5 grudnia 2014r. w siedzibie Kancelarii GESSEL odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Śniadanie IT”.

Podczas biznesowego śniadania zostały zaprezentowane kluczowe zagadnienia konstrukcji umowy na realizację projektu wdrożenia informatycznego w metodykach zwinnych. Omówiono m.in. definiowanie przedmiotu umowy, haromonogram realizacji prac, role uczestników projektu, odpowiedzialność Stron, a także czas trwania oraz modele rozwiązania umowy. Ponadto poświęcono uwagę zagadnieniom prawno-autorskim w umowie agile, rozmawiano m.in. o przekazywaniu autorskich praw majątkowych oraz udzielaniu licencji, przedyskutowano zagadnienie powstania współwłasności praw.

Prelegentami na seminarium byli prawnicy Kancelarii GESSEL – wieloletni praktycy w zagadnieniach IT: Dorota Szczęsnowicz-Kocięcka oraz Marzena Kwaczyńska, a także ekspert z dziedziny wdrożeń informatycznych posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie dostarczania kluczowych rozwiązań IT dla wiodących instytucji finansowych, niezależny doradca, Pan Tomasz Bogucki.