W dniu 30 marca 2017 r. Dr Janusz Fiszer został powołany – jako członek niezależny - do składu rady nadzorczej spółki publicznej mBank S.A. mBank S.A. jest czwartym co do wielkości bankiem w Polsce, a jego spółka-matka, czyli Commerzbank A.G. jest drugim co do wielkości bankiem w Niemczech.

Dr Janusz Fiszer, wspólnik, radca prawny i doradca podatkowy w GESSEL, kieruje działem prawa podatkowego. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym i podatkowych aspektach transakcji fuzji i przejęć.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem nauk prawnych. Od 1980 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – obecnie jako docent. Jest także wykładowcą międzynarodowego prawa podatkowego na Podyplomowych Studiach Międzynarodowych Strategii Podatkowych na SGH.

Stały lider międzynarodowych i krajowych rankingów prawników-specjalistów prawa podatkowego i doradców podatkowych – „Chambers Global”, „Chambers Europe”, „PLC Which Lawyer?”, „World Tax – Ranking of Tax Advisory Firms and Tax Advisors”, „Who’s Who Legal – The International Who’s Who of Business Lawyers”, „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna” oraz „Forbes”.

W 2016 r., w X. edycji Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika „Rzeczpospolita”, w którym wyróżnienia otrzymują najlepsi eksperci na rynku, Dr Janusz Fiszer zdobył ważne wyróżnienie: „Doradca Podatkowy X-lecia w zakresie Międzynarodowego Prawa Podatkowego”.