BIO

Maciej posiada doświadczenie w obszarze fuzji i przejęć oraz prawa spółek handlowych. Uczestniczy w pracach na wszystkich etapach transakcji fuzji i przejęć, zarówno krajowych jak i transgranicznych. Zajmuje się sporządzaniem dokumentacji transakcyjnej oraz korporacyjnej, jak również prowadzeniem badań due diligence. Jego praktyka obejmuje także świadczenie bieżącej obsługi korporacyjnej na rzecz przedsiębiorstw.

Przed dołączeniem do kancelarii Gessel, współpracował z warszawską kancelarią prawną, w której zajmował się bieżącym doradztwem prawnym oraz korporacyjnym na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, jak również zdobywał doświadczenie w zakresie transakcji fuzji i przejęć oraz transakcji finansowania.

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Wybrane doświadczenie

  • Zamknięcie transakcji utworzenia spółki joint venture Elemental Strategic Metals z Ascend Elements
  • Transakcja utworzenia  joint-venture Elemental Strategic Metals z Ascend Elements

2024

News
& Insights

12.07.2024

Doradzaliśmy Elemental Strategic Metals

Doradzaliśmy Elemental Strategic Metals z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy zamknięciu transakcji utworzenia spółki joint venture Elemental Strategic Metals wspólnie...

Case studies
Doradzaliśmy Elemental Strategic Metals

28.06.2024

Doradzaliśmy eFaktor S.A. w pozyskaniu inwestycji mezzanine od ACP

Doradzaliśmy eFaktor S.A., wiodącej firmie zajmującej się faktoringiem, w pozyskaniu znaczącej inwestycji mezzanine od funduszy, którym doradza ACP. Inwestycja obejmuje ...

Case studies
Doradzaliśmy eFaktor S.A. w pozyskaniu inwestycji mezzanine od ACP

09.04.2024

Doradzaliśmy Elemental Strategic Metals w transakcji utworzenia joint-venture z Ascend Elements

Zapewniliśmy kompleksową obsługę prawną dla Elemental Strategic Metals sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, spółkę z Grupy Elemental, w transakcji utworzenia j...

Case studies
Doradzaliśmy Elemental Strategic Metals w transakcji utworzenia joint-venture z Ascend Elements
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
  • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2018)
  • Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2022)