Beata Gessel: Zaczynałam w 1989 roku, kiedy zawód prawnika nie miał jeszcze biznesowego kontekstu. Okazało się, że byłam wtedy jedną z niewielu osób, które jednocześnie mówią po angielsku i wiedzą, co to „spółka”.

Burzliwy okres transformacji – jednocześnie szansa i wyzwanie, które postanawia wykorzystać i podjąć Beata Gessel po ukończeniu aplikacji radcowskiej. Odchodzi z międzynarodowej korporacji prawniczej i zakłada własną kancelarię. Pierwszym Klientem kancelarii „Beata Gessel” będą fundusze Enterprise Investors. W najbliższych latach będziemy doradzać Enterprise Investors przy zakupie udziałów m.in. takich spółek jak Huta Szkła Jarosław, Stomil Sanok, Akerlund&Rausing, Bauma, Dryvit Sytems, Donnelley Polish American Printing Company, Eldorado czy Grupa Kęty. Przy obsługiwanych transakcjach opracujemy nowatorskie instrumenty finansowe, w tym opcje menedżerskie dla spółek z portfela Enterprise Investors. Tym samym już w 1993 roku, w momencie powstania, wyodrębnia się przyszła specjalizacja Kancelarii.

Dotychczasowe biuro przy Smolnej 8 okazuje się zbyt ciasne dla potencjału nowej Kancelarii. Nowy adres, Chmielna 9, jest pretekstem do celebracji. Lubimy sztukę współczesną, więc w odświętnych okolicznościach nie odmawiamy sobie kupna dzieła sztuki. Obraz przedstawiający tygrysa, autorstwa Ryszarda Grzyba pt. „Sala pamięci”, wisi w recepcji Kancelarii do dziś. Tygrys na stałe wpisał się w nasze logo, a sam zakup obrazu dał początek bogatej dziś kolekcji dzieł sztuki Kancelarii GESSEL, która za chwilę nabierze formy organizacyjnej i rozpędu.

Działalność inwestycyjna w Polsce rozwija się dynamicznie, a pierwszy Klient Kancelarii, fundusz Enterprise Investors, rozbudowuje swoją strukturę. W tych okolicznościach Kancelaria GESSEL wyrasta na wyspecjalizowanego doradcę z zakresu fuzji i przejęć przy wprowadzaniu inwestorów zagranicznych do Polski. Przygotowujemy również pionierski program opcji menedżerskich w spółce publicznej, przy okazji pierwszej publicznej emisji akcji ComputerLand – spółki, która jako druga firma informatyczna na polskim rynku wybrała taki plan rozwoju.

W ciągu najbliższych kilkunastu lat zdobędziemy zaufanie wielu innych funduszy private equity i venture capital, w tym największych – Enterprise Investors, Krokus PE, Resource Partners, Highlander Partners, Avallon, Intel Capital, Argus Capital, FondElece Group, KBC Private Equity, Avallon, MCI Management, Investors Group czy Business Angel Seedfund – żeby kilkanaście lat później cieszyć się renomą jednej z wiodących firm prawniczych w tym zakresie.

Do zespołu GESSEL dołącza Aldona Pietrzak, która rozpocznie budować praktykę Kancelarii w zakresie obsługi prawnej procesu prywatyzacji – od analiz przedprywatyzacyjnych przez negocjacje z nabywcami w imieniu Skarbu Państwa po postępowanie w sprawie dopuszczenia akcji do obrotu publicznego. 1996 to rok przełomowy – Zakład Celulozy i Papieru w Świeciu prywatyzuje się. To szczególna prywatyzacja ze względu na skierowanie oferty nie tylko do konkretnego inwestora, ale także na rynek publiczny za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kancelaria GESSEL doradza przy tej transakcji Ministerstwu Przekształceń Własnościowych/ Ministerstwu Skarbu.

Prawnicy Kancelarii przygotują również część prospektu emisyjnego podmiotu zagranicznego – krakowskiego Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku (później Fortis Bank, obecnie BNP Paribas).

