Maciej Boryczko

Maciej Boryczko

Managing associate
radca prawny

Prawo cywilne

Doświadczenie

Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, w tym obsługa obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, prowadzeniu sporów korporacyjnych, transakcji M&A, koordynacji prac nad badaniami due diligence na potrzeby transakcji.

Koncentruje się na skutecznym, dostosowanym do potrzeb, podejściu obliczonym na znalezienie rozwiązania. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo korporacyjne w najszerszym zakresie, tak bieżącej, codziennej współpracy, jak i w sytuacjach kryzysowych czy konfliktowych. Reprezentuje Klientów na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Prowadził negocjacje w wymagających i skomplikowanych sporach. Koordynuje prace związane ze strukturyzowaniem transakcji czy reorganizacją, ma bogate doświadczenia w prowadzeniu badań typu due diligence. Obsługiwał transakcje na każdym ich etapie. Doradza przy tworzeniu programów opcji menedżerskich, jak również przy opracowywaniu i negocjowaniu umów handlowych, w tym tych bardzo skomplikowanych, niesztampowych. Począwszy od 2005 roku doświadczenie zdobywał w warszawskich kancelariach oraz jako prawnik wewnętrzny w spółkach kapitałowych.

W kancelarii GESSEL od 2011 roku.

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2006)
  • wpisany na listę radców prawnych w 2013 roku

Znajomość języków obcych

  • angielski

Wybrane transakcje