Cambridge PYTHON

25.09.2017 Pro Bono

Kancelaria GESSEL wspierała Projekt Cambridge PYTHON – inkubator przedsiębiorczości akademickiej – od strony obsługi prawnej projektów biznesowych/inwestycji. Projekt miał za zadanie inicjujować dialog i współpracę pomiędzy polskim środowiskiem naukowym, głównie w dziedzinach hi-tech oraz Informatyki i Telekomunikacji, a biznesem, poprzez wspieranie kreatywności i innowacyjności w środowiskach akademickich oraz propagowanie najlepszych praktyk stymulowania przedsiębiorczości. Inspiracją projektu były doświadczenia Uniwersytetu w Cambridge oraz skupionej wokół niego „Doliny Krzemowej”. To właśnie tam patrzy się na naukę i biznes jako na dwa dopełniające się elementy – nauka inspiruje biznes, a biznes poprzez komercjalizację odkryć nauki przyczynia się do rozwoju gospodarczego. W ramach projektu zorganizowany był konkurs „Wiesz, Wymyśl, Wygraj”, a wyróżniające się projekty otrzymały wsparcie merytoryczne i finansowe potencjalnych inwestorów, zwłaszcza tzw. kapitału wysokiego ryzyka (venture capital).

Mogą Cię zainteresować

03.07.2020

Ośrodek Karta

To niezależna organizacja pozarządowa, największe w Polsce archiwum społeczne, stawiające sobie za cel dokumentowanie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo...

Ośrodek Karta

03.07.2020

Fundacja „Po Drugie”

Fundacja oferująca pomoc prawną, psychologiczną oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych  młodzieży dysfunkcyjnej, wychodzącej z domów dziecka i placówek resocjalizacy...

Fundacja „Po Drugie”
Wszystkie wpisy