W dniu 20 kwietnia 2017 r. w Kancelarii GESSEL miało miejsce kolejne spotkanie poświęcone problemom branży budowlanej związanej ze zmianami podatku VAT wprowadzonymi od stycznia 2017 r.

Podczas spotkania poruszono problematykę rozliczeń podatku VAT w branży budowlanej, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. oraz omówiono problemy związane z usługami kompleksowymi i mieszanymi. Kluczowe dla uczestników okazały się zagadnienia dotyczące kompleksowości usług oraz traktowania danej transakcji jako dostawa towarów lub świadczenie usług.

W trakcie spotkania omówiono także zasady rozliczeń uczestników konsorcjum na gruncie ustawy VAT, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych zaprezentowanych przez Ministerstwo Finansów Objaśnieniach z dnia 17 marca 2017 r.

Prelekcję prowadziła Katarzyna Kollar-Ryszard, radca prawny i doradca podatkowy Kancelarii GESSEL.