Równolegle z biznesem rozwijamy naszą pasję. W 1996 roku razem z Muzeum Narodowym w Warszawie powołujemy do życia Fundację Zbiorów Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie. Z zapałem promujemy polską sztukę współczesną – przez najbliższe kilkanaście lat zgromadzimy blisko 50 obrazów, obiektów, grafik i instalacji 19 artystów i artystek.

Kolejny rok, kolejny przełom. Do portfolio Klientów Kancelarii dołącza duża spółka holdingowa – Elektrim. W następnych latach GESSEL będzie świadczyć usługi doradcze dla Elektrimu przy znaczących transakcjach w sektorach energetycznym i telekomunikacyjnym, obejmujących m.in. inwestycje w aktywa i spółki nowych technologii, restrukturyzację czy sprzedaż aktywów na rzecz inwestorów strategicznych. GESSEL będzie doradzać firmie Elektrim S.A. przy sprzedaży kilku spółek produkcyjnych z sektora elektromaszynowego. Wartość sprzedaży sięgnie kwoty 52.000.000 USD. Wśród spółek, w które zainwestuje Elektrim przy wsparciu doradczym GESSEL, znajdą się m.in. Bresnan International Partners, Polska Telefonia Cyfrowa ERA, CT Creative Team, VPN Service, Elektrim Kable czy Elektrim Telekomunikacja.

Z bogatym doświadczeniem w dziedzinie prawa energetycznego będziemy za jakiś czas doradcą Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji grupy zakładów energetycznych (G4) i Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Będziemy też doradzać w procesie prywatyzacji na zlecenie wielu prywatnych inwestorów, m.in. KGHM TFI, Enterprise Investors czy Kulczyk Holding.

Tymczasem zespół konsekwentnie się rozrasta. Przeprowadzamy się do nowego biura przy ul. Widok 8, gdzie zajmiemy początkowo dwa, a następnie trzy piętra.

Kancelaria GESSEL doradza jednemu z pierwszych działających w Polsce towarzystw funduszy inwestycyjnych, TFI PKO Credit Suisse, po raz pierwszy uczestnicząc w procesie zakładania takiego funduszu. Ponadto obsługujemy domy maklerskie, pomagamy zakładać fundusze inwestycyjne, opracowujemy umowy funduszy likwidacyjnych i parasolowych (w tym tzw. white-label), a także negocjujemy umowy koncepcji łączenia produktów bankowych, maklerskich i inwestycyjnych w nowatorskich konfiguracjach. W przyszłości będziemy doradzać również przy przekształcaniu domów maklerskich w towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Równie konsekwentnie budujemy nasze doświadczenie w zakresie obsługi funduszy private equity i venture capital. Doradzamy przy tworzeniu funduszy inwestycyjnych stosujących do przejęcia kontroli nad spółką tzw. wykupy menedżerskie (MBO/MBI). Wśród nich znajdą się m.in. Avallon i Krokus (Nova Polonia Natexis II). Wkrótce uzyskamy zgodę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na prowadzenie działalności inwestycyjnej m.in. dla TFI Allianz i Quercus TFI. Zakładanie i obsługa funduszy inwestycyjnych oraz PE/VC, a także obrona w postępowaniach karno-administracyjnych przeciwko spółkom publicznym, domom maklerskim i towarzystwom funduszy inwestycyjnych wpiszą się na stałe w zakres naszych usług z obszaru rynków kapitałowych. GESSEL odegra znaczącą rolę w rozwijaniu polskiego rynku kapitałowego i funduszy inwestycyjnych.

Do zespołu GESSEL dołączają trzy osoby, które w najbliższych latach będą stanowić trzon Kancelarii. Dorota Bryndal, wcześniej w CANAL+, ze swoim bogatym doświadczeniem z rynku audiowizualnego, a także pasją do problematyki mediów i reklamy, przystępuje do tworzenia dynamicznego zespołu własności intelektualnej. Leszek Koziorowski, od początku kariery związany z rynkiem kapitałowym, przechodzi z Komisji Papierów Wartościowych i Giełd żeby wyznaczyć standardy GESSEL w praktyce prawa papierów wartościowych i funduszy inwestycyjnych. Marcin Macieszczak, wtedy jeszcze student prawa, wyspecjalizuje się w transakcjach kapitałowych na rynku publicznym i prywatnym oraz w korporacyjnej obsłudze prawnej spółek, wkrótce stanie się kluczowym ekspertem Kancelarii w zakresie obsługi transakcji M&A.

