Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki „Sowie Oczy”

25.09.2017 Pro Bono

Angażujemy się w działania na rzecz powołanego do życia w 2005 roku Stowarzyszenia „Sowie Oczy”, które jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej stowarzyszenia pacjentów chorych na Chłoniaki „Lymphoma Coalition”. W 2009 roku, jako jedna z organizacji założycielskich, Stowarzyszenie weszło w skład Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych.

Od maja 2007 roku do grudnia 2010 roku obowiązki prezesa Stowarzyszenia pełnił ś.p. Arthur Masny, of Counsel w Kancelarii GESSEL.

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie wiedzy o nowotworach układu chłonnego, ich diagnostyce i leczeniu oraz wspieranie pacjentów poprzez ułatwienie im dostępu do pomocy medycznej, psychoonkologicznej i prawnej, a także przekazywanie wiedzy i doświadczeń w walce z nowotworem. Członkowie Stowarzyszenia angażują się w przygotowanie kampanii społecznych i inicjatyw szerzących wiedzę o nowotworach układu chłonnego. Poza działalnością edukacyjną Stowarzyszenie prowadzi akcje zmierzające do poprawy jakości leczenia chorych na chłoniaki. Jednym z projektów realizowanych, m.in. dzięki wsparciu Kancelarii GESSEL, jest doposażenie sali wlewów Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii w Warszawie w nowoczesny sprzęt medyczny. W ramach projektu, rozpoczętego w 2008 roku, przekazano Klinice sześć pomp infuzyjnych oraz kardiomonitor o łącznej wartości przekraczającej 100.000,00 złotych.

Mogą Cię zainteresować

03.07.2020

Ośrodek Karta

To niezależna organizacja pozarządowa, największe w Polsce archiwum społeczne, stawiające sobie za cel dokumentowanie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo...

Ośrodek Karta

03.07.2020

Fundacja „Po Drugie”

Fundacja oferująca pomoc prawną, psychologiczną oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych  młodzieży dysfunkcyjnej, wychodzącej z domów dziecka i placówek resocjalizacy...

Fundacja „Po Drugie”
Wszystkie wpisy