Kancelaria GESSEL wraz z Rzeczpospolitą zaprasza 31 stycznia 2023 r. na szkolenie online kierowane do przedsiębiorców planujących ekspansję zagraniczną i chcących poznać tajniki zawierania umów międzynarodowych.

Praktycy z kancelarii GESSEL dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, dr Joanna Kisielińska-Garncarek, Maria Dudzińska, Maja Frontczak, Barbara Tomczyk i Piotr Paprota  podzielą się swoim doświadczeniem związanym z doradzaniem podmiotom zajmującym się handlem międzynarodowym i świadczeniem usług na rynkach zagranicznych. Omówią kwestie związane z prawidłowym zabezpieczeniem interesów polskich przedsiębiorców w relacjach transgranicznych, prawem właściwym, najistotniejszymi aktami prawa międzynarodowego oraz sposobami zapobiegania powstawaniu sporów i ich rozstrzygania. 

Celem szkolenia jest: 

 • przygotowanie przedsiębiorców planujących ekspansję zagraniczną do zawierania umów z kontrahentami zagranicznymi – pod kątem zabezpieczenia swoich interesów i unikania sporów;
 • udzielenie wskazówek dotyczących zawierania umów z kontrahentami z poszczególnych krajów europejskich (specyfika różnych porządków prawnych);
 • wskazanie na najważniejsze kwestie dotyczące sankcji międzynarodowych;
 • wskazanie możliwych sposobów rozstrzygania sporów powstających na tle umów międzynarodowych.

W szkoleniu wezmą udział zagraniczni goście (ze świata prawniczego oraz świata biznesu) i opowiedzą o  specyfice kontraktowania z przedsiębiorcami z poszczególnych państw europejskich (w tym Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy).

Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim, za wyjątkiem wypowiedzi zagranicznych gości, którzy będą wypowiadać się w języku angielskim.

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć: 

 • jak dokonać weryfikacji kontrahenta zagranicznego, jak zadbać o wybór prawa właściwego, jak zawrzeć ważną i skuteczną umowę zabezpieczającą interesy własnej firmy;
 • czym są CISG i INCOTERMS i jak stosować je w praktyce;
 • jakie potencjalne ryzyka są związane z obecnością na rynku międzynarodowym i jakie są możliwości ich minimalizowania.

Na szkolenie w szczególności zapraszamy:

 • Prezesów i Właścicieli 
 • Członków zarządów odpowiedzialnych za ekspansję firmy
 • Dyrektorów ds. strategii i rozwoju biznesu
 • Dyrektorów działów sprzedaży
 • Prawników in-house
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Zapisz się: Link do rejestracji na szkolenie