Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz pełni funkcję Prezesa Sądu Arbitrażowego LEWIATAN od 2011 roku. Została powołana na kolejną, trzyletnią kadencję.

Od 2000 roku arbitraż jest istotnym elementem kariery zawodowej Beaty Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz, która obok arbitrażu, specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć oraz private equity/ venture capital, a także w prawie handlowym. Beata Gessel posiada bogate doświadczenie w zakresie sądownictwa polubownego w stałych sądach arbitrażowych oraz w postępowaniach ad hoc (prowadzonych m.in. wg reguł ICC, LEWIATAN, SAKIG, UNCITRAL oraz innych ad hoc) z zakresu fuzji i przejęć, prawa budowlanego i kontraktów handlowych. Do tej pory wzięła udział w niemal 60 postępowaniach arbitrażowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. W uznaniu jej doświadczenia arbitrażowego została uhonorowana przyznaniem prestiżowego tytułu członka Królewskiego Instytutu Arbitrażowego w Londynie.

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz jest arbitrem Sądu Arbitrażowego LEWIATAN w Warszawie, Międzynarodowego Centrum Arbitrażowego w Singapurze (SIAC), VIAC w Wiedniu, Sądu Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego przy Izbie Handlu i Przemysłu w Bukareszcie oraz Sądu Arbitrażowego przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii (IEPiOE) w Warszawie.

Jest członkiem Komisji Arbitrażowej przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, członkiem Komitetu Europejskiego Oddziału Królewskiego Instytutu Arbitrażowego w Londynie, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. Beata Gessel zasiada również w Radzie Dyrektorów Stowarzyszenia ArbitralWomen. Jest też przewodniczącą Komisji Rewizyjnej przy Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych – organizacji, której członkami są wszystkie fundusze private equity w Polsce.

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz została również wyróżniona w tegorocznym rankingu Chambers Europe 2014 w dziedzinie arbitrażu (Poland, Dispute Resolution: Most in Demand Arbitrators).