1 stycznia 2007 roku do grona wspólników Kancelarii GESSEL dołączyli: Aldona Pietrzak, odpowiedzialna za transakcje w dziale rynków kapitałowych oraz Marcin Macieszczak, odpowiedzialny za transakcje w dziale fuzji i przejęć Kancelarii GESSEL.

Aldona Pietrzak, odpowiedzialna za transakcje w dziale rynków kapitałowych, jest związana z Kancelarią GESSEL od 1996 roku, ma wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu m.in. transakcji nabycia dużych pakietów akcji na rynkach regulowanych, w przygotowywaniu prospektów emisyjnych spółek publicznych, obsłudze prawnej domów maklerskich i TFI – odpowiada też za prowadzenie audytów prawnych na potrzeby transakcji kapitałowych. 

Marcin Macieszczak, odpowiedzialny za transakcje w dziale fuzji i przejęć Kancelarii GESSEL jest związany z Kancelarią od 1999 roku, specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, przedsięwzięciach restrukturyzacyjnych, inwestycjach private equity/ venture capital oraz transakcjach na rynku nieruchomości. 

O czym z przyjemnością zawiadamiają 
Dorota Bryndal
Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
Leszek Koziorowski
Christian Schmidt