Maciej Boryczko

Partner
Radca prawny

Nieruchomości

Specjalizuje się w obszarze prawa nieruchomości, zagadnień korporacyjnych. Koncentruje się na skutecznym podejściu obliczonym na znalezienie optymalnego rozwiązania.

15. Maciej Boryczko 772x1158

Języki: en

BIO

Dołączył do GESSEL w 2011 r. Od 2016 r. Managing Associate, od 2022 r. Partner. Specjalizuje się w kompleksowej i dynamicznej obsłudze prawnej wszelkich zagadnień i procesów nieruchomościowych interesariuszy rynku – deweloperów, wynajmujących, najemców, kredytodawców i kredytobiorców, zbywców i nabywców nieruchomości.

Kilkunastoletnie doświadczenia w związku z zaangażowaniem w projekty interdyscyplinarne, na styku praktyki M&A, korporacyjnej oraz podatkowej pozwalają na szersze podejście do analizowanych wyzwań w obszarze nieruchomościowym. Dobre wyczucie biznesu i pragmatyczne podejście – szczególnie w negocjacjach – daje przewagę, a w konsekwencji – większe szanse osiągnięcia celu.

Ponadto specjalizuje się we wszechstronnym doradztwie korporacyjnym, transakcjach typu M&A, wsparciem klientów w postępowaniach sądowych i sporach korporacyjnych. Wielokrotnie kierował zespołami przygotowującymi analizy typu due diligence.

Jest autorem publikacji książkowych i prasowych, prelegentem szkoleń.

Nieruchomości są bardzo ciekawym obszarem praktyki zawodowej. Oczywiście pod względem stricte prawnym – ze względu choćby na mnogość zagadnień czy dynamikę zmian zachodzących na rynku – ale również ekonomicznym czy socjologicznym. Jak to się dzieje, że skutecznie wspieramy naszych Klientów? – Zapewniamy im nasze pełne zaangażowanie, gwarantujemy ciężką pracę i doświadczenie. I indywidualne podejście, szyjąc nasze usługi na miarę. A wyczucie biznesowe będące wypadkową wspomnianych cech oraz sznyt GESSEL dopełniają całości. Może dlatego tak dobrze czujemy się w trakcie negocjacji…

Maciej Boryczko
Partner, radca prawny
Szef praktyki Prawa Nieruchomości

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Nieruchomości

 • Jest zaangażowany w transakcje nabycia, zbycia, rozbudowy, użytkowania i sprzedaży wszelkich typów nieruchomości
 • Przygotowuje umowy najmu i dzierżawy
 • Prowadzi doradztwo na rzecz działalności hotelarskiej
 • Przeprowadza transakcje związane z finansowaniem nieruchomości
 • Przeprowadza komercjalizację obiektów nieruchomościowych
 • Przeprowadza nieruchomościowe projekty specjalne
 • Przeprowadza analizę aspektów podatkowych
 • Weryfikuje zagrożenia, jakie mogą zaistnieć podczas realizacji inwestycji (niewypłacalność, spory sądowe)
 • Uzyskuje pozwolenia administracyjne na nabycie nieruchomości, pozwolenia na budowę i użytkowanie
 • Przeprowadza analizę aspektów prawa ochrony środowiska

Wybrane projekty nieruchomościowe:

