Doradzaliśmy funduszowi ACP Credit I SCA SICAV-RAIF

03.10.2023 Case studies Bankowość i Finanse

tygrys

Doradzaliśmy funduszowi ACP Credit I SCA SICAV-RAIF z siedzibą Luksemburgu w transakcji finansowania w formie pożyczek udostępnionych czterem polskim spółkom z grupy kapitałowej Pollen Street Capital Holdings Limited.

Maksymalna kwota zaangażowania Funduszu z tytułu pożyczek wynosi EUR 10.500.000,00. Kwoty udostępnione przez Fundusz mogą zostać wykorzystane przez pożyczkobiorców na finansowanie lub refinansowanie kosztów nabycia udziałów w innych spółkach oraz spłatę istniejącego zadłużenia finansowego, jak również na finansowanie ich bieżącej działalności.

W ramach prac byliśmy odpowiedzialni, w szczególności za:

  • przygotowanie i negocjowanie dokumentów finansowych rządzonych prawem polskim, tj. umowy pożyczki oraz dokumentów zabezpieczenia, w tym zastawów na udziałach, aktywach i rachunkach bankowych, oświadczeń o poddaniu się egzekucji, umowy podporządkowania oraz gwarancji korporacyjnej;
  • weryfikację warunków zawieszających niezbędnych do uruchomienia pożyczek przez Fundusz;
  • monitoring obowiązków „post-closing”wynikających z dokumentów finansowych;
  • sporządzenie dwóch raportów Due Diligence (prawnego oraz podatkowego);
  • koordynację prac z Kancelarią brytyjską odpowiedzialną za wydanie opinii prawnej dotyczącej sponsora pożyczkobiorców.

W projekt, który nadzorowała Małgorzata Badowska, partner i radca prawny,  zaangażowani byli Klaudia Krawiec-Guz, counsel, radca prawny, Marcin Iwaniak, senior associate i Urszula Stachura, associate

Prawnicy zaangażowani w projekt

bado 1 772x1158

Małgorzata Badowska

Partner
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Bankowość i Finanse

Małgorzata Badowska
2. Klaudia Krawiec Guz 772x1158

Klaudia Krawiec-Guz

Counsel
Radca Prawny

Bankowość i Finanse | Prawo korporacyjne

Klaudia Krawiec-Guz
17. Marcin Iwaniak 772x1158

Marcin Iwaniak

Senior Associate

Bankowość i Finanse | Prawo korporacyjne

Marcin Iwaniak
29. Urszula Stachura 772x1158

Urszula Stachura

Associate

Bankowość i Finanse

Urszula Stachura

Mogą Cię zainteresować

29.04.2024

Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu III programu emisji obligacji

Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu III programu emisji obligacji do 150 mln zł oraz zatwierdzeniu prospektu podstawowego dla obligacji! Cavatina Hol...

Case studies
Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu III programu emisji obligacji

19.04.2024

Doradzaliśmy Cyber_Folks S.A przy sprzedaży akcji w spółce Profitroom S.A. na rzecz funduszu MCI Capital ASI SA

Doradzaliśmy Cyber_Folks S.A przy sprzedaży akcji w spółce Profitroom S.A. na rzecz funduszu MCI Capital ASI SA w szczególności w przygotowaniu dokumentacji transakcyjne...

Case studies
Doradzaliśmy Cyber_Folks S.A przy sprzedaży akcji w spółce Profitroom S.A. na rzecz funduszu MCI Capital ASI SA
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys