M&A, korporacyjnej oraz podatkowej pozwalają na szersze podejście do analizowanych wyzwań w obszarze nieruchomościowym. Dobre wyczucie biznesu i pragmatyczne podejście – szczególnie w negocjacjach – daje przewagę, a w konsekwencji – większe szanse osiągnięcia celu.

Ponadto specjalizuje się we wszechstronnym doradztwie korporacyjnym, transakcjach typu M&A, wsparciem klientów w postępowaniach sądowych i sporach korporacyjnych. Wielokrotnie kierował zespołami przygotowującymi analizy typu due diligence.

Jest autorem publikacji książkowych i prasowych, prelegentem szkoleń.

Nieruchomości są bardzo ciekawym obszarem praktyki zawodowej. Oczywiście pod względem stricte prawnym – ze względu choćby na mnogość zagadnień czy dynamikę zmian zachodzących na rynku – ale również ekonomicznym czy socjologicznym. Jak to się dzieje, że skutecznie wspieramy naszych Klientów? – Zapewniamy im nasze pełne zaangażowanie, gwarantujemy ciężką pracę i doświadczenie. I indywidualne podejście, szyjąc nasze usługi na miarę. A wyczucie biznesowe będące wypadkową wspomnianych cech oraz sznyt GESSEL dopełniają całości. Może dlatego tak dobrze czujemy się w trakcie negocjacji…

Maciej Boryczko
Partner, radca prawny
Szef praktyki Prawa Nieruchomości

Doświadczenie

Nieruchomości

 • Jest zaangażowany w transakcje nabycia, zbycia, rozbudowy, użytkowania i sprzedaży wszelkich typów nieruchomości
 • Przygotowuje umowy najmu i dzierżawy
 • Prowadzi doradztwo na rzecz działalności hotelarskiej
 • Przeprowadza transakcje związane z finansowaniem nieruchomości
 • Przeprowadza komercjalizację obiektów nieruchomościowych
 • Przeprowadza nieruchomościowe projekty specjalne
 • Przeprowadza analizę aspektów podatkowych
 • Weryfikuje zagrożenia, jakie mogą zaistnieć podczas realizacji inwestycji (niewypłacalność, spory sądowe)
 • Uzyskuje pozwolenia administracyjne na nabycie nieruchomości, pozwolenia na budowę i użytkowanie
 • Przeprowadza analizę aspektów prawa ochrony środowiska

Wybrane projekty nieruchomościowe:

