Kolejny sukces Zespołu Procesowego / Special Cases Kancelarii GESSEL

07.05.2014 Aktualności

Zespół Procesowy Kancelarii GESSEL, kierowany przez adwokata Piotra Schramm, reprezentował Sprzedających (dane personalne Klientów pozostają utajnione), którzy w roku 2008 sprzedali na rzecz swego istotnego na rynku polskim konkurenta – posiadane 100% udziałów spółki działającej, jako jeden z liderów, w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wartość transakcji prowadzonej i sfinalizowanej w roku 2008 przez adwokata Piotra Schramm to kwota 135.000.000, 00 złotych.

Powstały spór sądowy dotyczył roszczenia Kupującego, spółki akcyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, o zwrot przez Sprzedających części ceny – w związku z prezentowanym przez powoda przed Sądem Okręgowym w Warszawie naruszeniem oświadczeń i zapewnień / regulacji umowy, dotyczących wartości wyników finansowych Spółki, której udziały były przedmiotem transakcji.

Metodyka prowadzenia sporu w sposób nowatorski, przyjęty w Zespole Procesowym Kancelarii GESSEL, a jednocześnie w sposób kompleksowy i wielopłaszczyznowy w aspektach argumentacji i materiałów oferowanych Sądowi prowadzącemu – umożliwiła uzyskanie wyroku oddalającego w całości powództwo skierowane przeciwko Klientom Kancelarii GESSEL już na wstępnym etapie sporu, bez udziału biegłego sądowego wnioskowanego przez powoda, mimo iż w sprawie spór dotyczył w ocenie powoda, akcyjnej spółki publicznej, wartości rocznego wyniku spółki (targetu transakcji).

Zespół Procesowy Kancelarii GESSEL, kierowany przez adwokata Piotra Schramm – specjalizuje się między innymi właśnie w sporach sądowych wynikających z transakcji M&A (fuzji i przejęć), w tym w związku z treścią złożonych w umowach oświadczeń i zapewnień oraz innych regulacji umów kompleksowych, zawieranych w ramach transakcji.

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Mogą Cię zainteresować

29.03.2023

Kilka faktów o fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna to osoba prawna założona w celu: gromadzenia mienia zarządzania mieniem w interesie beneficjentów spełniania świadczeń na rzecz beneficjentó...

Aktualności
Kilka faktów o fundacji rodzinnej

20.03.2023

Doradzaliśmy Urteste S.A. przy ofercie publicznej akcji nowej emisji oraz zmianie rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW

Pełniliśmy funkcję doradcy prawnego spółki Urteste S.A. w związku z ofertą publiczną akcji nowej emisji oraz zmianą rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulow...

Aktualności
Doradzaliśmy Urteste S.A. przy ofercie publicznej akcji nowej emisji oraz zmianie rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW
Wszystkie wpisy

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!