Arbitraż jest jedną z naszych wiodących specjalizacji. Naszą wizytówką jest nieszablonowe podejście do prowadzonych spraw i stosowanych w nich rozwiązań prawnych. Klienci wskazują, że „znamy odpowiedzi jeszcze zanim przeciwnicy zadadzą pytania” (ranking Legal500, 2018).

Spory, w których doradzamy, dotyczą przede wszystkim fuzji i przejęć, projektów joint venture, handlu międzynarodowego, sektora bankowego i finansowego oraz inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych. Stosujemy nietypowe konstrukcje prawne, takiej jak przebijanie „zasłony korporacyjnej” czy kwestionowanie tzw. expert determination. Z sukcesem udaje nam się wykonywać i uchylać wyroki sądów polubownych.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu postępowań z miejscem arbitrażu m.in. w Genewie, Hadze, Londynie, Nowym Jorku, Paryżu, Sztokholmie, Warszawie oraz Wiedniu, zgodnie z regulaminami następujących instytucji:

 • ICC (ICC International Court of Arbitration);
 • LCIA (London Court of International Arbitration);
 • SAC (Swiss Arbitration Centre);
 • SCC (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce);
 • VIAC (Vienna International Arbitration Centre);
 • ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes);
 • SAKIG (Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie);
 • Sąd Arbitrażowy LEWIATAN;
 • oraz w postępowaniach arbitrażowych ad hoc, prowadzonych według Regulaminu UNCITRAL.

Ponadto, posiadamy doświadczenie w postępowaniach prowadzonych według regulaminów arbitrażowych branżowych organizacji handlowych, takich jak LME (Londyńska Giełda Metali), FOSFA (Międzynarodowa Federacja Olejów, Nasion i Tłuszczów) oraz GAFTA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Handlu Ziarnem i Paszą).

Praktyką Arbitrażową kieruje dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, założycielka i senior partner Kancelarii GESSEL, uznany arbiter międzynarodowy, z ponad 20-letnim doświadczeniem, która brała udział w ponad 150 postępowaniach arbitrażowych, członkini ciał doradczych i zespołów roboczych największych instytucji arbitrażowych na świecie: ICC Committee on Arbitration and ADR, SCC Arbitrators’ Council, zespołu roboczego opracowującego zmiany do regulaminu arbitrażowego ICDR/AAA (ICDR Rules Revision Task Force) oraz zespołu roboczego International Bar Association ds. rewizji wytycznych IBA dotyczących konfliktu interesów w arbitrażu międzynarodowym.

Partnerem odpowiedzialnym za prowadzenie krajowych i międzynarodowych postępowań arbitrażowych w charakterze pełnomocników jest dr Joanna Kisielińska-Garncarek, która na co dzień koordynuje spory transgraniczne we współpracy z ekspertami i pełnomocnikami z innych krajów.

Aktywnie działamy na rzecz promocji arbitrażu w środowisku prawniczym i biznesowym. Jednym z naszych flagowych przedsięwzięć jest odbywająca się od wielu lat konferencja Dispute Resolution in M&A Transactions, będąca największym takim wydarzeniem w regionie, gromadzącym za każdym razem ponad 200 ekspertów w zakresie transakcji M&A z całego świata.

 • Rozwiązywanie sporów w Polsce i zagranicą

 

USŁUGI

 • Przygotowywanie i opiniowanie klauzul arbitrażowych oraz mechanizmów rozwiązywania sporów w kontraktach handlowych
 • Asystowanie podmiotom gospodarczym w sytuacjach konfliktowych podczas wykonywania umów
 • Identyfikowanie oraz ocena ryzyka w zakresie ewentualnych sporów
 • Reprezentacja klientów w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych na wszystkich etapach
 • Reprezentowanie klientów we wszelkich postępowaniach związanych z arbitrażem (zabezpieczenie roszczeń, ustalenie jurysdykcji)
 • Prowadzenie postępowań ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego
 • Prowadzenie lub koordynowanie postępowań o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroków arbitrażowych w Polsce oraz za granicą
 • Prowadzenie negocjacji i mediacji

Poznaj ekspertów
od arbitrażu.

