Z wielką radością informujemy, że tegoroczne egzaminy adwokackie i radcowskie zdały 3 nasze prawniczki:

Joanna Kisielińska – zdała egzamin radcowski. Specjalizuje się w postępowaniach arbitrażowych i sądowych, występując również w roli sekretarza administracyjnego trybunałów arbitrażowych. Doświadczenie zdobywała w  międzynarodowej kancelarii w Warszawie oraz w kancelarii radcy prawnego. Odbywała również staże w instytucjach międzynarodowych: Radzie Europy i Parlamencie Europejskim. Autorka publikacji oraz prelegentka na konferencjach z zakresu prawa zobowiązań oraz prawa porównawczego. Współpracuje z Katedrą Prawa Cywilnego i Bankowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przygotowując pracę doktorską. W Kancelarii GESSEL od 2015 roku.

Paulina Rudowicz Jastrzębska – zdała egzamin radcowski. Specjalizuje się w  prawie pracy i kontraktach menedżerskich. Doświadczenie zdobywała w międzynarodowej kancelarii prawnej oraz jako in-house lawyer w dziale prawnym spółki publicznej. Absolwentka Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Z Kancelarią GESSEL związana od października 2017 roku.

Emilia Piasecka –zdała egzamin adwokacki. Specjalizuje się w transakcjach na rynkach kapitałowych, w tym ofertach publicznych i prywatnych dłużnych oraz udziałowych papierów wartościowych. Posiada doświadczenie w zakresie korporacyjnej obsługi spółek prawa handlowego,  wprowadzania papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym i alternatywnym systemie obrotu oraz doradztwa w zakresie obowiązków informacyjnych  i regulacji prawnych rynku kapitałowego.  Absolwentka Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu. Z Kancelarią GESSEL związana od  2018 roku.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów zawodowych!