Sandra Kowalska

Senior Associate
Adwokat

Spory finansowe

W swojej praktyce zawodowej koncentruje się głównie na sporach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw spornych z udziałem instytucji finansowych. Jej zainteresowania obejmują również zagadnienia z obszaru prawa upadłościowego I restrukturyzacyjnego.

Sandra Kowalska

Języki: en

BIO

Sandra posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentacji i doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności podmiotów działających w sektorze finansowym. Z powodzeniem reprezentuje klientów kancelarii w licznych sporach cywilnych.

Doradza klientom w skomplikowanych sprawach na etapie negocjacji i tworzenia strategii procesowej. Reprezentuje klientów przed sądami wszystkich instancji.

Posiada także doświadczenie w świadczeniu kompleksowego doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń – ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych oraz dziale prawnym jednego z wiodących na rynku towarzystw ubezpieczeniowych.

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Wybrane projekty

  • Doradztwo prawne i reprezentacja spółki w uproszczonym postępowaniu układowym zakończonym zawarciem układu z wierzycielami spółki
  • Kompleksowe doradztwo prawne na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
  • Reprezentacja podmiotu sektora bankowego w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych wszczętych wobec dłużników banku
  • Reprezentacja Wspólnika spółki w wielowątkowym sporze powstałym na tle konfliktu wspólników – zakończona zawarciem ugody, zgodnie z interesem Klienta
  • Reprezentacja w charakterze obrońcy uczestników pokojowych manifestacji przed Sejmem RP w 2017 r. oraz uczestników kontrmiesięcznic Smoleńskich  2018 r.
  • Reprezentacja instytucji finansowych w postępowaniach sądowych, w szczególności w sporach dotyczących roszczeń konsumentów wynikających z umów kredytów walutowych

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
  • Studia na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie (2012)
  • Studia prawnicze na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie (2016)
  • Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2019)
  • Egzamin adwokacki złożony w 2020 r.