Pro Bono

Nasi prawnicy od wielu lat udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym i podmiotom działającym na rzecz dobra publicznego. Angażujemy się w sprawy, które uważamy za ważne i w których bez naszego wsparcia w postaci fachowej pomocy prawnej osiągnięcie ważnego społecznie celu byłoby często niemożliwe a co najmniej utrudnione. Szczególną wagę przykładamy do współpracy z organizacjami trzeciego sektora, bo wiemy, jaka ważną rolę pełnią i jak nieodzowne są ich działania w życiu społeczno-gospodarczym.

 

  • Wsparcie prawne dotyczące praw autorskich do dzieła „Olimpia” pani Katarzyny Kozyry i doradztwo w zakresie możliwości udzielenia Muzeum Historii Fotografii im. W. Rzewuskiego licencji na korzystanie z dzieła.
  • Stowarzyszenie Lekarze Nadziei (oddział w Warszawie). Prawnicy wspierają stowarzyszenie w zakresie rejestracji nowego Stowarzyszenia w KRS oraz pomagają/reprezentują stowarzyszenie w sporze korporacyjnym.
  • Fundacja „Po drugie”. Wsparcie działań statutowych fundacji – pomoc młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, patologią, bezradnością. Pomoc wychowankom domów dziecka dotkniętym bezdomnością po osiągnieciu pełnoletności.
  • Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich. Doradzaliśmy PSPW w zakresie prac nad nowelizacją polskiego prawa turystycznego. Celem prac było dostosowanie regulacji prawnych dotyczących pracy przewodników wysokogórskich do norm obowiązujących w większości państw Unii Europejskiej, zgodnie ze standardami wypracowanymi przez Międzynarodową Unię Związków Przewodników Górskich IVBV/UIAGM/IFMGA.

I wiele, wiele innych.

Dobro publiczne

03.07.2020

Ośrodek Karta

To niezależna organizacja pozarządowa, największe w Polsce archiwum społeczne, stawiające sobie za cel dokumentowanie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo...

Ośrodek Karta

03.07.2020

Fundacja „Po Drugie”

Fundacja oferująca pomoc prawną, psychologiczną oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych  młodzieży dysfunkcyjnej, wychodzącej z domów dziecka i placówek resocjalizacy...

Fundacja „Po Drugie”

17.08.2018

Campus Residency w Google Campus Warsaw

Michał Bochowicz został doradcą w drugiej edycji programu Campus Residency Program w Google Campus Warsaw. Campus Residency to 6-miesięczny program dla globalnie myśl...

Campus Residency w Google Campus Warsaw

17.08.2018

DAFA Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad

Przedstawiciele Kancelarii GESSEL od 2017 roku świadczą pomoc prawną, przeprowadzają szkolenia i biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia...

DAFA Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad

30.09.2017

Stowarzyszenie Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych

Kancelaria GESSEL wspiera Stowarzyszenie Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych, którego celem jest szeroko rozumiane propagowanie wszelkich form kolekcj...

Stowarzyszenie Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych

30.09.2017

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Kancelaria świadczy w wybranych sprawach pomoc prawną z zakresu oceny bieżącej działalności spółek publicznych (prawidłowość realizacji obowiązków informacyjnych, co...

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

30.09.2017

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK)

  Wspieramy i doradzamy prawnie Polskiemu Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych (PSIK), zrzeszającemu inwestorów instytucjonalnych inwestujących w przedsięw...

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK)

30.09.2017

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Od października 2010 roku Kancelaria GESSEL współpracuje z PKPP Lewiatan przy opiniowaniu i pracach nad projektami legislacyjnymi. W 2011 roku Kancelaria opiniowała proj...

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

30.09.2017

Kongres Kobiet

Kancelaria GESSEL prowadzi stałe doradztwo prawne na rzecz Stowarzyszenia Kongresu Kobiet. Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz zasiada w Radzie Programowej Kongres...

Kongres Kobiet

25.09.2017

Muzeum Historii Żydów Polskich

Kancelaria GESSEL od początku wspierała ideę powstania Muzeum Historii Żydów Polskich, powołanego przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny. Celem Muzeum jest p...

Muzeum Historii Żydów Polskich

25.09.2017

Fundacja „Rodzić po ludzku”

Kancelaria GESSEL wspiera w zakresie doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego Fundację „Rodzić po ludzku”, która od 1996 roku działa na rzecz kobiet w ciąży i mat...

