Wyniki 6. edycji konkursu ±∞Zachęta  

Fundacja pragnie z satysfakcją i uznaniem odnotować, że na konkurs wpłynęło wyjątkowo dużo prac – różnorodnych dyscyplinarnie i metodologicznie. Wśród nich prace dwóch autorek jednoznacznie wyróżniły się zarówno dojrzałością badawczą, jak i pionierskim ujęciem tematu. Stąd członkinie Jury podjęły jednogłośnie decyzję o przyznaniu dwóch, równorzędnych pierwszych nagród.

Nagrody w wysokości 5000 zł za najlepszą pracę magisterską otrzymują:

  • Michalina Sablik z pracę „Rekonstrukcja Międzynarodowych Spotkań Artystów »Performance and Body« w Galerii Labirynt w Lublinie w 1978 r.”

oraz

  • Zofia Maciejka Sikorska za pracę „»Rzecz o wierności sobie« – Heleny Krajewskiej zaangażowanie w socrealizm po socrealizmie”.

Równocześnie Jury postanowiło przyznać dwa honorowe wyróżnienia (w kolejności alfabetycznej) dla:

  • Matyldy Izabeli Borcuch za pracę pt.: „Modele narracji wystawienniczych. Wokół koncepcji kuratorskich Elżbiety Grabskiej Paryż i artyści polscy. 1900–1918. Wokół E. A. Bourdelle’a.”

Za znakomite opracowanie ważnego tematu, ciekawy sposób pisania oraz pionierskie badania czyniące pracę nie tylko istotną dyscyplinarnie, ale także intelektualnie inspirującą.

  • Niny Truszkowskiej za pracę pt.: „Fenomen Zbigniewa Warpechowskiego. Analiza uznania i konstytuowania pozycji artystycznej”

Za przekonujące zastosowanie wybranej metodologii, rzucające nowe światło na stosunkowo szeroko opracowany temat.

 

Jednocześnie po przeprowadzeniu analizy, Jury podjęło decyzję o nieprzyznaniu w tej edycji stypendium doktoranckiego, gdyż żaden z wniosków nie uzyskał pozytywnej oceny sformułowanej w oparciu o kryteria wymienionych w regulaminie Programu. 

 

Celem Programu ±∞Zachęta jest wspieranie magistrantów i doktorantów mających ciekawe idee, projekty, pomysły, które realizują w obszarze badań nad współczesną teorią i historią sztuki i kultury.

Program wspiera badaczy, którzy w swoich pracach podejmują analizę tematów powiązanych z szeroko pojętą działalnością Zachęty-Narodowej Galerii Sztuki, począwszy od powstania TZSP, poprzez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Państwową Galerię Sztuki aż po Zachętę – Narodową Galerię Sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem przynajmniej jednego z następujących zagadnień: polityki kulturalnej PRL; historii wystawiennictwa i muzeologii; mecenatu państwa; monografii artystów; ekonomii; problemów prawnych; funkcjonowania instytucji kultury w dobie transformacji. Program skierowany jest do kierunków humanistycznych oraz ekonomicznych.

 

Fundacja GESSEL dla Zachęty-Narodowej Galerii Sztuki powstała w styczniu 2013 roku wolą dwóch założycieli-fundatorów: Kancelarii GESSEL oraz Zachęty w celu wspierania Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w zakresie upowszechniania sztuki współczesnej oraz promocji instytucji widzianej jako ważny element kulturotwórczy w dziejach polskiej sztuki i polityki kulturalnej.

  • Fundacja została ustanowiona w styczniu 2013 roku wolą dwóch Fundatorów-Założycieli: Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz Kancelarii GESSEL.
  • Powstała w celu wspierania Zachęty Narodowej Galerii Sztuki w zakresie upowszechniania sztuki współczesnej oraz promocji instytucji widzianej jako ważny element kulturotwórczy w dziejach polskiej sztuki i polityki kulturalnej.
  • Swoje cele realizuje między innymi poprzez: finansowanie stypendiów dla artystów, badaczy, kuratorów i twórców; finansowanie programów naukowo-badawczych w zakresie historii sztuki współczesnej oraz problemów konserwatorskich dzieł sztuki współczesnej; oraz poprzez pomoc finansową w powiększaniu kolekcji sztuki współczesnej i wszelkich działań promujących i powiększających wiedzę na temat sztuki współczesnej.
  • Działa w oparciu o środki pozyskiwane od darczyńców, sponsorów oraz osób prywatnych.

Kontakt:

Fundacja GESSEL dla Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki

Adres: ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
KRS 0000451568
NIP 525 25 48 639
REGON 146559197

mail: fundacja@gessel.pl
tel: 602 125 264

Zapraszamy do wsparcia Fundacji!
Nr konta 87 1090 2851 0000 0001 2044 8489

Prezeska Fundacji 
Paulina Rymkiewicz-Kalinowska

Znajdź nas na Facebooku!