 • Zawarł na rzecz naszego Klienta umowy najmu ok 8.500 m2 powierzchni biurowej
 • Prowadził negocjacje i zawarł porozumienie w zakresie zwrotu przez naszego Klienta ok. 7.500 m2 powierzchni mieszanej
 • W latach 2021 – 2022 prawnicy Kancelarii GESSEL, pod jego kierownictwem,  byli zaangażowani w negocjacje ponad 100 umów najmu lokali handlowych, ponad 100 aneksów i wielu innych dokumentów związanych z najmem lokali
 • Był zaangażowany w prace nad umowami najmu łącznie kilkudziesięciu tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej/magazynowej/handlowej, w tym w sporządzanie i negocjowanie umów najmu lokali wykorzystywanych m.in. do prowadzenia przychodni, klinik stomatologicznych, szpitali, aptek, sklepów spożywczych i biur
 • Był zaangażowany w prace związane z transakcją polegającą na nabyciu przez naszego klienta 10 spółek celowych posiadających 10 retail parków, które od strony prawa nieruchomościowego – i nie tylko – są przez Kancelarię obsługiwane
 • Zrealizował wraz z zespołem  badanie due diligence, w ramach którego m.in. do przeanalizowania było 600 umów najmu i ponad 45 nieruchomości. Dzięki doświadczeniu, zaangażowaniu, ciężkiej pracy, operatywności i szerokiemu gronu prawników, można było zrealizować takie prace w ekspresowym tempie w ciągu 17 dni
 • Był zaangażowany w prace nad umową o roboty budowlane na rzecz Real Management S.A. realizującej (2022/2023) najprawdopodobniej największe osiedle domów (84) w Polsce
 • Kancelaria od ponad 6 lat świadczy swe usługi doradcze na rzecz spółki Kompanii Domowa sp. z o.o., podmiotu łączącego działalność inwestycyjno – deweloperską. Sześć wspólnych projektów deweloperskich, szeroki zakres współpracy, liczne (wspólnie przezwyciężone) problemy na etapie nabycia gruntu pod inwestycje (badanie prawne, negocjacje, przygotowanie dokumentacji), realizacji prac, refinansowania, zmian właścicielskich i kształtowania ładu korporacyjnego w organizacji
 • Kancelaria w 2018 r. świadczyła swe usługi na rzecz Get Back S.A., a później Get Back S.A. w restrukturyzacji, wspierając spółkę w zakresie kryzysowego zarządzania licznymi nieruchomościami wykorzystywanymi przez spółkę, w tym w prowadzeniu negocjacji dotyczących rozwiązywania umów najmy, analizy możliwości rozwiązania umów, weryfikacji zabezpieczeń, sporządzania aneksów, etc
 • Skutecznie wspierał Sygnity S.A. w zakresie negocjowania umów najmu powierzchni biurowych, redakcji postanowień umownych, przygotowania umów, etc. 
 • Sfinalizował wraz z zespołem  transakcję polegającą na sprzedaży na rzecz naszego Klienta nieruchomości – gruntów będących przedmiotem użytkowania wieczystego oraz posadowionych na nich budynków będących przedmiotem odrębnej własności. Na terenie nieruchomości znajduje się hala produkcyjna, a część nieruchomości ma zostać wynajęta od razu spółce zależnej sprzedających – kancelaria zajmuje się kompleksowym wsparciem prawnym całego procesu
 • Kancelaria zajmuje się także projektami szytymi na miarę, niesztampowymi. W ramach jednego z takich projektów doradzaliśmy Klientowi przy zakupie 3 (trzech) szpitali, przy czym w przypadku jednego z nich doszło do batalii sądowej z kontroferentem – z Sądem Najwyższym w tle, po sukcesie jakim było przejście tzw. „przedsądu”, skutecznie doprowadziliśmy do nabycia wszystkich aktywów na rzecz Klienta. W ramach innego projektu doradzaliśmy Klientowi w związku z wynajęciem jego rezydencji na rzecz Ambasady Kuwejtu. Obsługa obejmowała m.in. kwestie związane z posiadaniem przez ambasadę zdolności do czynności prawnych, zabezpieczeń (i ich egzekwowalności). Ciekawym doświadczeniem było również w tym kontekście prowadzenie sporu na tle postanowień dotyczących (i) napraw, (ii)  nadprogramowego (liczonego setkach tysięcy złotych) zużycia mediów
 • Kancelaria była zaangażowana we wsparcie spółki prawa holenderskiego EHM International BV operującego przez polską spółką English Home Polska sp. z o.o., dysponenta marki English Home w sporach sądowych z właścicielem jednej z galerii handlowych, w związku z wcześniejszym zakończeniem umowy najmu – trzy prowadzone sprawy zakończyły się ugodą, na podstawie której łączna redukcja roszczeń powoda osiągnęła poziom ponad 2/3
 • Wspiera naszych klientów w postępowaniach  o zwrot nieruchomości wywłaszczonych tzw. Dekretem Bieruta, wywłaszczonych pod drogi i inne cele publiczne

