W dniu 16 lutego 2017 r. w Kancelarii GESSEL miało miejsce spotkanie poświęcone problemom branży budowlanej związanej ze zmianami podatku VAT wprowadzonymi od stycznia 2017 r., w którym udział wzięło kilkadziesiąt osób z całej Polski.

Podczas spotkania poruszono problematykę rozliczeń podatku VAT w branży budowlanej, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. Uczestnikom zaprezentowano zasady wystawiania faktur w przypadku zastosowania „odwrotnego obciążenia” ze szczególnym uwzględnieniem terminu, w którym faktura powinna zostać wystawiona.

Ponadto tematem szkolenia były zasady rozliczeń podatku VAT dla podwykonawców i ich dostawców. Zainteresowaniem cieszył się także wątek opodatkowania nieruchomości i usług związanych z nieruchomościami, które wprowadziło Rozporządzenie wykonawcze Rady Europejskiej (RE) nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do miejsca świadczenia usług.

Prelekcję prowadziła Katarzyna Kollar-Ryszard, radca prawny i doradca podatkowy Kancelarii GESSEL.