Kolejni Klienci mają okazję zweryfikować jakość naszych usług. Wkrótce nastąpi konsolidacja firm ComputerLand i Emax, przy której doradzamy. Właśnie wtedy spółka zmieniła nazwę na Sygnity. W wyniku tej fuzji powstaje druga co do wielkości giełdowa spółka informatyczna w Polsce. Sygnity, obok Enterprise Investors, będzie plasować się w pierwszej trójce naszych stałych Klientów przez najbliższych kilka lat. GESSEL dla Sygnity obsłuży kilka znaczących transakcji przejęć spółek z sektora informatycznego, takich jak CSBI czy Support. To doświadczenie pozwoli nam skutecznie doradzać przy zakładaniu i obsłudze wielu innych firm z branży IT w najbliższych latach.

Do portfela transakcji, w których doradzamy, dołączają po kolei firmy z różnych sektorów gospodarki: finanse i bankowość, FMCG, nowe technologie, przemysł ciężki, farmaceutyczny czy budowlany. Wśród naszych Klientów znajdzie się Inteligo, pierwszy polski bank internetowy. Firmie Bakalland będziemy doradzać przy nabyciu 100% udziałów spółki Polgrunt, lidera polskiego rynku zdrowej żywności. Dla grupy SFINKS, drugiej co do wielkości sieci gastronomicznej w Polsce, obsłużymy transakcję przejęcia siedmiu restauracji oraz marki Chłopskie Jadło. W sektorze bankowym obsłużymy dwie duże transakcję kupna lub sprzedaży większościowych pakietów akcji: Lukas Bank i Fortis Bank. W najbliższych latach dlla innego inwestora strategicznego, PBG, obsłużymy przejęcie pakietu kontrolnego akcji Hydrobudowy Śląsk poprzez objęcie dwóch kolejnych emisji akcji spółki i włączenie jej do grupy kapitałowej PBG. Polfa Kutno, W. Kruk, Zielona Budka, Harper Hygienics, Kruk, Magellan czy Zelmer – to spółki, w które przy naszym wsparciu zainwestują fundusze Enterprise Investors.

Wszystkim Klientom możemy już zaproponować kompleksowe doradztwo: przy transakcjach fuzji i przejęć, bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek i zagadnieniach związanych z obrotem na rynku kapitałowym.

Leszek Koziorowski zostaje partnerem Kancelarii. Jako wspólnik kieruje zespołem rynków kapitałowych, który corocznie, od początku publikowania rankingu dziennika „Rzeczpospolita” (2003), otrzymuje rekomendację w kategorii „Prawo rynków kapitałowych”. Od publicznej emisji akcji, przez transakcje nabycia znacznych pakietów akcji, bieżącą obsługę korporacyjną spółek publicznych, obronę przed wrogimi przejęciami po wycofanie papierów z obrotu publicznego – praktyka działu rynków kapitałowych nabiera kompleksowości. Zespół pod kierownictwem Leszka Koziorowskiego zyskuje renomę w dziedzinie programów opcji menedżerskich. Jako jedni z pierwszych w Polsce opracowujemy programy oparte na obligacjach z prawem pierwszeństwa, warrantach subskrypcyjnych i opcjach fantomowych.

W tym samym roku Fundacja GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie (dawna Fundacja Zbiorów Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie) inauguruje „Wieczory Karnawałowe”, które w latach 2002-2006 będą gromadzić rokrocznie ponad 300 gości. Charytatywne bale to przede wszystkim okazja do zebrania funduszy na zakup kolejnych dzieł do kolekcji Fundacji, ale również miły pretekst do propagowania wartości polskiej sztuki współczesnej.

