Baner 7 edycja konkursu

 

Rozstrzygnęliśmy 7. edycję konkursu ±∞Zachęta

W związku z coraz większym zainteresowaniem programem Fundacji GESSEL dla Zachęty, obydwie Komisje Konkursowe miało nie lada wyzwanie, by wybrać najlepsze prace do nagrody. W związku z powyższym przyznano po dwa wyróżnienia w każdym z konkursów.

W 7. edycji konkursu doktoranckiego ±∞Zachęta stypendium otrzymuje:

Anna Wandzel na dokończenie pracy pt.: „Sztuka roślin. Praktyki, transfery wiedzy i międzygatunkowe sieci współpracy przy produkcji współczesnych, polskich projektów artystycznych wobec żywych roślin.” pisanej pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Karpowicz prof. UW.

Fundacja GESSEL dla Zachęty przyznała również dwa wyróżnienia dla:

Wiktorii Szczupackiej piszącej pracę pt.: „Awangarda, kobiety i praca w Warszawie lat siedemdziesiątych XX wieku”  pod kierunkiem prof. Joanny Sosnowskiej

oraz dla

Łukasza Rozmarynowskiego, który bada „Ścieżki i bezdroża racjonalności. Oblicza nauki w sztuce polskiej XX wieku’” pod kierunkiem prof. Piotra Juszkiewicza

7. edycji konkursu ±∞Zachęta dla magistrantów nagroda za najlepszą pracę magisterską wędruje do:

Zuzanny Wilskiej za pracę „Anna Ciba. Monografia”, napisanej pod kierunkiem dr Jakuba Banasiaka.

Fundacja GESSEL dla Zachęty przyznała również dwa wyróżnienia dla:

Katarzyny Trzeciak za pracę „O życiu i sztuce Resi Schor (1910-2006)” napisanej pod kierunkiem dr Mariki Kuźmicz

oraz

Macieja Czerwińskiego za pracę „Wsparcie działań marketingowych na rynku kultury i sztuki przy pomocy modelowania marketing-mixu na przykładzie Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki”. napisanej pod kierunkiem dr hab. Lidii Danik, prof. SGH.

Serdecznie gratulujemy!!

Patroni medialni:

Patroni medialni

 

 

Fundacja Gessel

 

Fundacja GESSEL dla Zachęty-Narodowej Galerii Sztuki powstała w styczniu 2013 roku wolą dwóch założycieli-fundatorów: Kancelarii GESSEL oraz Zachęty w celu wspierania Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w zakresie upowszechniania sztuki współczesnej oraz promocji instytucji widzianej jako ważny element kulturotwórczy w dziejach polskiej sztuki i polityki kulturalnej.

 

  • Fundacja została ustanowiona w styczniu 2013 roku wolą dwóch Fundatorów-Założycieli: Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz Kancelarii GESSEL.
  • Powstała w celu wspierania Zachęty Narodowej Galerii Sztuki w zakresie upowszechniania sztuki współczesnej oraz promocji instytucji widzianej jako ważny element kulturotwórczy w dziejach polskiej sztuki i polityki kulturalnej.
  • Swoje cele realizuje między innymi poprzez: finansowanie stypendiów dla artystów, badaczy, kuratorów i twórców; finansowanie programów naukowo-badawczych w zakresie historii sztuki współczesnej oraz problemów konserwatorskich dzieł sztuki współczesnej; oraz poprzez pomoc finansową w powiększaniu kolekcji sztuki współczesnej i wszelkich działań promujących i powiększających wiedzę na temat sztuki współczesnej.
  • Działa w oparciu o środki pozyskiwane od darczyńców, sponsorów oraz osób prywatnych.

Pozostańmy w kontakcie:

Fundacja GESSEL dla Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki

Adres: ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
KRS 0000451568
NIP 525 25 48 639
REGON 146559197

mail: fundacja@gessel.pl
tel: 602 125 264

Zapraszamy do wsparcia Fundacji!
Nr konta 87 1090 2851 0000 0001 2044 8489

Paulina Rymkiewicz-Kalinowska

Prezeska Fundacji 
Paulina Rymkiewicz-Kalinowska

Znajdź nas na Facebooku!Logo FB