Doradzaliśmy funduszowi ACP Credit I SCA SICAV-RAIF

03.10.2023 Case studies Bankowość i Finanse

Doradzaliśmy funduszowi ACP Credit I SCA SICAV-RAIF z siedzibą Luksemburgu w transakcji finansowania w formie pożyczek udostępnionych czterem polskim spółkom z grupy kapitałowej Pollen Street Capital Holdings Limited.

Maksymalna kwota zaangażowania Funduszu z tytułu pożyczek wynosi EUR 10.500.000,00. Kwoty udostępnione przez Fundusz mogą zostać wykorzystane przez pożyczkobiorców na finansowanie lub refinansowanie kosztów nabycia udziałów w innych spółkach oraz spłatę istniejącego zadłużenia finansowego, jak również na finansowanie ich bieżącej działalności.

W ramach prac byliśmy odpowiedzialni, w szczególności za:

  • przygotowanie i negocjowanie dokumentów finansowych rządzonych prawem polskim, tj. umowy pożyczki oraz dokumentów zabezpieczenia, w tym zastawów na udziałach, aktywach i rachunkach bankowych, oświadczeń o poddaniu się egzekucji, umowy podporządkowania oraz gwarancji korporacyjnej;
  • weryfikację warunków zawieszających niezbędnych do uruchomienia pożyczek przez Fundusz;
  • monitoring obowiązków „post-closing”wynikających z dokumentów finansowych;
  • sporządzenie dwóch raportów Due Diligence (prawnego oraz podatkowego);
  • koordynację prac z Kancelarią brytyjską odpowiedzialną za wydanie opinii prawnej dotyczącej sponsora pożyczkobiorców.

W projekt, który nadzorowała Małgorzata Badowska, partner i radca prawny,  zaangażowani byli Klaudia Krawiec-Guz, counsel, radca prawny, Marcin Iwaniak, senior associate i Urszula Stachura, associate

Prawnicy zaangażowani w projekt

Małgorzata Badowska

Partner
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Bankowość i Finanse

Małgorzata Badowska

Klaudia Krawiec-Guz

Counsel
Radca Prawny

Bankowość i Finanse | Prawo korporacyjne

Klaudia Krawiec-Guz

Marcin Iwaniak

Senior Associate

Bankowość i Finanse | Prawo korporacyjne

Marcin Iwaniak

Urszula Stachura

Associate

Bankowość i Finanse

Urszula Stachura

Mogą Cię zainteresować

29.11.2023

Doradzaliśmy wspólnikom spółki User.com sp. z o.o. oraz spółce Vercom S.A.

Doradzaliśmy wspólnikom spółki User.com sp. z o.o., tj.: Grzegorzowi Warzecha – założycielowi, oraz spółce Vercom S.A. – będącej inwestorem finansowym, przy transakcji d...

Case studies
Doradzaliśmy wspólnikom spółki User.com sp. z o.o. oraz spółce Vercom S.A.

28.11.2023

Doradzaliśmy spółce Webcon przy inwestycji funduszu MCI

Kancelaria GESSEL dostarczała wsparcia prawno-podatkowego firmie Webcon oraz jej założycielom przy inwestycji funduszu MCI, który nabył 65,05 proc. udziałów spółki Webco...

Case studies
Doradzaliśmy spółce Webcon przy inwestycji funduszu MCI
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!