Arbitraż jest jedną z głównych praktyk Kancelarii GESSEL, którą tworzą prawnicy posiadający bogate doświadczenie w arbitrażu krajowym i międzynarodowym.

Praktyką Arbitrażową kieruje dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, założycielka i senior partner Kancelarii GESSEL. dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz cieszy się międzynarodowym uznaniem jako specjalistka od arbitrażu, zdobytym podczas długoletniej praktyki, zarówno jako pełnomocnik stron w postępowaniach arbitrażowych, jak i międzynarodowy arbiter.

3. Beata Gessel Kalinowska vel Kalisz 1 772x1158

dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

Senior Partner
Radca prawny

dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
6. Joanna Kisielinska Garncarek 772x1158

dr Joanna Kisielińska-Garncarek

Partner
Radca prawny

dr Joanna Kisielińska-Garncarek
10. Maria Dudzinska 772x1158

Maria Dudzińska

Managing Associate
Radca prawny

Maria Dudzińska
14. Maja Frontczak 772x1158

Maja Frontczak

Counsel
Radca prawny

Maja Frontczak
19. Piotr Paprota 772x1158

Piotr Paprota

Senior Associate
Adwokat, LL.M (Heidelberg)

Piotr Paprota
24. Barbara Tomczyk 772x1158

Barbara Tomczyk

Senior Associate
Adwokat

Barbara Tomczyk
11. Lukasz Ostas 772x1158

Łukasz Ostas

Senior Associate
Radca prawny

Łukasz Ostas
Izabela Bukowinska

Izabela Bukowińska

Specjalista ds. arbitrażowych

+48 22 318 6901

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Wybrane projekty

 • Reprezentacja spółki z branży elektroenergetycznej w sporze dotyczącym roszczenia o zapłatę z tytułu wyprodukowania i dostawy elementów instalacji energetycznej przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Zurych)
 • Reprezentacja spółki z sektora IT w sporze wynikającym z transakcji M&A przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Londyn)
 • Reprezentacja spółki z sektora energetycznego w postępowaniu przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Wiedeń)
 • Reprezentacja klienta w sporze dotyczącym roszczenia o zapłatę odszkodowania za straty poniesione na skutek dostarczenia wadliwej instalacji przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Haga)
 • Reprezentacja podmiotu z branży budowlanej w sporze z jednostką samorządu terytorialnego dotyczącym umowy na budowę sieci kanalizacyjnej przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Warszawa)
 • Reprezentacja podmiotu w sporze ze spółką amerykańską i jej wspólnikami dotyczącym nieprawidłowego wykonania umowy przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Warszawa)
 • Reprezentacja instytutu badawczego w sporze z zagranicznym kontrahentem dotyczącym umowy o wykonanie badań laboratoryjnych przed Swiss Arbitration Centre (Genewa)
 • Reprezentacja polskiej spółki z branży chłodniczej podnoszącej roszczenia przeciwko francuskiemu producentowi maszyn z tytułu naruszenia zasad uczciwej konkurencji w postępowaniu arbitrażowym ad hoc (Paryż)
 • Reprezentacja polskiego producenta z branży spożywczej w szeregu sporów arbitrażowych z dostawcami proszku kakaowego przed FCC (Londyn)
 • Reprezentacja polskiego producenta z branży spożywczej w sporze arbitrażowym z amerykańskim dystrybutorem przed SCC (Sztokholm)
 • Reprezentacja inwestora w sporze dotyczącym roszczeń majątkowych z tytułu złożenia niezgodnych ze stanem rzeczywistym oświadczeń i zapewnień w umowie inwestycyjnej przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (Warszawa)
 • Reprezentacja pozwanych w sporze dotyczącym prawidłowości przebiegu procedury expert determinationprzed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (Warszawa)
 • Reprezentacja spółki węgierskiej w sporze dotyczącym wykonania umowy o roboty budowlane przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (Warszawa)
 • Reprezentacja polskiej spółki w postępowaniu opartym o klauzulę rebus sic stantibus przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (Warszawa)
 • Reprezentacja spółki rumuńskiej w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności wyroku wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy przy Izbie Handlowo-Przemysłowej Rumunii
 • Reprezentacja podmiotu luksemburskiego w postępowaniach o stwierdzenie wykonalności oraz uchylenie wyroku wydanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej
 • Reprezentacja funduszu inwestycyjnego w postępowaniu o uchylenie wyroku wydanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej
 • Reprezentacja spółki z branży FMCG w postępowaniach o stwierdzenie wykonalności oraz uchylenie wyroku wydanego w postępowaniu arbitrażowym ad hoc

