• Kancelaria jest założycielem i głównym sponsorem Fundacji GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie (dawna Fundacja Zbiorów Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie), utworzonej w 1996 roku.
  • Celem Fundacji jest wspieranie Muzeum Narodowego w Warszawie w powiększaniu i upowszechnianiu kolekcji sztuki współczesnej.
  • Do tej pory udało się nam zgromadzić blisko 200 obrazów, obiektów, grafik i instalacji 21 artystów i artystek.

Od 2013 roku 8 prac zdobi stałą Galerię Sztuki XX i XXI Wieku w MNW. Wśród nich są prace Tomasza Ciecierskiego, Zbigniewa Libery, Jadwigi Sawickiej, Grzegorza Kowalskiego, Ewy Partum, Julity Wójcik oraz duetu Kijewski/Kocur.

Najstarsze prace pochodzą z początku lat ’70 – Legalność przestrzeni Ewy Partum, Tableau II Grzegorza Kowalskiego oraz rysunki Tomasza Ciecierskiego. Najnowsze powstały w 2007 roku – obraz Olgi Wolniak i instalacja Julity Wójcik. W skład kolekcji wchodzą prace znanych artystów polskiej sztuki współczesnej – m.in. obrazy Tomasza Tatarczyka i Wilhelma Sasnala, rzeźby, instalacje, obiekty i fotografie Grzegorza Kowalskiego, Pawła Althamera, Katarzyny Kozyry i Pauliny Ołowskiej. Kancelaria GESSEL ufundowała wiele spośród tych prac (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007), pomagała także zebrać środki na zakup pozostałych poprzez, m.in. organizację corocznych wieczorów karnawałowych połączonych z aukcjami prac oraz propagowanie idei fundacji w środowisku biznesu. Inni sponsorzy zbiorów to: GE Bank Mieszkaniowy S.A. (1998), Felix Ahlers (2001), Frosta S.A. (2001), Wojciech Bruszewski (2002), Claire i Neal Selby (2002), Barbara i Krzysztof Nowakowscy (2003), Sygnity S.A. (2003), Tomasz Sielicki (2004), Vattenfall Poland A.B. (2004), Kancelaria Notarialna Dorota Kałowska (2004), KornFerry International (2006).

W 2014 roku dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kancelarii GESSEL, Państwa Katarzyny i Marka Opińskich, Tomasza Sielickiego oraz wpłat z tytułu 1% podatku Fundacja GESSEL dla MNW zakupi pracę Jarosława Kozłowskiego pt. „Lekcja” z 1973 roku, która będzie elementem stałej ekspozycji w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz na temat Fundacji:

Z sentymentem wspominam trudne początki Fundacji. Idea tworzenia dobra wspólnego nie była popularna w połowie lat ’90, a sam krąg zainteresowanych sztuką współczesną był dość ograniczony. Z czasem rosło grono osób i firm wspierających kolekcję. Zwiększało się też zainteresowanie sztuką współczesną. Niemała tu zasługa aktywności Fundacji, która popularyzowała tę sztukę, także w kręgach biznesu. Cieszę się, że się to udało. Moja praca na rzecz Fundacji i tworzenia kolekcji z pewnością wynikała z potrzeby działań pro publico bono. Pragnę przy tym podkreślić, że wszystko, co działo się wokół Fundacji było dla mnie wzbogacające i zwyczajnie sprawiało mi ogromną satysfakcję.

Kontakt:

Fundacja GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie
Adres: ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
KRS 0000110346
NIP 526 23 85 452
REGON 012642114
www.fundacjagessel.pl
mail: fundacja@gessel.pl
tel: 602 125 264

Od 2005 roku Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Zapraszamy do wsparcia Fundacji! Przekazując 1 % swojego podatku Fundacji GESSEL dla MNW wspierasz polską kulturę i bierzesz udział w tworzeniu dziedzictwa narodowego!!

Nr konta: 89 1140 1010 0000 4673 6900 1001

 

Prezeska Fundacji 
Paulina Rymkiewicz-Kalinowska

 

Niektóre prace z kolekcji Fundacji: