Fundacja GESSEL dla Zachęty-Narodowej Galerii Sztuki
ogłasza

7. edycję konkursu

±∞Zachęta/prace magisterskie

 

 

Za nami sześć edycji programu, kilkunastu laureatów. Słyszymy od nich, że nagrody Fundacji Gessel dla Zachęty dodają energii, motywacji i umożliwiają szersze badania. Niejednokrotnie mają wpływ na dalszą karierę naukową oraz gotowość do podejmowania wyzwań. Chcemy dalej wspierać młodych badaczy, bo widzimy, że to ma naprawdę sens!

 

±∞Zachęta to program dla wszystkich, którzy w swoich pracach magisterskich poruszają jedno z następujących zagadnień w odniesieniu do Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki:

  • polityki kulturalnej PRL;
  • historii wystawiennictwa i muzeologii;
  • mecenatu państwa; monografii artystów;
  • ekonomii;
  • problemów prawnych;
  • funkcjonowania instytucji kultury w dobie transformacji.

Nagradzamy magistrantów, mających ciekawe idee, projekty i pomysły, które realizują w obszarze badań nad współczesną teorią i historią sztuki i kultury.

 

 

Zapraszamy do wysyłania wniosków stypendialnych
do 10 października 2021 r.

 

Potrzebne dokumenty i formularze:

oraz w zakładce Programu ±∞ZACHĘTA na stronie Zachęty

 

Patroni medialni:

 

 

 

Fundacja GESSEL dla Zachęty-Narodowej Galerii Sztuki powstała w styczniu 2013 roku wolą dwóch założycieli-fundatorów: Kancelarii GESSEL oraz Zachęty w celu wspierania Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w zakresie upowszechniania sztuki współczesnej oraz promocji instytucji widzianej jako ważny element kulturotwórczy w dziejach polskiej sztuki i polityki kulturalnej.

 

  • Fundacja została ustanowiona w styczniu 2013 roku wolą dwóch Fundatorów-Założycieli: Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz Kancelarii GESSEL.
  • Powstała w celu wspierania Zachęty Narodowej Galerii Sztuki w zakresie upowszechniania sztuki współczesnej oraz promocji instytucji widzianej jako ważny element kulturotwórczy w dziejach polskiej sztuki i polityki kulturalnej.
  • Swoje cele realizuje między innymi poprzez: finansowanie stypendiów dla artystów, badaczy, kuratorów i twórców; finansowanie programów naukowo-badawczych w zakresie historii sztuki współczesnej oraz problemów konserwatorskich dzieł sztuki współczesnej; oraz poprzez pomoc finansową w powiększaniu kolekcji sztuki współczesnej i wszelkich działań promujących i powiększających wiedzę na temat sztuki współczesnej.
  • Działa w oparciu o środki pozyskiwane od darczyńców, sponsorów oraz osób prywatnych.

Pozostańmy w kontakcie:

Fundacja GESSEL dla Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki

Adres: ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
KRS 0000451568
NIP 525 25 48 639
REGON 146559197

mail: fundacja@gessel.pl
tel: 602 125 264

Zapraszamy do wsparcia Fundacji!
Nr konta 87 1090 2851 0000 0001 2044 8489

Prezeska Fundacji 
Paulina Rymkiewicz-Kalinowska

Znajdź nas na Facebooku!