Arbiter dr hab. Beata Gessel - sprawy z zakresu branży budowlanej

 • Międzynarodowe konsorcjum spółek vs Polski podmiot państwowy

Arbiter przewodnicząca, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), realizacja inwestycji drogowej.

 • Polski podmiot z sektora energetycznego vs Międzynarodowa firma inżynieryjno-budowlana

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), umowa o roboty budowlane.

 • Polskie Konsorcjum, firmy budowlane i mechaniczne działające w sektorze energetycznym vs Polska grupa firm działających w sektorze ropy naftowej

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy Lewiatan, realizacja i wdrożenie projektu infrastrukturalnego.

 • Polski podmiot państwowy vs. Polskie przedsiębiorstwo budowlane

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), umowa o roboty budowlane.

 • Międzynarodowe konsorcjum budowlane vs. Polska spółka państwowa, działająca w sektorze energetycznym

Arbiter boczna, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ICC, umowa inżynieryjno-budowlana.

 • Polska spółka, członek francuskiego konsorcjum vs. Polski deweloper

Arbiter boczna, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ICC, umowa o roboty budowlane.

 • Międzynarodowe konsorcjum budowlane vs. Rumuńska spółka państwowa działająca w sektorze energetycznym

Arbiter boczna, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ICC, kontrakt FIDIC.

 • Polska spółka celowa z sektora energetycznego vs. Międzynarodowa spółka inżynieryjno-budowlana z sektora energetycznego

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, kontrakt budowlany

 • Międzynarodowe konsorcjum, specjalizujące się w zarządzaniu  infrastrukturą, energią odnawialną, wodą i usługami vs. Polska spółka z sektora energetycznego

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), umowa o roboty budowlane.

 • Niemiecki fundusz inwestycyjny vs. Deweloper

Arbiter przewodnicząca, arbitraż Ad hoc, Wykonanie umowy sprzedaży, wady budynku.

 • Europejski wykonawca odwiertów na lądzie vs. Inwestor z sektora energii geotermalnej

Arbiter przewodnicząca, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ICC, Projekt wiertniczy.

 • Polski dostawca dźwigów i platform podnośnikowych vs. Polska firma działająca w sektorze inżynierii i wykonawstwa HVACR

Arbiter przewodnicząca, Sąd Arbitrażowy Lewiatan, umowa o roboty budowlane.

 • Polska giełdowa spółka budowlana vs. Polski podmiot państwowy

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), kontrakt FIDIC, budowa dróg.

 • Międzynarodowy deweloper, konstruktor i operator farm wiatrowych vs. Polski producent i dostawca energii elektrycznej

Arbiter przewodnicząca, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), kary umowne.

 • Międzynarodowe konsorcjum budowlane vs. Polski podmiot państwowy

Arbiter przewodnicząca, arbitraż ad hoc, kontrakt FIDIC, umowa o budowę autostrady.

 • Polskie przedsiębiorstwo budowlane vs. Polski wykonawca budowlany

Arbiter jedyna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), roboty budowlane.

 • Polska firma świadcząca usługi inżynierskie i konsultingowe dla sektora energetycznego i przemysłowego vs. Generalny wykonawca projektów energetycznych

Arbiter przewodnicząca, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), prace projektowe w związku z elektrownią.

 • Polska jednostka państwowa vs. Niemiecka filia europejskiej firmy budowlanej specjalizującej się w inżynierii lądowej

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), budowa falochronu.

