Obszary praktyk

Wśród usług prawnych oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami. Naszymi Klientami są inwestorzy indywidualni z kraju i zagranicy oraz inwestorzy instytucjonalni – deweloperzy, właściciele nieruchomości, fundusze nieruchomości, podmioty finansujące inwestycje, firmy budowlane, generalni wykonawcy i projektanci oraz zarządcy nieruchomości i pośrednicy.

Oferujemy pomoc w:

  • transakcjach nabycia, zbycia, rozbudowy, użytkowania i sprzedaży wszelkich typów nieruchomości;
  • transakcjach kredytowania, wynajmu zwrotnego oraz innych formach finansowania przez leasing;
  • projektach dotyczących budownictwa spółdzielczego, kondominiów, rezydencji mieszkaniowych, hoteli, obiektów przemysłowych i biurowych, magazynów, sklepów i centrów handlowych;
  • komercjalizacji obiektów nieruchomości, sporządzaniu i negocjacji umów najmu, zarządzaniu nieruchomościami;
  • aspektach podatkowych transakcji;
  • ocenie i minimalizacji ryzyka;
  • negocjacjach umów handlowych, umów dotyczących prac projektowych, inżynieryjnych i wykończeniowych;
  • zagrożeniach, jakie mogą zaistnieć podczas realizacji inwestycji (niewypłacalność, spory sądowe);
  • uzyskaniu pozwoleń administracyjnych na nabycie nieruchomości, pozwoleń na budowę i użytkowanie;
  • aspektach prawa ochrony środowiska.

Praktyką nieruchomości kierują: Christian Schmidt, partner, adwokat niemiecki (Rechtsanwalt), Aldona Pietrzak, partner, radca prawny oraz Piotr Schramm, partner, adwokat.

Dodatkowo kancelaria GESSEL nawiązała partnerstwo z ekspertem w zakresie doradztwa prawnego i podatkowego dla branży nieruchomości oraz pojętych szeroko nieruchomościowych procesów inwestycyjnych Dariuszem Okolskim.

Skontaktuj się z nami