31 stycznia br., w Kancelarii GESSEL odbyło się szkolenie poświęcone zmianom podatkowym, a w szczególności mechanizmowi split payment. Szkolenie było skierowane przede wszystkim do członków Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA.

Część merytoryczną spotkania poprowadzili: Katarzyna Lisowska, radca prawny, starszy prawnik w Kancelarii GESSEL oraz  Marek Korzeniewski, radca prawny, head of tax department w TPA Group.  

Spotkanie składało się z trzech paneli – pierwszy z nich omawiał najbardziej ogólne kwestie dotyczące mechanizmu split payment, natomiast drugi dotykał praktycznych zagadnień dotyczących stosowania tego mechanizmu. W trzecim panelu omówiona została kwestia ulgi na złe długi w podatkach dochodowych.

Poniżej krótka fotorelacja ze spotkania: