Piotr Paprota

Senior Associate
Adwokat, LL.M (Heidelberg)

Arbitraż

Piotr doradza przy rozwiązywaniu sporów, jego praktyka obejmuje postępowania arbitrażowe i sądowe w sprawach gospodarczych, w tym dotyczących handlu międzynarodowego oraz transakcji M&A.

19. Piotr Paprota 772x1158

Języki: en de it es

BIO

Reprezentuje klientów w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi. Posiada doświadczenie w sporach prowadzonych m.in. według regulaminów ICC, VIAC, SAC, ICSID oraz SAKIG, na podstawie różnych praw właściwych oraz z uwzględnieniem różnych miejsc arbitrażu. Wielokrotnie występował w roli sekretarza trybunału lub asystenta arbitra w postępowaniach arbitrażowych.

Należy do zespołu GESSEL for Climate, który wytoczył pierwsze obywatelskie pozwy klimatyczne związane z odpowiedzialnością za przyczynianie się do kryzysu klimatycznego.

Dzieli się wiedzą i doświadczeniem, uczestnicząc w międzynarodowych konkursach arbitrażowych, mediacyjnych i negocjacyjnych w roli arbitra i sędziego konkursowego, a także prowadząc warsztaty dla studentów prawa.
Zanim dołączył do GESSEL doświadczenie zdobywał w jednej z czołowych wiedeńskich kancelarii w zakresie arbitrażu oraz w wiodących kancelariach w Warszawie i Krakowie.

Posługuje się j. angielskim, j. niemieckim, j. hiszpańskim oraz j. włoskim.
W kancelarii GESSEL od 2022 r.

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Wybrane projekty

 • Reprezentacja instytutu badawczego w sporze z zagranicznym kontrahentem dotyczącym umowy o wykonanie badań laboratoryjnych w postępowaniu przed Swiss Arbitration Centre
 • Reprezentacja podmiotu z sektora wydobywczego w sporze z kontrahentem w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym ICC
 • Reprezentacja Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w postępowaniu ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego
 • Reprezentacja zagranicznych oraz polskich podmiotów w postępowaniach o stwierdzenie wykonalności zagranicznych oraz krajowych wyroków sądów polubownych
 • Występowanie jako sekretarz trybunału lub asystent arbitra w kilkunastu postępowaniach arbitrażowych dotyczących sporów obejmujących transakcje handlowe, umowy o dostawę towarów (np. ciekły hel) lub usług, budowę obiektów przemysłowych oraz infrastruktury światłowodowej, badania internetu, finansowanie inwestycji, a także inne formy współpracy
 • Reprezentacja Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi występującej w imieniu pięciu obywateli Polski pozywających Skarb Państwa za przyczynianie się do kryzysu klimatycznego oraz wynikających z tego tytułu naruszeń ich praw

News
& Insights

20.06.2024

Jesteśmy partnerem Konferencji „2nd US-CEE Connection Weekend: US and EU Perspectives on ESG: Towards a Sustainable World or a Dangerous Utopia?”

W ramach wydarzenia, nasi eksperci Barbara Tomczyk oraz Piotr Paprota, z zespołu arbitrażu oraz GESSEL for Climate - poprowadzą 28 czerwca warsztaty "ESG Disputes and Ar...

Aktualności
Jesteśmy partnerem Konferencji „2nd US-CEE Connection Weekend: US and EU Perspectives on ESG: Towards a Sustainable World or a Dangerous Utopia?”

30.03.2023

Arbitraż 3.0 | Kto może zostać arbitrem?

W jaki sposób powołuje się arbitra? Ilu arbitrów rozstrzyga spór? Czy arbitra można odwołać? - odpowiedzi znajdziesz w filmie przygotowanym przez mec. Piotra Paprotę

Video
Arbitraż 3.0 | Kto może zostać arbitrem?

11.01.2023

Szkolenie „Realizowanie umów w obrocie międzynarodowym”

Wraz z Rzeczpospolitą zapraszamy 31 stycznia 2023 r. na szkolenie online kierowane do przedsiębiorców planujących ekspansję zagraniczną i chcących poznać tajniki zawiera...

Aktualności
Szkolenie „Realizowanie umów w obrocie międzynarodowym”
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy

Ukończone szkoły:

 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2015)
 • Studia filozoficzne w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2015)
 • Studia podyplomowe LL.M. na Wydziale Prawa Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu (2016)
 • Studia prawnicze oraz filozoficzne na Uniwersytecie Wiedeńskim w ramach programu Erasmus+ (2016)
 • Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2019)

Ukończone kursy:

 • Szkoła Prawa Amerykańskiego organizowana przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z the Catholic University of America w Waszyngtonie (2015)
 • Szkoła Prawa Niemieckiego organizowana przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Uniwersytetami w Heidelbergu i w Moguncji (2015)
 • Szkoła Prawa Hiszpańskiego organizowana przez Polsko-Hiszpańską Fundację Współpracy i Rozwoju, Universidad de Castilla-La Mancha oraz Uniwersytet Warszawski (2018)
 • ICC Arbitration and ADR Training Programme: Sąd Arbitrażowy ICC Court, Polski Komitet Narodowy ICC oraz Uniwersytet Jagielloński (2015)
 • The International Academy for International Arbitration Law w Paryżu (2015)
 • The Hague Academy of International Law (2016)
 • DELOS Remote Oral Advocacy Programme EMEA (2022)

Publikacje naukowe