Kancelaria GESSEL ma 10 lat. Z tej okazji zespół i Klienci Kancelarii wcielają się w bohaterów „Zemsty” Aleksandra Fredry. Jubileuszowe przedstawienie w siedzibie Polskiej Rady Biznesu, w adaptacji artystycznego opiekuna Olafa Lubaszenko, trafnie podsumowuje filozofię Kancelarii. To nie treść, w tym wypadku dość klasyczna, zaskakuje. To kontekst. W ciągu następnych dziesięciu lat prawnicy GESSEL udowodnią niejednokrotnie, że to nie tylko kompleksowa znajomość prawa ich wyróżnia, ale umiejętność zastosowania przepisów prawa w konkretnych okolicznościach biznesowych.

Dorota Bryndal zostaje wspólnikiem Kancelarii GESSEL. Zespół, którym kieruje, zajmuje się m.in. prowadzeniem spraw z dziedziny ochrony własności intelektualnej, w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej. Praktyka prawa własności intelektualnej w niedługim czasie będzie uzupełniona o prawo pracy i prawo farmaceutyczne. Dorota Bryndal będzie wkrótce koordynatorką specjalnego programu przeznaczonego dla środowisk twórczych. Kompozytorzy, pisarze, malarze, graficy, dziennikarze i autorzy programów komputerowych otrzymają od Kancelarii GESSEL profesjonalną pomoc prawną przy sporządzaniu umów, prowadzeniu negocjacji czy obronie praw w sprawach spornych.

Tymczasem Zespół GESSEL przestaje mieścić się na 3 piętrach przy ul. Widok 8. Przeprowadzamy się do obecnego biura – Sienna 39, ostatnie, 15 piętro, 900 m² powierzchni. W 2012 roku będzie nas już ponad 50 osób.

Zespół GESSEL zasila nowy partner, Christian Schmidt – adwokat niemiecki wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie jako prawnik zagraniczny. Ekspert w obsłudze prawnej inwestycji zagranicznych w Polsce oraz w prawie nieruchomości, wcześniej wspólnik zarządzający w warszawskim oddziale międzynarodowej kancelarii Lovells. Christian Schmidt tworzy w GESSEL German Desk – dział, który będzie świadczyć kompleksową obsługę prawną na rzecz Klientów niemieckojęzycznych. Kieruje też działem nieruchomości.

Na styku tych dwóch praktyk Kancelaria będzie reprezentować już w kolejnym roku grupę Brinkhaus, z siedzibą w Niemczech, w transakcji sprzedaży i wynajmu zwrotnego fabryki ulokowanej w Polsce. Transakcja jest zapowiedzią kolejnych zleceń z pogranicza polskiej i niemieckiej jurysdykcji.

Kolejna międzynarodowa transakcja, tym razem o wartości ponad 20 mln Euro. Doradzamy austriackiej spółce Immoeast w zakresie licznych transakcji dotyczących nieruchomości na terenie Polski (Katowice, Poznań, Warszawa, Włocławek).

Jesteśmy też doradcą przy innej międzynarodowej transkacji: Grupo Angel Camacho, wiodący hiszpański producent oliwek oraz dżemów, przejmuje jednego z większych polskich producentów spożywczych. To pierwsza akwizycja Grupo Angel Camacho w Polsce i pierwsze doświadczenia zespołu GESSEL z hiszpańską jurysdykcją, zakończone pomyślnym przejęciem własności udziałów na początku 2007 roku.

Obsługujemy należące do rzadkości transakcje kapitałowe na rynku funduszy PE/VC, między innymi nabycie przez Enterprise Investors 100% akcji spółki Skarbiec Asset Management Holding, w skład której wejdą Skarbiec TFI oraz BRE Agent Transferowy.

Kancelaria zyskuje nowych wspólników: Marcina Macieszczaka i Aldonę Pietrzak. Marcin Macieszczak zbuduje silny zespół, który zapewni kompleksową obsługę oraz prowadzenie transakcji M&A, w tym przedsięwzięć o charakterze transgranicznym. Od przygotowania struktury prawnej i podatkowej transakcji, przez negocjacje dokumentów transakcyjnych, po reprezentowanie inwestorów w postępowaniach prowadzących do uzyskania koniecznych zgód i zezwoleń. Aldona Pietrzak, wcześniej uczestnik kilku znaczących procesów prywatyzacyjnych, pokieruje działem korporacyjnej obsługi spółek oraz pracami zespołu audytowego. Zespół ten będzie przeprowadzać niezbędne przy transakcjach M&A badanie stanu prawnego spółki. Do zespołu dołącza również Piotr Schramm, rozbudowując praktykę GESSEL o swoje doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym karnych procesów gospodarczych.

