Konferencja “Promotion of Female Practitioners in the field of ADR: Best practices and Experiences”, która zgromadziła bałkańskie instytucje arbitrażowe odbyła się 14 listopada w Tiranie w Albanii. Zorganizowana została przez GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), niemiecką instytucję, która zajmuje się wspieraniem rozwoju w różnych dziedzinach w krajach rozwijających się.

Celem konferencji było wspieranie kobiet, które zawodowo zajmują się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów. Mec. Gessel została zaproszona do udziału w seminarium jako ekspert w dziedzinie arbitrażu, aby podzielić się z uczestniczkami swoimi doświadczeniami wynikającym z wieloletniej pracy w charakterze arbitra.