 • Polski wykonawca budowlany vs. Polska firma budowlana

Arbiter przewodnicząca, Sąd Arbitrażowy Lewiatan, budowa kompleksu mieszkaniowego.

 • Polska giełdowa spółka budowlana vs. Polski podmiot państwowy

Ekspert, Międzynarodowe Centrum ADR ICC, interpretacja umowy o budowę i eksploatację drogi.

Arbiter dr hab. Beata Gessel - sprawy wynikające z fuzji i przejęć

 • Hiszpańska spółka z sektora zielonej energii vs. Polska spółka z sektora zielonej energii

Arbiter przewodnicząca, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), spór post-transakcyjny, korekta ceny.

 • Polska spółka akcyjna, dystrybutor alkoholu vs Europejski dystrybutor i spółka zarządzająca łańcuchem dostaw

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy Lewiatan, spór dotyczący naruszenia gwarancji transakcji M&A

 • Spółka luksemburska vs. Międzynarodowe konsorcjum z sektora energetycznego

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), umowa sprzedaży udziałów.

 • Holenderski fundusz nieruchomościowy vs. Luksemburska spółka holdingowa

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), umowa sprzedaży udziałów.

 • Hiszpańska spółka budowlana vs. Polska osoba prywatna

Arbiter boczna, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ICC, umowa inwestycyjna, naruszenie gwarancji.

 • Inwestor cypryjski vs. Spółka węgierska działająca w sektorze energetycznym

Arbiter przewodnicząca, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ICC, umowa wspólników, według prawa węgierskiego.

 • Grupa polskich funduszy inwestycyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych vs. Międzynarodowy producent z branży gumowej

Arbiter boczna, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ICC, spór akcjonariuszy na podstawie listu intencyjnego.

 • Inwestor – polska filia amerykańskiej korporacji vs. Polski podmiot państwowy

Arbiter boczna, arbitraż ad hoc, BIT.

 • Polska spółka zależna angielskiego funduszu inwestycyjnego vs. producent biogazu

Arbiter boczna, arbitraż Ad hoc, UNCITRAL, przedwstępna umowa sprzedaży udziałów.

 • Polski wykonawca dróg vs. Polski podmiot państwowy 

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), umowa sprzedaży udziałów.

Arbiter dr hab. Beata Gessel - pozostałe

 • Międzynarodowe konsorcjum z sektora energetycznego vs Niemiecka spółka

Arbiter doraźna, zgodnie z Regułami ICC Emergency Arbitration, wniosek o zastosowanie środka nadzwyczajnego w celu powstrzymania się od uruchomienia gwarancji umownej.

 • Jeden z największych w Europie Środkowej operatorów sieci telekomunikacyjnych vs Spółka z branży nieruchomości

Arbiter boczna Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), zerwanie umowy najmu.

 • Polski producent maszyn ciężkich vs Podmiot rosyjski

Arbiter boczna, Sztokholmski Instytut Arbitrażowy (SCC), umowa dostawy

 • Firma indyjska vs. Polski producent stali

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), umowa o zarządzanie.

 • Polska firma transportowa vs. Konsorcjum firm – producentów pojazdów

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), spór dotyczący umowy dostawy.

 • Szwajcarski dostawca usług energetycznych vs Firma konsultingowa zajmująca się zarządzaniem projektami

Arbiter przewodnicząca, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), umowa sprzedaży energii odnawialnej.

 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych vs. Dystrybutor produktów FMCG

Arbiter jedyna, KDPW.

 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych vs. Międzynarodowy hurtowy dystrybutor odzieży

Arbiter boczna, KDPW.

 • Polski broker ubezpieczeniowy vs. Polski broker ubezpieczeniowy

Arbiter jedyna, arbitraż ad hoc, należna prowizja.

 • Polski producent i dostawca vs. Polska sieć handlowa

Arbiter przewodnicząca, Sąd Arbitrażowy Lewiatan, opłaty pułkowe/nieuczciwa konkurencja.

