Kancelaria GESSEL zbudowała zespół zamówień publicznych, którym kieruje Piotr Trębicki, doświadczony radca prawny, specjalista w zakresie zamówień publicznych. Zespół zamówień publicznych przygotował już ponad tysiąc protestów i odwołań, dotyczących, m.in.: opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz nierównego traktowania potencjalnych wykonawców i bezpodstawnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zespół zamówień publicznych w Kancelarii GESSEL prowadzi stałą, wnikliwą analizę orzeczeń zespołów arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych oraz sądów okręgowych rozpatrujących skargi z zakresu Prawa zamówień publicznych. Na Państwa życzenie przygotowujemy raporty dotyczące najnowszych orzeczeń zespołów arbitrów. Dzięki temu nasi Klienci mogą uzyskać najbardziej aktualną wiedzę na temat obecnych tendencji i poglądów interpretacyjnych w zakresie Prawa zamówień publicznych – mówi Piotr Trębicki.

UWAGA. Od nowego roku przestanie się ukazywać papierowa wersja Biuletynu Zamówień Publicznych. Oznacza to, że firmy zainteresowane zamówieniami znajdą ogłoszenia o nich wyłącznie w Internecie. Kolejne zmiany dotyczące ogłoszeń zakłada projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych, który niebawem powinien trafić do pierwszego czytania w Sejmie. Więcej informacji udzieli Państwu Piotr Trębicki. 

Zobacz więcej informacji na temat departamentu zamówień publicznych.