Kancelaria GESSEL została członkiem EVCA (European Private Equity & Venture Capital Association). Jest to największe i najważniejsze europejskie stowarzyszenie skupiające fundusze Private Equity, doradców i inwestorów,mające na celu promocję i współpracę wszystkich organizacji aktywnych w tym obszarze gospodarki w Europie. 

W ramach swojej działalności stowarzyszenie EVCA wydaje publikacje, prowadzi szkolenia, organizuje warsztaty i dba o profesjonalny rozwój swoich członków. Zbiera informacje na temat pozyskiwania kapitału i jego inwestowania oraz opracowuje wskaźniki pomocne w ocenie tego sektora gospodarki. 

Kancelaria GESSEL świadczy usługi prawne na rzecz funduszy inwestycyjnych typu venture capital. Od chwili ich utworzenia do chwili obecnej Kancelaria pracuje na rzecz wszystkich funduszy zarządzanych przez Enterprise Investors, które swój kapitał początkowy otrzymały z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. 

Przypominamy, że „Private Equity – Global Counsel Handbooks” rekomenduje Beatę Gessel, wspólnika zarządzającego w Kancelarii, jako doradcę prawnego w zakresie transakcji VC/PE. „IFLR 1000” poleca Kancelarię GESSEL w dziedzinie fuzji i przejęć. „Legal 500” wysoko ocenia kompetencje Kancelarii w zakresie prawa handlowego i prawa spółek. „Practical Law Company” rekomenduje w Polsce Kancelarię GESSEL w obszarach: fuzje i przejęcia, venture capital i private equity, transakcji na rynku spółek i korporacji.