Podczas konferencji Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny – potrzeba zmian regulacji prawnych, która odbędzie się 26 października 2010 roku w Warszawie, dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, wspólnik zarządzający Kancelarii GESSEL i wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan poprowadzi panel dyskusyjny zatytułowany Źródła regulacji prawnej arbitrażu inwestycyjnego – punkt wyjścia.

Swoje wystąpienia przygotują oraz wezmą udział w dyskusji dr Marek Świątkowski (Domański, Zakrzewski, Palinka), dyr. Maria Szymańska (Ministerstwo Gospodarki), mec. Bartosz Krużewski (Clifford Chance), dr Andrzej W. Wiśniewski (Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan) oraz dr Maciej Jamka (K&L Gates).

Konferencja jest organizowana przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan we współpracy z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa.

Więcej informacji