Kancelaria GESSEL zwycięża w wieloletnim i wielowątkowym procesie sądowym związanym z Przedsiębiorstwem Mięsnym PMB S.A.

Kilkuletni proces sądowy Mispol S.A. / Podlaskie Towarzystwo Finansowo Inwestycyjne Sp. z o.o. - był wielowątkową relacją sporną powstałą na gruncie transakcji rynkowego przejęcia konkurenta na rynku mięsnym przez byłą spółkę publiczną (Mispol S.A.).

W umowie sprzedaży akcji, zawartej w 2010 roku, Sprzedający złożył szereg oświadczeń i zapewnień dotyczących sytuacji finansowej spółki, której akcje były przedmiotem transakcji. Wynikało z nich, iż jest ona ciekawym aktywem inwestycyjnym, mimo generowania straty na akceptowalnym poziomie. Analiza sytuacji Spółki po jej zakupie przez nowy Zarząd Spółki wykazała istnienie przesłanek bankructwa nabytej spółki, w szczególności straty spółki na poziomie 35 milionów złotych.

Ten kontekst wydarzeń zapoczątkował wieloletni i mocno wielowątkowy spór sądowypomiędzy sprzedającym i kupującym, który obejmował bardzo różnorodne zestawienia wzajemnych roszczeń. Między innymi przedmiotem rozstrzygnięcia sądów było powództwo wzajemne skierowane przeciwko Klientowi Kancelarii (kwota przedmiotu sporu to 13 milionów złotych), w całości prawomocnie oddalone przez sądy orzekające.

Wyjątkowo trudna relacja sądowa wiodąca poprzez zaskakujące, niekorzystane zeznania świadków, niekorzystną pierwszą opinię sądowego biegłego – zakończyła się w pełni korzystnym dla Klienta Kancelarii GESSEL wyrokiem Sądu I Instancji, Sądu Okręgowego w Białymstoku. Również postępowanie apelacyjne prowadzone na podstawie apelacji przeciwnika procesowego, wygrane dla Klienta Kancelarii GESSEL, pozwoliło przekonać Sąd Apelacyjny w Białymstoku – co bardzo istotne - iż prawo udziałowe może mieć wadę z perspektywy wady przedsiębiorstwa spółki, zaś składanie w umowie oświadczeń oraz zapewnień według najlepszej wiedzy oraz przeprowadzanie badań due diligence nie jest podstawą do bezwzględnego wyłączenia odpowiedzialności sprzedawcy.

„Wiedział” znaczy więc „powinien był wiedzieć”. Zarówno Sąd Okręgowy w Białystoku jak również Sąd Apelacyjny w Białystoku potwierdziły w całości argumentację i konstrukcję przedstawioną przez prawników Kancelarii GESSEL.

To bardzo ważne i przełomowe rozstrzygnięcie sądowe.