 • Zawarł na rzecz naszego Klienta umowy najmu ok 8.500 m2 powierzchni biurowej
 • Prowadził negocjacje i zawarł porozumienie w zakresie zwrotu przez naszego Klienta ok. 7.500 m2 powierzchni mieszanej
 • W latach 2021 – 2022 prawnicy Kancelarii GESSEL, pod jego kierownictwem,  byli zaangażowani w negocjacje ponad 100 umów najmu lokali handlowych, ponad 100 aneksów i wielu innych dokumentów związanych z najmem lokali
 • Był zaangażowany w prace nad umowami najmu łącznie kilkudziesięciu tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej/magazynowej/handlowej, w tym w sporządzanie i negocjowanie umów najmu lokali wykorzystywanych m.in. do prowadzenia przychodni, klinik stomatologicznych, szpitali, aptek, sklepów spożywczych i biur
 • Był zaangażowany w prace związane z transakcją polegającą na nabyciu przez naszego klienta 10 spółek celowych posiadających 10 retail parków, które od strony prawa nieruchomościowego – i nie tylko – są przez Kancelarię obsługiwane
 • Zrealizował wraz z zespołem  badanie due diligence, w ramach którego m.in. do przeanalizowania było 600 umów najmu i ponad 45 nieruchomości. Dzięki doświadczeniu, zaangażowaniu, ciężkiej pracy, operatywności i szerokiemu gronu prawników, można było zrealizować takie prace w ekspresowym tempie w ciągu 17 dni
 • Był zaangażowany w prace nad umową o roboty budowlane na rzecz Real Management S.A. realizującej (2022/2023) najprawdopodobniej największe osiedle domów (84) w Polsce
 • Kancelaria od ponad 6 lat świadczy swe usługi doradcze na rzecz spółki Kompanii Domowa sp. z o.o., podmiotu łączącego działalność inwestycyjno – deweloperską. Sześć wspólnych projektów deweloperskich, szeroki zakres współpracy, liczne (wspólnie przezwyciężone) problemy na etapie nabycia gruntu pod inwestycje (badanie prawne, negocjacje, przygotowanie dokumentacji), realizacji prac, refinansowania, zmian właścicielskich i kształtowania ładu korporacyjnego w organizacji
 • Kancelaria w 2018 r. świadczyła swe usługi na rzecz Get Back S.A., a później Get Back S.A. w restrukturyzacji, wspierając spółkę w zakresie kryzysowego zarządzania licznymi nieruchomościami wykorzystywanymi przez spółkę, w tym w prowadzeniu negocjacji dotyczących rozwiązywania umów najmy, analizy możliwości rozwiązania umów, weryfikacji zabezpieczeń, sporządzania aneksów, etc
 • Skutecznie wspierał Sygnity S.A. w zakresie negocjowania umów najmu powierzchni biurowych, redakcji postanowień umownych, przygotowania umów, etc. 
 • Sfinalizował wraz z zespołem  transakcję polegającą na sprzedaży na rzecz naszego Klienta nieruchomości – gruntów będących przedmiotem użytkowania wieczystego oraz posadowionych na nich budynków będących przedmiotem odrębnej własności. Na terenie nieruchomości znajduje się hala produkcyjna, a część nieruchomości ma zostać wynajęta od razu spółce zależnej sprzedających – kancelaria zajmuje się kompleksowym wsparciem prawnym całego procesu
 • Kancelaria zajmuje się także projektami szytymi na miarę, niesztampowymi. W ramach jednego z takich projektów doradzaliśmy Klientowi przy zakupie 3 (trzech) szpitali, przy czym w przypadku jednego z nich doszło do batalii sądowej z kontroferentem – z Sądem Najwyższym w tle, po sukcesie jakim było przejście tzw. „przedsądu”, skutecznie doprowadziliśmy do nabycia wszystkich aktywów na rzecz Klienta. W ramach innego projektu doradzaliśmy Klientowi w związku z wynajęciem jego rezydencji na rzecz Ambasady Kuwejtu. Obsługa obejmowała m.in. kwestie związane z posiadaniem przez ambasadę zdolności do czynności prawnych, zabezpieczeń (i ich egzekwowalności). Ciekawym doświadczeniem było również w tym kontekście prowadzenie sporu na tle postanowień dotyczących (i) napraw, (ii)  nadprogramowego (liczonego setkach tysięcy złotych) zużycia mediów
 • Kancelaria była zaangażowana we wsparcie spółki prawa holenderskiego EHM International BV operującego przez polską spółką English Home Polska sp. z o.o., dysponenta marki English Home w sporach sądowych z właścicielem jednej z galerii handlowych, w związku z wcześniejszym zakończeniem umowy najmu – trzy prowadzone sprawy zakończyły się ugodą, na podstawie której łączna redukcja roszczeń powoda osiągnęła poziom ponad 2/3
 • Wspiera naszych klientów w postępowaniach  o zwrot nieruchomości wywłaszczonych tzw. Dekretem Bieruta, wywłaszczonych pod drogi i inne cele publiczne