Oferta GESSEL niezmiennie zyskuje na kompleksowości. Dołącza do nas profesor Marek Michalski, wcześniej m.in. członek Rady Nadzorczej GPW, dziś Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wnosi on do zespołu swoją znajomość problematyki papierów wartościowych i instrumentów finansowych. Zakres usług Kancelarii poszerza się również o Chinese Desk. W ramach współpracy z chińską kancelarią TransAsia Lawyers będziemy świadczyć usługi prawne dla chińskich i polskich inwestorów.

Równolegle z rozbudowywaniem zakresu usług zdobywamy nowych Klientów. Obsługujemy jedno z największych wezwań do sprzedaży na GPW i największą do tej pory transakcję przeprowadzoną przez fundusze Private Equity w środkowoeuropejskim sektorze FMCG: zakup pakietu blisko 43% akcji Kofola-Hoop o wartości 480 mln PLN.

W natłoku obowiązków nie zapominamy też o naszych zainteresowaniach. Z okazji 15 lat Kancelarii przedstawiamy szerszej publiczności prace polskich artystów współczesnych, zgromadzone dotychczas przez Fundację GESSEL. Wystawa „Punkty odniesienia” w Muzeum Narodowym w Warszawie, której Kancelaria GESSEL jest mecenasem, staje się wydarzeniem kulturalnym sezonu.

Piotr Schramm wspólnikiem Kancelarii GESSEL. Od teraz kieruje działem projektów specjalnych oraz zespołem procesowym, do którego zaprosi prawników z wieloletnim doświadczeniem we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych, arbitrażowych, administracyjnych czy skarbowych. Jako jedni z pierwszych wprowadzamy również usługę doradztwa prawnego w dziedzinie postępowań karno-gospodarczych (white-collar crime, czyli przestępstwa tzw. „białych kołnierzyków”).

Kancelaria pracuje też na rzecz dobra publicznego. W czerwcu tego roku mecenas Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz angażuje się w promowanie równego statusu kobiet i mężczyzn w społeczeństwie. Podczas I Kongresu Kobiet poprowadzi panel „Jak kobiety sprawiedliwość zdobywały. Rola kobiet w rozwijaniu systemu prawnego w Polsce po 89 roku”. Akt założycielski Stowarzyszenia Kongres Kobiet powstanie i będzie podpisywany w siedzibie Kancelarii już w następnym roku.

Nie zapominamy o biznesie, i nie pozwalamy biznesowi zapomnieć o nas. Doradzamy Agencji Rozwoju Przemysłu w transakcji sprzedaży o niebagatelnej wartości 340 mln PLN – włosko-brytyjski inwestor AgustaWestland kupuje Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. Równolegle dla KGHM TFI świadczymy doradztwo przy dwóch transakcjach prywatyzacyjnych: Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich o wartości ponad 138 mln PLN, oraz Uzdrowiska Cieplice o wartości prawie 30 mln PLN. Pracujemy też dla Radmor S.A., spólki z grupy ARP, przy pozyskaniu inwestora strategicznego.

W międzyczasie pracujemy na rzecz rozwoju środowiska prawniczego. Jesteśmy współorganizatorem międzynarodowej konferencji „DisputeResolution in M&A Transactions”. To pierwsze tej rangi wydarzenie w Polsce. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz inicjuje europejski program „Promocja polubownych metod rozwiązywania konfliktów gospodarczych”, który ma na celu wypromowanie idei arbitrażu gospodarczego w środowisku międzynarodowym oraz stworzenie w Polsce centrum arbitrażowego dla Europy Środkowo-Wschodniej.

Mecenas Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz publikuje w tym roku swoją pracę doktorską p.t. „Oświadczenia i zapewnienia w umowie sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w świetle zasady swobody umów)”. Publikacja urasta do rangi głównego źródła doktryny prawnej w tej dziedzinie w Polsce.

Rok dla nas wyjątkowy. Znowu.

