Dominika Ramírez-Wołkiewicz

Partner
Radca prawny
Doradca podatkowy

Prawo podatkowe

Dominika od ponad 21 lat specjalizuje się w prawie podatkowym. Doradza klientom w Polsce i zagranicą w różnych sprawach podatkowych, wspiera w rozliczaniu ulg podatkowych (np. ulga B+R, ulga IP Box, ulga na nowe inwestycje), zajmuje się planowaniem podatkowym oraz restrukturyzacjami spółek.

Języki:

BIO

Dominika w kancelarii GESSEL kieruje działem prawa podatkowego. Posiada ponad 21-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie prawnym i podatkowym. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowej podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych, podatków międzynarodowych, podatku VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych. Dominika doradza w rozliczaniu różnego rodzaju ulg i odliczeń podatkowych, zajmuje się projektami planowania podatkowego oraz restrukturyzacji spółek, prowadzi podatkowe projekty due diligence oraz przeglądy podatkowe. Dominika reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i sądowych, prowadzi liczne szkolenia podatkowe ogólne i tematyczne.

Dominika wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywała w międzynarodowych firmach doradczych (Mazars, Deloitte). Przed dołączeniem do kancelarii GESSEL była partnerką podatkową w spółce doradztwa podatkowego Arena Tax.

Doświadczenie

Zajmuje się wdrażaniem ulgi na badania i rozwój oraz ulgi IP Box dla klientów z branży nowych technologii, IT, branży kosmetycznej oraz instytucji finansowych,

Zajmuje się wdrażaniem ulgi na nowe inwestycje, w tym doradztwem w zakresie rozliczenia ulgi dla podmiotów z branży produkcyjnej,

Doradzała instytucjom finansowym m.in. w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji subpartycypacji i sekurytyzacji,

Prowadzi wsparcie podatkowe w zakresie reorganizacji działalności dla klientów z branży finansowej oraz nieruchomościowej (wyodrębnienie osobnych podmiotów, podział funkcji i aktywów, zbycie przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa),

Prowadzi doradztwo podatkowe w zakresie zbywania biznesów (transakcje na udziałach i na majątku),

Doradza w zakresie planów motywacyjnych dla pracowników i współpracowników,

Prowadzi projekty wdrożenia praw autorskich dla pracowników,

Zajmuje się odzyskiwaniem podatków nadpłaconych przez klientów,

Wspiera klientów w wyborze właściwej formy opodatkowania,

Reprezentuje klientów w sporach sądowych i podatkowych,

Reprezentuje klientów w postępowaniach interpretacyjnych oraz w związku ze zwrotami podatku u źródła,

Doradza w zakresie międzynarodowego ustrukturyzowania prowadzonego biznesu (m.in. kwestie zakładu, stałego miejsca prowadzenia działalności, podatku u źródła, różnic w opodatkowaniu w poszczególnych jurysdykcjach, rzeczywistego prowadzenia działalności, podatku od zagranicznych spółek kontrolowanych),

Prowadzi liczne przeglądy podatkowe oraz podatkowe due diligence (m.in. spółki biotechnologiczne, instytucje finansowe, spółki handlowe, produkcyjne, usługowe),

Doradza w zakresie podatkowego rozpoznawania rezerw oraz odpisów na nieściągalne wierzytelności,

Wspiera w zakresie analiz MDR,

Przygotowuje strategie podatkowe oraz inne niezbędne procedury wewnętrzne.

News
& Insights

14.03.2023

Na czym polega ulga na badania i rozwój?

Video
Na czym polega ulga na badania i rozwój?

09.03.2023

WEBINAR: Jak zaoszczędzić na podatkach w branży beauty?

Serdecznie zapraszamy na webinar, który poprowadzi Dominika Ramírez-Wołkiewicz, partnerka naszej kancelarii oraz Michał Brągiel, starszy prawnik. Data: 15.03.2023 ...

Aktualności
WEBINAR: Jak zaoszczędzić na podatkach w branży beauty?

07.03.2023

Aspekty podatkowe w umowach najmu lokali handlowych

Video
Aspekty podatkowe w umowach najmu lokali handlowych

28.02.2023

Jak funkcjonuje fundacja rodzinna? Skutki podatkowe.

Video
Jak funkcjonuje fundacja rodzinna? Skutki podatkowe.
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

  • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im Marii Curie-Skłodowskiej (2002),
  • Międzynarodowe Prawo Porównawcze na Uniwersytecie w Strasburgu (2002),
  • Egzamin na doradcę podatkowego (2004),
  • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2013).

Publikacje naukowe