„Biała Księga Arbitrażu” to 17 propozycji zmian legislacyjnych w polskim prawie arbitrażowym przygotowanych pod egidą Sądu Arbitrażowego Lewiatan i pod kierownictwem dr Beaty Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz, prezesa Sądu Arbitrażowego Lewiatan. Księga została przekazana 20 listopada br. na ręce wiceministra gospodarki Mariusza Haładyja oraz wiceministra sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna.

Prace nad przygotowaniem zmian do polskiego prawa arbitrażowego rozpoczęły się wiosną 2013 roku w ramach „Programu Konkurencyjność Arbitrażu” finansowanego ze środków unijnych. Pierwszym krokiem była analiza obecnego stanu prawnego, która ukazała się w formie publikacji „Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian”. Następnie uwagi opisane w Diagnozie poddane zostały debacie w ramach konferencji „Diagnoza Arbitrażu: Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian”, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie we wrześniu br.