Dominika Ramírez-Wołkiewicz

Partner
Radca prawny
Doradca podatkowy

Prawo podatkowe

Dominika od ponad 23 lat specjalizuje się w prawie podatkowym. Doradza klientom w Polsce i zagranicą w różnych sprawach podatkowych, wspiera w rozliczaniu ulg podatkowych (np. ulga B+R, ulga IP Box, ulga na nowe inwestycje), zajmuje się planowaniem podatkowym oraz restrukturyzacjami spółek.

5. Dominika Ramirez Wolkiewicz 772x1158

Języki: en es

BIO

Dominika w kancelarii GESSEL kieruje działem prawa podatkowego. Posiada ponad 23-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie prawnym i podatkowym. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowej podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych, podatków międzynarodowych, podatku VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych. Dominika doradza w rozliczaniu różnego rodzaju ulg i odliczeń podatkowych, zajmuje się projektami planowania podatkowego oraz restrukturyzacji spółek, prowadzi podatkowe projekty due diligence oraz przeglądy podatkowe. Dominika reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i sądowych, prowadzi liczne szkolenia podatkowe ogólne i tematyczne.

Dominika wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywała w międzynarodowych firmach doradczych (Mazars, Deloitte). Przed dołączeniem do kancelarii GESSEL była partnerką podatkową w spółce doradztwa podatkowego Arena Tax.

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Obszary

 • Zajmuje się wdrażaniem ulgi na badania i rozwój oraz ulgi IP Box dla klientów z branży nowych technologii, IT, branży kosmetycznej oraz instytucji finansowych
 • Zajmuje się wdrażaniem ulgi na nowe inwestycje, w tym doradztwem w zakresie rozliczenia ulgi dla podmiotów z branży produkcyjnej
 • Doradza instytucjom finansowym m.in. w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji subpartycypacji i sekurytyzacji
 • Prowadzi wsparcie podatkowe w zakresie reorganizacji działalności dla klientów z branży finansowej oraz nieruchomościowej (wyodrębnienie osobnych podmiotów, podział funkcji i aktywów, zbycie przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa)
 • Prowadzi doradztwo podatkowe w zakresie zbywania biznesów (transakcje na udziałach i na majątku)
 • Doradza w zakresie planów motywacyjnych dla pracowników i współpracowników
 • Prowadzi projekty wdrożenia praw autorskich dla pracowników
 • Zajmuje się odzyskiwaniem podatków nadpłaconych przez klientów
 • Wspiera klientów w wyborze właściwej formy opodatkowania
 • Reprezentuje klientów w sporach sądowych i podatkowych
 • Reprezentuje klientów w postępowaniach interpretacyjnych oraz w związku ze zwrotami podatku u źródła
 • Doradza w zakresie międzynarodowego ustrukturyzowania prowadzonego biznesu (m.in. kwestie zakładu, stałego miejsca prowadzenia działalności, podatku u źródła, różnic w opodatkowaniu w poszczególnych jurysdykcjach, rzeczywistego prowadzenia działalności, podatku od zagranicznych spółek kontrolowanych)
 • Prowadzi liczne przeglądy podatkowe oraz podatkowe due diligence (m.in. spółki biotechnologiczne, instytucje finansowe, spółki handlowe, produkcyjne, usługowe)
 • Doradza w zakresie podatkowego rozpoznawania rezerw oraz odpisów na nieściągalne wierzytelności
 • Wspiera w zakresie analiz MDR
 • Przygotowuje strategie podatkowe oraz inne niezbędne procedury wewnętrzne

News
& Insights

28.06.2024

Doradzaliśmy eFaktor S.A. w pozyskaniu inwestycji mezzanine od ACP

Doradzaliśmy eFaktor S.A., wiodącej firmie zajmującej się faktoringiem, w pozyskaniu znaczącej inwestycji mezzanine od funduszy, którym doradza ACP. Inwestycja obejmuje ...

Case studies
Doradzaliśmy eFaktor S.A. w pozyskaniu inwestycji mezzanine od ACP

28.05.2024

Cykl webinarów podatkowych!

Serdecznie zapraszamy na cykl webinarów podatkowych. Pierwsze spotkanie poświęcimy unijnym zmianom w podatku u źródła. Podczas szkolenia omówimy m.in.: - Jakie ...

Aktualności
Cykl webinarów podatkowych!

21.05.2024

Doradzaliśmy Sescom S.A. oraz jej znaczącym akcjonariuszom w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Investors o wartości 104 mln zł.

Kancelaria Gessel doradzała Sescom S.A. oraz jej znaczącym akcjonariuszom w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Investors o wartości 1...

Case studies
Doradzaliśmy Sescom S.A. oraz jej znaczącym akcjonariuszom w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Investors o wartości 104 mln zł.

24.04.2024

Co warto wpisać do statutu fundacji rodzinnej?

W odcinku tym mec. Dominika Ramirez-Wołkiewicz wskazuje co można, a wręcz należy wpisać do statutu fundacji rodzinnej. Przekonacie się, że istnieje szeroki wachlarz tema...

Video
Co warto wpisać do statutu fundacji rodzinnej?
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im Marii Curie-Skłodowskiej (2002)
 • Międzynarodowe Prawo Porównawcze na Uniwersytecie w Strasburgu (2002)
 • Egzamin na doradcę podatkowego (2004)
 • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2013)

Publikacje naukowe