dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

Senior partner
radca prawny

Arbitraż

Ekspert w dziedzinie arbitrażu, transakcji fuzji i przejęć oraz private equity/ venture capital i prawa handlowego. Senior partner, założyciel kancelarii prawnej GESSEL. W 2015 roku została Członkiem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC. Od 2011 do 2017 roku pełniła funkcję Prezesa, w 2017 roku została Honorowym Prezesem Sądu Arbitrażowego Lewiatan. 

Od 1995 roku arbitraż jest istotnym elementem jej kariery zawodowej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie sądownictwa polubownego w stałych sądach arbitrażowych oraz w postępowaniach ad hoc – do tej pory wzięła udział w ponad 100 międzynarodowych i krajowych postępowaniach arbitrażowych z zakresu fuzji i przejęć, prawa budowlanego i kontraktów handlowych. Lista wybranych nominacji na członka Trybunału Arbitrażowego, dostępna pod tym linkiem. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz przewodniczącą Komisji Rewizyjnej przy Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych – organizacji, której członkami są wszystkie fundusze private equity w Polsce. 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1989). Tytuł doktora nauk prawnych uzyskała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku 2009. Jej praca doktorska zatytułowana „Oświadczenia i zapewnienia w umowie sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w świetle zasady swobody umów)” jest podstawowym źródłem doktryny prawnej w tej dziedzinie w Polsce. Autorka i redaktorka licznych publikacji w zakresie fuzji i przejęć oraz arbitrażu gospodarczego. Wśród ostatnich publikacji należy wymienić prace pod jej redakcją: Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian, Warszawa 2014 oraz The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration, Warsaw 2015. Jest wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie prowadzi wykłady z zakresu fuzji i przejęć oraz arbitrażu międzynarodowego dla przyszłych prawników. W roku akademickim 2015/2016 jako wizytujący wykładowca prowadziła badania komparatystyczne z zakresu naruszeń związanych z transakcjami M&A na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Oksfordzie, które kontynuowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Cambridge w ramach programu Herbert Smith Freehills Visiting Professor.

Od wielu lat rekomendowana w rankingach „Rzeczpospolitej” jako lider w dziedzinie fuzji i przejęć. W 2019 i 2020 roku rekomendowana w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” w dwóch kategoriach: procesy sądowe (cywilne, karne, gospodarcze, administracyjne) i arbitraż oraz spory międzynarodowe, a w 2021 w trzech kategoriach: Procesy sądowe (cywilne, karne, gospodarcze, administracyjne), Mediacje i arbitraż oraz Spory międzynarodowe. Międzynarodowy ranking Practical Law Company przyznał Beacie Gessel indywidualną rekomendację („wysoce rekomendowana”) w dziedzinie Private Equity/ Venture Capital oraz Corporate/ M&A (2007-2011). Jest także rekomendowana w „Private Equity Global Counsel Handbooks” w kategorii Private Equity i Venture Capital oraz, konsekwentnie od 2001 roku, przez „Chambers Global The World’s Leading Lawyers” oraz „Chambers Europe Legal Directory”. Beata Gessel jest kimś w rodzaju osobowości private equity w polskich kręgach prawnych, z imponującym dorobkiem w tym sektorze („Chambers Europe Legal Directory”, 2008). Od lat wyróżniana również przez ranking Chambers Global oraz Chambers Europe w kategorii Dispute resolution: Most in Demand Arbitrators, w 2021 roku także w kategorii International Arbitration: Most In Demand Arbitrators (Europe-wide – jedyny prawnik z Europy Środkowo-Wschodniej). Chabers and Partners docenia jej dociekliwy styl oraz skuteczność i silny zmysł biznesowy, a także podkreśla jej aktywność na polu promocji polskiego arbitrażu: Beata Gessel wprowadziła Polskę na scenę arbitrażu międzynarodowego. Często nazywana jest również pierwszą damą arbitrażu w Polsce.
W latach 2017-2021 dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz była rekomendowana jako „Leading Individual” w kategorii Dispute Resolution w międzynarodowym rankingu Legal 500.

Biegle włada językiem angielskim i rosyjskim.

Poza pracą w kancelarii prawnej znajduje też czas na inne pasje takie jak sztuka współczesna. W 1996 roku wraz z Muzeum Narodowym stworzyła Fundację Zbiorów Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie, liczącą obecnie prawie 50 prac. Wolne chwile spędza wędrując po Tatrach i Podhalu.

 

  

 

M&A arbitraż