Dominika Ramírez-Wołkiewicz

Partner
Radca prawny
Doradca podatkowy

Prawo podatkowe

Dominika od ponad 23 lat specjalizuje się w prawie podatkowym. Doradza klientom w Polsce i zagranicą w różnych sprawach podatkowych, wspiera w rozliczaniu ulg podatkowych (np. ulga B+R, ulga IP Box, ulga na nowe inwestycje), zajmuje się planowaniem podatkowym oraz restrukturyzacjami spółek.

Języki:

BIO

Dominika w kancelarii GESSEL kieruje działem prawa podatkowego. Posiada ponad 23-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie prawnym i podatkowym. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowej podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych, podatków międzynarodowych, podatku VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych. Dominika doradza w rozliczaniu różnego rodzaju ulg i odliczeń podatkowych, zajmuje się projektami planowania podatkowego oraz restrukturyzacji spółek, prowadzi podatkowe projekty due diligence oraz przeglądy podatkowe. Dominika reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i sądowych, prowadzi liczne szkolenia podatkowe ogólne i tematyczne.

Dominika wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywała w międzynarodowych firmach doradczych (Mazars, Deloitte). Przed dołączeniem do kancelarii GESSEL była partnerką podatkową w spółce doradztwa podatkowego Arena Tax.

Doświadczenie

Obszary

 • Zajmuje się wdrażaniem ulgi na badania i rozwój oraz ulgi IP Box dla klientów z branży nowych technologii, IT, branży kosmetycznej oraz instytucji finansowych
 • Zajmuje się wdrażaniem ulgi na nowe inwestycje, w tym doradztwem w zakresie rozliczenia ulgi dla podmiotów z branży produkcyjnej
 • Doradza instytucjom finansowym m.in. w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji subpartycypacji i sekurytyzacji
 • Prowadzi wsparcie podatkowe w zakresie reorganizacji działalności dla klientów z branży finansowej oraz nieruchomościowej (wyodrębnienie osobnych podmiotów, podział funkcji i aktywów, zbycie przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa)
 • Prowadzi doradztwo podatkowe w zakresie zbywania biznesów (transakcje na udziałach i na majątku)
 • Doradza w zakresie planów motywacyjnych dla pracowników i współpracowników
 • Prowadzi projekty wdrożenia praw autorskich dla pracowników
 • Zajmuje się odzyskiwaniem podatków nadpłaconych przez klientów
 • Wspiera klientów w wyborze właściwej formy opodatkowania
 • Reprezentuje klientów w sporach sądowych i podatkowych
 • Reprezentuje klientów w postępowaniach interpretacyjnych oraz w związku ze zwrotami podatku u źródła
 • Doradza w zakresie międzynarodowego ustrukturyzowania prowadzonego biznesu (m.in. kwestie zakładu, stałego miejsca prowadzenia działalności, podatku u źródła, różnic w opodatkowaniu w poszczególnych jurysdykcjach, rzeczywistego prowadzenia działalności, podatku od zagranicznych spółek kontrolowanych)
 • Prowadzi liczne przeglądy podatkowe oraz podatkowe due diligence (m.in. spółki biotechnologiczne, instytucje finansowe, spółki handlowe, produkcyjne, usługowe)
 • Doradza w zakresie podatkowego rozpoznawania rezerw oraz odpisów na nieściągalne wierzytelności
 • Wspiera w zakresie analiz MDR
 • Przygotowuje strategie podatkowe oraz inne niezbędne procedury wewnętrzne

News
& Insights

18.04.2024

Doradzaliśmy ACP Credit w procesie udzielenia wielomilionowego finansowania spółce iTaxi

Doradzaliśmy ACP Credit w procesie udzielenia wielomilionowego finansowania spółce iTaxi. To już piąta transakcja finansowania ACP Credit i jednocześnie trzecia zrealizo...

Case studies
Doradzaliśmy ACP Credit w procesie udzielenia wielomilionowego finansowania spółce iTaxi

14.02.2024

Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU

Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU w transakcji sprzedaży firmy na rzecz funduszu TEP Capital. Ze strony GESSEL projekt prowadził Maciej Kożuchowsk...

Case studies
Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU

25.01.2024

Inwestycje Fundacji rodzinnej w ujęciu podatkowym.

W co może inwestować Fundacja Rodzinna i czy to się jej opłaci? Czy warto darować fundacji zagraniczne spółki transparentne podatkowo lub spółki cywilne? Odpowiedzi udzi...

Video
Inwestycje Fundacji rodzinnej w ujęciu podatkowym.

25.01.2024

Nieruchomości w Fundacji Rodzinnej

Fundacja rodzinna jest potężną instytucją do planowania finansowego w firmie. A z dobrym podejściem i właściwym przygotowaniem prawnym można uniknąć niepożądanych konsek...

Video
Nieruchomości w Fundacji Rodzinnej
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im Marii Curie-Skłodowskiej (2002)
 • Międzynarodowe Prawo Porównawcze na Uniwersytecie w Strasburgu (2002)
 • Egzamin na doradcę podatkowego (2004)
 • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2013)

Publikacje naukowe