Young Arbitration Practitioners in Poland (YAPP)

25.09.2017 Pro Bono

Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz od zawsze wspiera młodych adeptów prawa, dzieląc się swoim doświadczeniem m.in. jako zewnętrzny ekspert przy konkursach arbitrażowych. Jako Prezes Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan zainicjowała ona pierwszy polski konkurs arbitrażowy typu moot court, organizowany przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan oraz Young Arbitration Practitioners in Poland (YAPP), adresowany do aplikantów adwokackich oraz radcowskich z całej Polski. Uczestnicy konkursu mogli wcielić się w role pełnomocników procesowych stron, opracowywać strategie prowadzenia sprawy, przygotowywać pisma procesowe oraz reprezentować strony podczas symulowanych rozpraw.

Mogą Cię zainteresować

03.07.2020

Ośrodek Karta

To niezależna organizacja pozarządowa, największe w Polsce archiwum społeczne, stawiające sobie za cel dokumentowanie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo...

Ośrodek Karta

03.07.2020

Fundacja „Po Drugie”

Fundacja oferująca pomoc prawną, psychologiczną oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych  młodzieży dysfunkcyjnej, wychodzącej z domów dziecka i placówek resocjalizacy...

Fundacja „Po Drugie”
Wszystkie wpisy