Doradzamy naszym Klientom w projektach budowlanych i infrastrukturalnych

Badania Due diligence

 • Ocena wewnętrznej struktury badanego podmiotu poprzez zbadanie dokumentów korporacyjnych
 • Analiza stosunków z podmiotami powiązanymi
 • Analiza stanu nieruchomości i kluczowych ruchomości
 • Analiza obciążeń majątku badanego podmiotu, korzystania z majątku spółki przez osoby trzecie
  i korzystania przez badany podmiot z majątku osób trzecich
 • Ocena kluczowych umów, w szczególności umów z dostawcami i odbiorcami, jak również analizę umów kredytowych oraz ubezpieczeniowych
 • Określenia zasobów ludzkich (liczba i struktura zatrudnionych, wynagrodzenia)
 • Określenia aktualnego statusu prawnego posiadanych dóbr niematerialnych
 • Analiza wszelkich toczących się spraw sądowych
 • Ocena dokumentów związanych z działalnością przedsiębiorstwa pod względem administracyjnym (pozwolenia, koncesje, zgody)
 • Analiza prawna wszelkich istotnych aspektów z punktu widzenia danej transakcji
 • Zaangażowanie w przeprowadzenie badania typu due diligece nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje komercyjne (galerie handlowe, obiekty hotelowe budownictwo mieszkaniowe). W okresie 2008 – 2023 Kancelaria GESSEL była zaangażowana w ponad 300 audytów.

Spory korporacyjne

 • Przygotowywanie strategii działania
 • Analiza i przygotowywanie dokumentów korporacyjnych
 • Przygotowywanie dokumentów, pism, udział w posiedzeniach organów
 • Reprezentowanie spółek, wspólników i akcjonariuszy, członków zarządów, rad nadzorczych
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych, opracowywanie ugód, negocjacje

Projekty M&A

 • Przygotowanie projektów dokumentacji prawnej transakcji, obejmującej w szczególności:
  • pierwszy projekt umowy sprzedaży całości lub większościowego pakietu udziałów w spółce lub wprowadzenie zmian i negocjacje otrzymanego projektu
  • pierwszy projekt umowy wspólników dotyczącej spółki obowiązującej po transakcji lub wprowadzenie zmian i negocjacje otrzymanego projektu
  • przygotowanie pierwszych projektów dokumentacji towarzyszącej (m.in. oświadczenia i zapewnienia dotyczące spółki, umowa spółki, pozostałe załączniki do dokumentacji transakcyjnej itd.)
 • Analiza i ocena prawna otrzymanej propozycji zmian do dokumentacji transakcyjnej

News
& Insights

11.06.2024

Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji LUX MED!

Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji LUX MED w kolejnej inwestycji – tym razem w szpital ortopedyczny Ortopedicum w Krakowie. Nasze wsparcie miało kompleksowy charakter i...

Case studies
Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji LUX MED!

24.04.2024

Przepływy pieniężne na rynku nieruchomości komercyjnych. Rozmowa z Gościem

W filmie mec. Maciej Boryczko wraz z gościnią, Agnieszką Sławomirską, omawiają kluczowe narzędzia takie jak Oświadczenie o poddaniu się egzekucji czy Gwarancja bankowa, ...

Video
Przepływy pieniężne na rynku nieruchomości komercyjnych. Rozmowa z Gościem

24.04.2024

Czy nieruchomość podlega prawu pierwokupu? Analiza prawna.

W materiale tym kontynuujemy temat obrotu nieruchomościami. Mec. Maciej Boryczko porusza kolejną, istotną kwestię, która powinna podlegać analizie w trakcie badania stan...

Video
Czy nieruchomość podlega prawu pierwokupu? Analiza prawna.

16.04.2024

Doradzaliśmy Depilacja.pl w transakcji dotyczącej nabycia większościowego pakietu udziałów Yasumi Polska

Nasze doradztwo miało charakter kompleksowy i obejmowało wszystkie etapy transakcji, w tym badanie prawne due diligence, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakc...

Aktualności
Doradzaliśmy Depilacja.pl w transakcji dotyczącej nabycia większościowego pakietu udziałów Yasumi Polska
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2006)
 • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2010 – 2012)
 • Wpisany na listę radców prawnych w 2013 roku

Publikacje naukowe