BIO

Eliza dołączyła do kancelarii Gessel w 2023 r. Aktywnie uczestniczy w projektach związanych z obsługą prawną polskich spółek z kapitałem zagranicznym oraz zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji potrzebnej do podejmowania i prowadzenia w Polsce działalności przez zagranicznych przedsiębiorców.

Wspomaga również prace związane z doradztwem z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy na rzecz klientów niemieckojęzycznych.

Przed dołączeniem do kancelarii Gessel zdobywała doświadczenie w urzędach państwowych i spółkach, gdzie zajmowała się zagadnieniami z zakresu prawa finansowego, podatkowego i ubezpieczeniowego.

Podczas studiów świadczyła nieodpłatną pomoc prawną w ramach Kliniki prawa w sekcji prawa cywilnego. Pracę zawodową łączy z działalnością naukową i akademicką.

Wykształcenie i osiągnięcia

  • Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego – przygotowywana rozprawa doktorska z zakresu logiki prawniczej (od 2023 r.)
  • Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2023 r.)
  • Absolwentka Szkoły Prawa Brytyjskiego organizowanej przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge (The Centre for the Study of English and European Law – British Law Centre)