Obszary praktyk

 

„Nieruchomości są bardzo ciekawym obszarem praktyki zawodowej. Oczywiście pod względem stricte prawnym – ze względu choćby na mnogość zagadnień czy dynamikę zmian zachodzących na rynku – ale również ekonomicznym czy socjologicznym. Jak to się dzieje, że skutecznie wspieramy naszych Klientów? – Zapewniamy im nasze pełne zaangażowanie, gwarantujemy ciężką pracę i doświadczenie. I indywidualne podejście, szyjąc nasze usługi na miarę. A wyczucie biznesowe będące wypadkową wspomnianych cech oraz sznyt GESSEL dopełniają całości. Może dlatego tak dobrze czujemy się w trakcie negocjacji…”

Maciej Boryczko
managing associate, radca prawny
Szef praktyki Prawa Nieruchomości

 

Naszymi Klientami są inwestorzy indywidualni i instytucjonalni z kraju i zagranicy, w tym najemcy, wynajmujący, deweloperzy, właściciele nieruchomości, fundusze nieruchomości, podmioty finansujące inwestycje, firmy budowlane, generalni wykonawcy. Oferujemy pomoc w całym procesie związanym z realizacją przedsięwzięć w obszarze nieruchomościowym, a także w wybranych jego wycinkach, np.:

  • transakcjach nabycia, zbycia, rozbudowy, użytkowania i sprzedaży wszelkich typów nieruchomości;
  • umowach najmu i dzierżawy;
  • działalności hotelarskiej;
  • transakcjach związanych z finansowaniem nieruchomości;
  • komercjalizacji obiektów nieruchomościowych
  • nieruchomościowych projektach specjalnych;
  • aspektach podatkowych;
  • zagrożeniach, jakie mogą zaistnieć podczas realizacji inwestycji (niewypłacalność, spory sądowe), ocenie i minimalizacji ryzyka;
  • uzyskaniu pozwoleń administracyjnych na nabycie nieruchomości, pozwoleń na budowę i użytkowanie;
  • aspektach prawa ochrony środowiska.

Praktyką nieruchomości kieruje: Maciej Boryczko, managing associate, radca prawny.

Skontaktuj się z nami