Doradzamy naszym Klientom w projektach budowlanych i infrastrukturalnych

Badania Due diligence

 • Ocena wewnętrznej struktury badanego podmiotu poprzez zbadanie dokumentów korporacyjnych
 • Analiza stosunków z podmiotami powiązanymi
 • Analiza stanu nieruchomości i kluczowych ruchomości
 • Analiza obciążeń majątku badanego podmiotu, korzystania z majątku spółki przez osoby trzecie
  i korzystania przez badany podmiot z majątku osób trzecich
 • Ocena kluczowych umów, w szczególności umów z dostawcami i odbiorcami, jak również analizę umów kredytowych oraz ubezpieczeniowych
 • Określenia zasobów ludzkich (liczba i struktura zatrudnionych, wynagrodzenia)
 • Określenia aktualnego statusu prawnego posiadanych dóbr niematerialnych
 • Analiza wszelkich toczących się spraw sądowych
 • Ocena dokumentów związanych z działalnością przedsiębiorstwa pod względem administracyjnym (pozwolenia, koncesje, zgody)
 • Analiza prawna wszelkich istotnych aspektów z punktu widzenia danej transakcji
 • Zaangażowanie w przeprowadzenie badania typu due diligece nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje komercyjne (galerie handlowe, obiekty hotelowe budownictwo mieszkaniowe). W okresie 2008 – 2023 Kancelaria GESSEL była zaangażowana w ponad 300 audytów.

Spory korporacyjne

 • Przygotowywanie strategii działania
 • Analiza i przygotowywanie dokumentów korporacyjnych
 • Przygotowywanie dokumentów, pism, udział w posiedzeniach organów
 • Reprezentowanie spółek, wspólników i akcjonariuszy, członków zarządów, rad nadzorczych
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych, opracowywanie ugód, negocjacje

Projekty M&A

 • Przygotowanie projektów dokumentacji prawnej transakcji, obejmującej w szczególności:
  • pierwszy projekt umowy sprzedaży całości lub większościowego pakietu udziałów w spółce lub wprowadzenie zmian i negocjacje otrzymanego projektu
  • pierwszy projekt umowy wspólników dotyczącej spółki obowiązującej po transakcji lub wprowadzenie zmian i negocjacje otrzymanego projektu
  • przygotowanie pierwszych projektów dokumentacji towarzyszącej (m.in. oświadczenia i zapewnienia dotyczące spółki, umowa spółki, pozostałe załączniki do dokumentacji transakcyjnej itd.)
 • Analiza i ocena prawna otrzymanej propozycji zmian do dokumentacji transakcyjnej

News
& Insights

09.02.2024

Na czym polega ustawowy zastaw na rzeczach najemcy?

W tym odcinku mec Maciej Boryczko dzieli się wiedzą i przemyśleniami dotyczącymi mechanizmu, który nie jest ani „na czasie”, ani nie ma znaczenia dla praktyki rynkowej. ...

Video
Na czym polega ustawowy zastaw na rzeczach najemcy?

25.01.2024

Jakie najważniejsze elementy powinny być uwzględnione w umowie fitoutowej?

Maciej Boryczko rozmawia z gościem, Agnieszką Sławomirską - Chmarzyńską z Galaktyki Nieruchomości! Film ten jest w pełni poświęcony tematyce umów na prace remontowo-budo...

Video
Jakie najważniejsze elementy powinny być uwzględnione w umowie fitoutowej?

08.12.2023

Zabezpieczenia w umowie najmu z wykorzystaniem „siódemek”.

W filmie mec. Maciej Boryczko opowiada o niczym nieskażonych zabezpieczeniach umowy najmu według Art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego, potocznie zwanym “siódemkami”; ...

Video
Zabezpieczenia w umowie najmu z wykorzystaniem „siódemek”.

23.11.2023

Co warto wiedzieć na temat ograniczenia wzrostu opłat eksploatacyjnych?

Naturalną konsekwencją procesów rynkowych takich jak pędząca inflacja, wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a w konsekwencji dynamiczny wzrost kosztów u...

Video
Co warto wiedzieć na temat ograniczenia wzrostu opłat eksploatacyjnych?
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2006)
 • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2010 – 2012)
 • Wpisany na listę radców prawnych w 2013 roku

Publikacje naukowe