 • Polska filia międzynarodowego dostawcy rozwiązań i usług IT vs. Polski integrator rozwiązań IT

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), wdrożenie systemu bankowego.

 • Polska firma metalowa vs. Węgierski producent wyrobów budowlanych do budowy wodociągów i kanalizacji

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), umowa sprzedaży.

 • Polska spółka metalowa vs. Słowacka spółka handlu hurtowego

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), umowa sprzedaży.

 • Polski butik bankowości inwestycyjnej vs. Polska filia francuskiej sieci handlowej

Arbiter boczna, arbitraż Ad hoc, umowa kupna nieruchomości.

 • Polska wytwórnia płytowa vs. operator sieci komórkowej

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), umowa o świadczenie usług muzycznych i rozrywkowych.

 • Polska firma farmaceutyczna vs. Czeska firma farmaceutyczna

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), umowa o wyłączną dystrybucję.

 • Fińska firma spedycyjna vs. Polska firma spedycyjna – państwowa

Arbiter boczna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), umowa agencyjna.

 • Polska filia amerykańskiej firmy farmaceutycznej vs. Polska przychodnia medyczna

Arbiter przewodnicząca, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), umowa o dostawę sprzętu medycznego.

News
& Insights

17.03.2023

Zostaliśmy wyróżnieni w rankingu Chambers Europe 2023!

Chambers and Partners ogłosił wyniki rankingu Europe 2022. W tym roku nasz zespół umocnił swoją pozycję w Band 1 w kategorii Corporate/M&A: Mid-Ma...

Aktualności
NEW!
Zostaliśmy wyróżnieni w rankingu Chambers Europe 2023!

20.06.2024

Jesteśmy partnerem Konferencji „2nd US-CEE Connection Weekend: US and EU Perspectives on ESG: Towards a Sustainable World or a Dangerous Utopia?”

W ramach wydarzenia, nasi eksperci Barbara Tomczyk oraz Piotr Paprota, z zespołu arbitrażu oraz GESSEL for Climate - poprowadzą 28 czerwca warsztaty "ESG Disputes and Ar...

Aktualności
Jesteśmy partnerem Konferencji „2nd US-CEE Connection Weekend: US and EU Perspectives on ESG: Towards a Sustainable World or a Dangerous Utopia?”

20.06.2024

22 RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH 2024 dziennika Rzeczpospolita przyniósł nam 6 nagród i 4 wyróżnienia!

22 RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH 2024 dziennika Rzeczpospolita przyniósł nam 6 nagród, 4 wyróżnienia i ogromną dumę z osiągnięć wielu osób,które tworzą kancelarię GESSE...

Aktualności
22 RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH 2024 dziennika Rzeczpospolita przyniósł nam 6 nagród i 4 wyróżnienia!

28.03.2024

Legal 500 – otrzymaliśmy wyróżnienia w międzynarodowym rankingu prawniczym!

Wyróżnienie indywidualne jako „Leading Individual” w kategorii Dispute Resolution otrzymała dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz. Kancelaria i jej prawnicy są rek...

Aktualności
Legal 500 – otrzymaliśmy wyróżnienia w międzynarodowym rankingu prawniczym!

14.03.2024

Chambers and Partners ogłosił wyniki rankingu Europe 2024

W tym roku nasz zespół utrzymał silną pozycję w Band 1 w kategorii Corporate/M&A: Mid-Market! Oprócz tego zostaliśmy wyróżnieni w kategoriach: Capital Markets: Eq...

Aktualności
Chambers and Partners ogłosił wyniki rankingu Europe 2024

13.03.2024

Konferencja Dispute Resolution in M&A Transactions 2024

Dispute Resolution in M&A Transactions to unikatowa, międzynarodowa konferencja dla prawników arbitrażowych oraz transakcyjnych, którą lata temu zainicjowała nasza S...

Aktualności
Konferencja Dispute Resolution in M&A Transactions 2024
Wszystkie wpisy

Zobacz, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Sprawdź inne specjalizacje

Lista specjalizacji

Zapraszamy
do kontaktu

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Google maps > Pełne dane kancelarii
Tygrys Kancelarii Gessel