Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST

30.09.2017 Pro Bono

gist logo

Kancelaria od listopada 2009 roku i przez cały 2010 roku świadczyła pomoc prawną założonemu w 2004 roku Stowarzyszeniu Chorym na GIST, które wspiera osoby chore na nowotwór podścieliska przewodu pokarmowego (ang. gastrointestinal stromal tumors) wraz z ich rodzinami i opiekunami.

Stowarzyszenie szerzy wiedzę na temat choroby, współpracuje z lekarzami i podobnymi organizacjami pożytku publicznego oraz, a w zasadzie przede wszystkim, wspiera chorych, czyniąc wszystko, by zwiększyć ich szanse na powrót do zdrowia i normalnego życia.

Mogą Cię zainteresować

03.07.2020

Ośrodek Karta

To niezależna organizacja pozarządowa, największe w Polsce archiwum społeczne, stawiające sobie za cel dokumentowanie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo...

Ośrodek Karta

03.07.2020

Fundacja „Po Drugie”

Fundacja oferująca pomoc prawną, psychologiczną oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych  młodzieży dysfunkcyjnej, wychodzącej z domów dziecka i placówek resocjalizacy...

Fundacja „Po Drugie”
Wszystkie wpisy