Dominika Ramírez-Wołkiewicz

Partner
Radca prawny
Doradca podatkowy

Prawo podatkowe

Dominika od ponad 21 lat specjalizuje się w prawie podatkowym. Doradza klientom w Polsce i zagranicą w różnych sprawach podatkowych, wspiera w rozliczaniu ulg podatkowych (np. ulga B+R, ulga IP Box, ulga na nowe inwestycje), zajmuje się planowaniem podatkowym oraz restrukturyzacjami spółek.

Języki:

BIO

Dominika w kancelarii GESSEL kieruje działem prawa podatkowego. Posiada ponad 21-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie prawnym i podatkowym. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowej podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych, podatków międzynarodowych, podatku VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych. Dominika doradza w rozliczaniu różnego rodzaju ulg i odliczeń podatkowych, zajmuje się projektami planowania podatkowego oraz restrukturyzacji spółek, prowadzi podatkowe projekty due diligence oraz przeglądy podatkowe. Dominika reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i sądowych, prowadzi liczne szkolenia podatkowe ogólne i tematyczne.

Dominika wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywała w międzynarodowych firmach doradczych (Mazars, Deloitte). Przed dołączeniem do kancelarii GESSEL była partnerką podatkową w spółce doradztwa podatkowego Arena Tax.

Doświadczenie

Obszary

 • Zajmuje się wdrażaniem ulgi na badania i rozwój oraz ulgi IP Box dla klientów z branży nowych technologii, IT, branży kosmetycznej oraz instytucji finansowych
 • Zajmuje się wdrażaniem ulgi na nowe inwestycje, w tym doradztwem w zakresie rozliczenia ulgi dla podmiotów z branży produkcyjnej
 • Doradza instytucjom finansowym m.in. w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji subpartycypacji i sekurytyzacji
 • Prowadzi wsparcie podatkowe w zakresie reorganizacji działalności dla klientów z branży finansowej oraz nieruchomościowej (wyodrębnienie osobnych podmiotów, podział funkcji i aktywów, zbycie przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa)
 • Prowadzi doradztwo podatkowe w zakresie zbywania biznesów (transakcje na udziałach i na majątku)
 • Doradza w zakresie planów motywacyjnych dla pracowników i współpracowników
 • Prowadzi projekty wdrożenia praw autorskich dla pracowników
 • Zajmuje się odzyskiwaniem podatków nadpłaconych przez klientów
 • Wspiera klientów w wyborze właściwej formy opodatkowania
 • Reprezentuje klientów w sporach sądowych i podatkowych
 • Reprezentuje klientów w postępowaniach interpretacyjnych oraz w związku ze zwrotami podatku u źródła
 • Doradza w zakresie międzynarodowego ustrukturyzowania prowadzonego biznesu (m.in. kwestie zakładu, stałego miejsca prowadzenia działalności, podatku u źródła, różnic w opodatkowaniu w poszczególnych jurysdykcjach, rzeczywistego prowadzenia działalności, podatku od zagranicznych spółek kontrolowanych)
 • Prowadzi liczne przeglądy podatkowe oraz podatkowe due diligence (m.in. spółki biotechnologiczne, instytucje finansowe, spółki handlowe, produkcyjne, usługowe)
 • Doradza w zakresie podatkowego rozpoznawania rezerw oraz odpisów na nieściągalne wierzytelności
 • Wspiera w zakresie analiz MDR
 • Przygotowuje strategie podatkowe oraz inne niezbędne procedury wewnętrzne

News
& Insights

28.11.2023

Doradzaliśmy spółce Webcon przy inwestycji funduszu MCI

Kancelaria GESSEL dostarczała wsparcia prawno-podatkowego firmie Webcon oraz jej założycielom przy inwestycji funduszu MCI, który nabył 65,05 proc. udziałów spółki Webco...

Case studies
Doradzaliśmy spółce Webcon przy inwestycji funduszu MCI

22.06.2023

Ulga na hipotetyczne odsetki. Kiedy możesz skorzystać?

Ulga na hipotetyczne odsetki jak dotąd nie cieszyła się popularnością ze względu na niskie korzyści podatkowe. A obecnie wyższe stopy procentowe skłaniają wiele firm, w ...

Video
Ulga na hipotetyczne odsetki. Kiedy możesz skorzystać?

25.05.2023

Wydatki kwalifikowane w uldze na prototyp. Na co zwrócić uwagę?

Ulga na prototyp jest przeznaczona dla przedsiębiorców niezależnie od wielkości czy obrotów firmy. Dominika Ramirez-Wołkiewicz omawia zasad rozliczenia tej ulgi. Jeśli p...

Video
Wydatki kwalifikowane w uldze na prototyp. Na co zwrócić uwagę?

18.05.2023

Ulga podatkowa na robotyzację

Jak donosi raport Międzynarodowej Federacji Robotyki w 2021 roku zainstalowano ponad 517 tysięcy robotów przemysłowych. W Polsce, w tym samym roku, liczba zainstalowanyc...

Video
Ulga podatkowa na robotyzację
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im Marii Curie-Skłodowskiej (2002)
 • Międzynarodowe Prawo Porównawcze na Uniwersytecie w Strasburgu (2002)
 • Egzamin na doradcę podatkowego (2004)
 • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2013)

Publikacje naukowe