Fundacja „Rodzić po ludzku”

25.09.2017

Fundacja „Prawo do pomocy”

3 września 2008 roku miała miejsce inauguracja działalności Fundacji „Prawo do pomocy”. Kancelaria GESSEL jest jednym z jej fundatorów, do których należą oprócz nas prze...

Fundacja „Prawo do pomocy”

Fundacje GESSEL

06.07.2023

9. EDYCJA KONKURSU ±∞ZACHĘTA \MAGISTERSKA

EDYCJA KONKURSU ±∞ZACHĘTA \MAGISTERSKA FUNDACJA GESSEL DLA ZACHĘTY – NARODOWEJ GALERII SZTUKI Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu. Termin...

9. EDYCJA KONKURSU ±∞ZACHĘTA \MAGISTERSKA

05.09.2017

Fundacja GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie

Fundacja GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie, założona w 1996 roku przez Kancelarię GESSEL wspólnie z Muzeum Narodowym Traktuję wsparcie finansowe ...

Fundacja GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie

Zrealizowane projekty

30.09.2017

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST

Kancelaria od listopada 2009 roku i przez cały 2010 roku świadczyła pomoc prawną założonemu w 2004 roku Stowarzyszeniu Chorym na GIST, które wspiera osoby chore na n...

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST

30.09.2017

Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich

Kancelaria GESSEL doradzała Polskiemu Stowarzyszeniu Przewodników Wysokogórskich w zakresie prac nad nowelizacją polskiego prawa turystycznego. Celem prac było dosto...

Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich

30.09.2017

Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych

Pomagaliśmy przy założeniu – oraz wspieramy w codziennych działaniach – Polską Koalicję Organizacji Pacjentów Onkologicznych, utworzoną w lutym 2009 roku, przez czte...

Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych

25.09.2017

Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki „Sowie Oczy”

Angażujemy się w działania na rzecz powołanego do życia w 2005 roku Stowarzyszenia „Sowie Oczy”, które jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej stowarzysz...

Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki „Sowie Oczy”

25.09.2017

Young Arbitration Practitioners in Poland (YAPP)

Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz od zawsze wspiera młodych adeptów prawa, dzieląc się swoim doświadczeniem m.in. jako zewnętrzny ekspert przy konkursach arbitrażowy...

Young Arbitration Practitioners in Poland (YAPP)

25.09.2017

Szkoła Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kancelaria GESSEL we współpracy ze Szkołą Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Catholic U...

Szkoła Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego

25.09.2017

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów Uniwersytetu Warszawskiego

Kancelaria GESSEL współpracowała z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przy organizacji konferencji „Arbi...

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów Uniwersytetu Warszawskiego

25.09.2017

Cambridge PYTHON

Kancelaria GESSEL wspierała Projekt Cambridge PYTHON – inkubator przedsiębiorczości akademickiej – od strony obsługi prawnej projektów biznesowych/inwestycji. Projek...

Cambridge PYTHON

25.09.2017

„Zaprojektuj swój zysk” – współpraca z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego

Kancelaria GESSEL współpracowała z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego jako partner prawny projektu „Zaprojektuj swój zysk” organizowanego w ramach programu operacyjnego...

„Zaprojektuj swój zysk” – współpraca z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego

25.09.2017

Program dla twórców

Kancelaria GESSEL realizowała specjalny program przeznaczony dla środowisk twórczych. Jego celem było zapewnienie profesjonalnej pomocy prawnej przy sporządzaniu umów, p...

Program dla twórców

25.09.2017

Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku

Po doświadczeniach współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich Kancelaria GESSEL postanowiła wesprzeć kolejną instytucję kultury. Od lipca 2009 roku nieodpłatnie doradza...

Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku

25.09.2017

Fundacja Krystiany Robb-Narbutt

Kancelaria GESSEL brała udział w powołaniu Fundacji im. Krystiany Robb-Narbutt, odpowiadając na zaproszenie środowiska artystów polskich, które w 2007 roku postanowiło u...

Fundacja Krystiany Robb-Narbutt

25.09.2017

Arbitraż gospodarczy

W ostatnich latach można było zaobserwować rosnące zainteresowanie środowisk prawniczych i biznesowych polubownymi sposobami rozstrzygania sporów, tj. arbitrażem. Osobą ...

Arbitraż gospodarczy