Fundacja GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie, założona w 1996 roku przez Kancelarię GESSEL wspólnie z Muzeum Narodowym

Traktuję wsparcie finansowe na rzecz powiększania publicznych zbiorów sztuki jako mój obowiązek, ale wykonuję go z nieskrywaną przyjemnością. Mam głębokie poczucie, że biznes nie jest najistotniejszy w życiu; są inne wartości, o których nie powinniśmy zapominać, takie jak sztuka, wzbogacająca nas i inspirująca. Dlatego założyliśmy fundację wspólnie z Muzeum Narodowym w Warszawie i na jego rzecz. W naszej działalności najważniejsze jest jednak to, że pomagamy powiększać zbiory publiczne, a więc dostępne dla każdego obywatela.

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
Senior Partner kancelarii GESSEL

W ciągu kilkunastu lat Fundacja GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie dużym nakładem starań zgromadziła ponad dwieście prac, które znalazły się w MNW i w nim pozostaną. Są wśród nich dzieła bardzo ważne i nazwiska znaczące dla polskiej sztuki współczesnej. To wielkie wsparcie  dla polskiej kultury. Muzeum wyraża wdzięczność Fundacji i jej ówczesnym oraz dzisiejszym animatorkom za częściowe, acz bardzo istotne wypełnienie luk w reprezentacji współczesności w muzealnych galeriach. Depozyt Fundacji poprzez wypożyczenia na liczne wystawy poza MNW służy również innym instytucjom w Polsce i za granicą.

Piotr Rypson, zastępca Dyrektora MNW
w latach 2012-2018

Wilhelm Sasnal, Bayer, 2000

Robert Maciejuk, Bez tytułu (BMW), 1995
Jacek Kryszkowski, Miś, ok. 1993
Paulina Ołowska, Bez tytułu, 2003

 

Nie byłoby Fundacji, gdyby nie siła i determinacja dwóch sióstr: Beaty Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz i Doroty Monkiewicz, którym w tym miejscu należą się ogromne podziękowania. Dzięki Beacie Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz mogliśmy zaistnieć na styku biznesu i świata sztuki i budować świadomość wielkiej wagi działalności, jaką jest sponsoring. Natomiast Dorota Monkiewicz zbudowała wartościową i reprezentatywną kolekcję, będącą dopełnieniem i kontynuacją zbiorów Muzeum Narodowego. Jednak to, co najważniejsze i najciekawsze, dzieje się pomiędzy tymi dwiema dziedzinami życia – to relacje, które udało się stworzyć.

Paulina Rymkiewicz-Kalinowska,
prezeska Fundacji

Od 2005 roku Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Zapraszamy do wsparcia Fundacji! Przekazując 1 % swojego podatku Fundacji GESSEL dla MNW wspierasz polską kulturę i bierzesz udział w tworzeniu dziedzictwa narodowego!!
Nr konta: 89 1140 1010 0000 4673 6900 1001

O KOLEKCJI:

Najstarsze prace pochodzą z początku lat ’70 – Legalność przestrzeni Ewy Partum, Tableau II Grzegorza Kowalskiego oraz rysunki Tomasza Ciecierskiego. Najnowsze powstały w 2007 roku – obraz Olgi Wolniak i instalacja Julity Wójcik. W skład kolekcji wchodzą prace znanych artystów polskiej sztuki współczesnej – m.in. obrazy Tomasza Tatarczyka i Wilhelma Sasnala, rzeźby, instalacje, obiekty i fotografie Grzegorza Kowalskiego, Pawła Althamera, Katarzyny Kozyry i Pauliny Ołowskiej. Kancelaria GESSEL ufundowała wiele spośród tych prac (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007), pomagała także zebrać środki na zakup pozostałych poprzez, m.in. organizację corocznych wieczorów karnawałowych połączonych z aukcjami prac oraz propagowanie idei fundacji w środowisku biznesu. Inni sponsorzy zbiorów to: GE Bank Mieszkaniowy S.A. (1998), Felix Ahlers (2001), Frosta S.A. (2001), Wojciech Bruszewski (2002), Claire i Neal Selby (2002), Barbara i Krzysztof Nowakowscy (2003), Sygnity S.A. (2003), Tomasz Sielicki (2004), Vattenfall Poland A.B. (2004), Kancelaria Notarialna Dorota Kałowska (2004), KornFerry International (2006).

W 2014 roku dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kancelarii GESSEL, Państwa Katarzyny i Marka Opińskich, Tomasza Sielickiego oraz wpłat z tytułu 1% podatku Fundacja GESSEL dla MNW zakupiła pracę Jarosława Kozłowskiego pt. „Lekcja” z 1973 roku, która jest elementem stałej ekspozycji w Muzeum Narodowym w Warszawie.

 

KONTAKT

Tomasz Tatarczyk, Bez tytułu, 2002

Fundacja GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie
Adres: ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
KRS 0000110346
NIP 526 23 85 452
REGON 012642114
mail: fundacja@gessel.pl
tel: 602 125 264