Piotr Paprota

Piotr Paprota

adwokat, LL.M. (Heidelberg), starszy prawnik

Arbitraż

Doświadczenie

Specjalizuje się w postępowaniach sądowycharbitrażowych. Jego praktyka obejmuje spory gospodarcze w kontekście zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.

Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (posiada doświadczenie w sporach prowadzonych m.in. według regulaminów ICC, VIAC, ICSID oraz SAKIG). Wielokrotnie występował w roli asystenta zespołów orzekających w postępowaniach arbitrażowych.

Dzieli się wiedzą i doświadczeniem, uczestnicząc w organizowanych dla studentów prawa międzynarodowych konkursach arbitrażowych i mediacyjnych w roli arbitra i sędziego konkursowego.

Zanim dołączył do GESSEL doświadczenie zdobywał w jednej z czołowych wiedeńskich kancelarii w zakresie arbitrażu oraz w wiodących kancelariach w Warszawie i Krakowie.

W kancelarii GESSEL od 2022 r.

Wykształcenie

 • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2015)
 • studia filozoficzne w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2015)
 • studia podyplomowe LL.M. na Wydziale Prawa Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu (2016)
 • studia prawnicze oraz filozoficzne na Uniwersytecie Wiedeńskim w ramach programu Erasmus+ (2016)
 • Szkoła Prawa Amerykańskiego organizowana przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z the Catholic University of America w Waszyngtonie (2015)
 • Szkoła Prawa Niemieckiego organizowana przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Uniwersytetami w Heidelbergu i w Moguncji (2015)
 • Szkoła Prawa Hiszpańskiego organizowana przez Polsko-Hiszpańską Fundację Współpracy i  (2018)
 • ICC Arbitration and ADR Training Programme:  Sąd Arbitrażowy ICC Court, Polski Komitet Narodowy ICC oraz Uniwersytet Jagielloński (2015)
 • The International Academy for International Arbitration Law w Paryżu (2015)
 • The Hague Academy of International Law (2016)
 • DELOS Remote Oral Advocacy Programme EMEA (2022)

Członkostwo

 • członek Izby Adwokackiej w Warszawie (adwokat od 2020 r.)
 • ICC Young Arbitrators Forum (ICC YAF)
 • International Council for Commercial Arbitration (Young ICCA)
 • Institute for Transnational Arbitration (Young ITA)
 • Arbitrażowe Forum Młodych pod auspicjami Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (AFM below 40)

Znajomość języków obcych

 • Angielski
 • Niemiecki
 • Hiszpański
 • Włoski

Publikacje naukowe:

 • Współautor pierwszego polskiego wydania komentarza pod red. I. Schwenzer oraz K. Iwińskiego do Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG), C.H. Beck, 2021.