Obszary praktyk

Wśród usług prawnych oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami.
Naszymi Klientami są inwestorzy indywidualni z kraju i zagranicy oraz inwestorzy instytucjonalni – deweloperzy, właściciele nieruchomości, fundusze nieruchomości, podmioty finansujące inwestycje, firmy budowlane, generalni wykonawcy i projektanci oraz zarządcy nieruchomości i pośrednicy. Oferujemy pomoc w:

 • transakcjach nabycia, zbycia, rozbudowy, użytkowania i sprzedaży wszelkich typów nieruchomości
 • transakcjach kredytowania, wynajmu zwrotnego oraz innych formach finansowania przez leasing
 • projektach dotyczących budownictwa spółdzielczego, kondominiów, rezydencji mieszkaniowych, hoteli, obiektów przemysłowych i biurowych, magazynów,
 • sklepów i centrów handlowych
 • komercjalizacji obiektów nieruchomości, sporządzaniu i negocjacji umów najmu, zarządzaniu nieruchomościami
 • aspektach podatkowych transakcji
 • ocenie i minimalizacji ryzyka
 • negocjacjach umów handlowych, umów dotyczących prac projektowych, inżynieryjnych i wykończeniowych
 • zagrożeniach, jakie mogą zaistnieć podczas realizacji inwestycji (niewypłacalność, spory sądowe)
 • uzyskaniu pozwoleń administracyjnych na nabycie nieruchomości, pozwoleń na budowę i użytkowanie
 • aspektach prawa ochrony środowiska

Działem nieruchomości kierują: Christian Schmidt oraz Aldona Pietrzak.