W dniu 11 maja br. w siedzibie kancelarii GESSEL odbyło się Seminarium „Doing Business in Ukraine”, wspólnie zorganizowane przez Kancelarię GESSEL oraz Kancelarię PLP Law Group z Kijowa. W toku Seminarium „Doing Business in Ukraine” prelegenci prezentowali możliwości podjęcia działalności gospodarczej na Ukrainie: wybór właściwej formy prawnej (przedstawicielstwo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) oraz kwestie ochrona aktywów inwestorów i windykacji należności - istniejące problemy i sposoby ich rozwiązywania. Następnie Dr Janusz Fiszer przedstawił polską perspektywę prowadzenia działalności na Ukrainie (umowy międzynarodowe Polska-Ukraina, w tym szczególnie umowa o wzajemnej ochronie i popieraniu inwestycji, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, kwestie dewizowe). Podczas spotkania poruszone zostały również kwestie reformy sądownictwa, ewidencji spółek oraz systemu podatkowego na Ukrainie. Seminarium było okazją do spotkania uczestników z doświadczonymi ukraińskimi ekspertami – praktykami z zakresu prawa gospodarczego i podatków. Prelegentami podczas seminarium byli: p. Oleh Kazanischev - Pierwszy Sekretarz Ambasady Ukrainy w Warszawie, p. Andrzej Drozd - Wiceprezes Zarządu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, p. Andrii Popko - Senior Partner, Kancelaria PLP, p. Ivan Legeida, Partner Zarządzający, Kancelaria PLP, p. Коnstantin Siomochkin, Główny Prawnik w Dziale Spółek, Kancelaria PLP oraz p. Dr Janusz Fiszer, partner Kancelarii GESSEL. Seminarium „Doing Business in Ukraine” było już siódmym wydarzeniem z cyklu seminariów poświęconych kwestiom prawnym i podatkowym inwestycji transgranicznych organizowanych w Kancelarii GESSEL. Poprzednie seminaria były organizowane przez Kancelarię GESSEL wspólnie z partnerami z Malty, Cypru, Luksemburga, Liechtensteinu, Holandii i Portugalii.