Rekordowa liczba przeprowadzonych przez nasz zespół analiz due dilligence. Bezprecedensowy projekt, w którym bierzemy udział jako doradca prawny – po raz pierwszy w Polsce grupa świadcząca usługi audytorskie (PwC) powołuje dom maklerski (PwC Securities). Wreszcie, obsługujemy jedną z 20 największych transakcji M&A w 2011 roku według rankingu Forbes – przejęcie kontroli przez PBG nad RAFAKO.

Nasza aktywność ponownie jest widoczna również poza kategoriami core business. Mecenas Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz zostaje prezesem Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan w uznaniu za aktywne promowaniu arbitrażu, jako symbolu społeczeństwa obywatelskiego. Leszek Koziorowski, autorytet w dziedzinie historycznych papierów wartościowych i prezes zarządu Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych, wydaje album zatytułowany „Akcje notowane na warszawskiej giełdzie do 1939 roku”. Fundacja GESSEL udostępnia swoją kolekcję różnym placówkom muzealnym. Kilka prac trafia na wystawę „KoLekcja w Królikarni”, która stanowi część specjalnego programu edukacyjnego na temat gatunków malarskich i różnych funkcji dzieł sztuki. 2011 – kolejny rok, kolejna dobrze wykorzystana szansa.

To już 20 lat naszej działalności.

GESSEL od stycznia ma ośmiu partnerów. Ewa Szlachetka zasila nasz zespół. Będzie odpowiadać za rozwój praktyki equity capital markets (ECM) w Polsce i w regionie CEE. Jako ekspert w prawie spółek, obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć (M&A) oraz w zakresie prawa papierów wartościowych jest naturalnym wzmocnieniem kluczowych praktyk Kancelarii: zespołów M&A oraz rynków kapitałowych.

Tymczasem, między domykaniem kolejnych transakcji, nawiązywaniem nowych sojuszy i rozbudowywaniem zespołu, nie brakuje nam pomysłów na następne 20 lat. Będziemy się nimi dzielić z naszymi partnerami podczas spotkań zaplanowanych na ten rok, które będą równocześnie atrakcyjnym wstępem do uroczystych obchodów Jubileuszu 20-lecia GESSEL w styczniu 2013 roku.

VIDEO
Wywiad z dr Beatą Gessel-Kalinowską vel Kalisz, założycielką Kancelarii, o jej życiowym i zawodowym credo
VIDEO
dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, wspólnik zarządzający, radca prawny o początkach Kancelarii
VIDEO
Leszek Koziorowski, wspólnik, radca prawny o Klientach
VIDEO
Aldona Pietrzak, wspólnik, radca prawny o działaniach pionierskich
VIDEO
Marcin Macieszczak, wspólnik, radca prawny o unikalnych rozwiązaniach Kancelarii
VIDEO
Piotr Schramm, wspólnik, adwokat o sukcesie Kancelarii
VIDEO
Dorota Bryndal, wspólnik, radca prawny o zawodowej niezależności
VIDEO
Christian Schmidt, wspólnik, adwokat o konkurencyjności Kancelarii
VIDEO
dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, wspólnik zarządzający, radca prawny o niestandardowym podejściu
VIDEO
Piotr Schramm, wpólnik, adwokat o perspektywach rozwoju w Kancelarii
VIDEO
Leszek Koziorowski, wspólnik, radca prawny o współpracownikach
VIDEO
Aldona Pietrzak, wspólnik, radca prawny o inspiracjach i roli Kancelarii
Wydarzenia

W siedzibie GESSEL w dniu 10 maja odbyło się spotkanie inaugurujące 20. lat obecności Kancelarii na polskim rynku. Rocznica była nie tylko okazją do spotkania w gronie Klientów i Partnerów, ale również do zaprezentowania obrazów Krzysztofa Mężyka. Fundacja GESSEL, powołana do promowania sztuki współczesnej, jest merytorycznym partnerem wystawy prac tego krakowskiego artysty. Wystawa „Wydobywanie” będzie otwarta od 16 maja do 2 czerwca 2012 w galerii „Zielona Marchewka” przy Al. Wilanowskiej 83 w Warszawie.>