Małgorzata Badowska

Partner
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Bankowość i Finanse

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych. Zajmuje się głównie finansowaniem transakcji, w tym finansowaniem akwizycji spółek, transakcji nieruchomościowych i projektów inwestycyjnych, a także refinansowaniem zadłużenia. Specjalizuje się w transakcjach dotyczących pozyskania finansowania oraz bieżącą obsługą przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawnych aspektów finansowania przedsiębiorców, w tym zawierania umów kredytowych i warunków emisji obligacji w ramach ofert prywatnych.

Języki:

BIO

Małgorzata dołączyła do GESSEL w 2010 roku, początkowo jako managing associate, a następnie – od 2016 – jako partner. Kieruje praktyką Banking&Finance.

Specjalizuje się w transakcjach dotyczących pozyskania finansowania i doradza na każdym ich etapie. Współpracuje zarówno z podmiotami udzielającymi finansowania (banki, instytucje finansowe, fundusze private debt) oraz z beneficjentami takiego finansowania. Prowadzony przez nią zespół sporządza i negocjuje dokumentację kredytową, dokumentację związaną z emisją obligacji, dokumentację zabezpieczeń. Prowadzi procesy restrukturyzacji zadłużenia grup kapitałowych, transakcje sekurytyzacyjne oraz transakcje dotyczące nabywania pakietów wierzytelności, w tym także polegające na wykupie wierzytelności bankowych. Uczestniczy w prowadzonych przez Kancelarię transakcjach fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym, w tym współpracuje z funduszami private equity i venture capital. Prowadzi wykłady w ramach Studiów Podyplomowych Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego oraz w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie

M&A

 • Inwestycja BNP Paribas Bank Polska w grupę Wysoka Grzęda
 • Inwestycja Eco Classic  w spółkę I am Poznań
 • Inwestycja Inplus sp. z o.o., spółki portfelowej Accession Capital Partners, w spółkę Smart Factor sp. z o.o.
 • Inwestycja BNP Paribas Bank Polska w spółkę Autenti
 • Inwestycja funduszu Accession Capital Partners w spółkę Inplus-Cenatorium
 • Inwestycja funduszu Resource Partners w Buglo Play
 • Sprzedaż  większościowego pakietu udziałów w Infakt sp. z o.o. Na rzecz Grupy Visma (spółka portfelowa Hg Capital)
 • Udzielenia finansowania w kwocie 110 mln PLN w zakresie inwestycji w projekty farm fotowoltaicznych pomiędzy DC24 ASI oraz Columbus Energy S.A.
 • Sprzedaż Simple S.A. spółki publicznej notowanej na GPW w drodze wezwania ogłoszonego przez Total Specific Solutions, podmiot z grupy Constellation Software Inc
 • Sprzedaży przedsiębiorstwa spółki Veracomp S.A. na rzecz podmiotu wchodzącego w skład międzynarodowej grupy Exclusive Networks
 • Sprzedaż udziałów spółki R2G Polska sp. Z o. O., działającej pod marką Apaczka, na rzecz funduszu Abris Capital Partners Ltd.
 • Sprzedaż udziałów w Grupie MBL przez fundusz Mezzanine Management  na rzecz INVL Baltic Sea Growth Fund
 • Sprzedaż pakietu akcji PayPro S.A. (operator Przelewy24)  na rzecz Nets Denmark a.s. (spółka portfelowa Hellman & Friedman, Advent International i Bain Capital)
 • Odkup akcji spółki H88 od funduszu 3TS Capital Partners
 • Inwestycja BNP Paribas Bank Polska w spółkę Dafo Plastics S.A.
 • Inwestycja BNP Paribas Bank Polska w spółkę Asprod
 • Przejecie kontroli nad Energomontaż – Północ Bełchatów przez Polimex Mostostal
 • Inwestycja w spółkę Profi sp. Z o.o. przez grupę inwestorów indywidualnych

BANKING&FINANCE

 • Wsparcie ACP Credit przy inwestycji w spółkę Biomed – Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
 • Wsparcie Amazon Filtres Ltd. przy ustanawianiu zabezpieczeń na polskiej spółce zależnej
 • Wsparcie Modular Systems sp. z o.o. przy finansowaniu udzielanym przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.
 • Wsparcie BNP Paribas Bank Polska S.A. przy finansowaniu spółki z Grupy Napollo
 • Wsparcie konsorcjum banków: BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., City Bank Handlowy S.A. przy finansowaniu spółki Nałęczów Zdrój sp. z o.o.
 • Kolejna runda finansowania spółki Autenti sp. z o.o. przez BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Wsparcie fundusz Resource Partners przy pozyskaniu finansowania bankowego inwestycji w spółkę Buglo
 • Wsparcie PKO Bank Polski A. przy transakcji nabycia i finansowania spółki Dagat-ECO sp. z o.o. oraz Omikon 3 sp. z o.o.
 • Wsparcie przy ustanowieniu przez New Energy Investments Sp. z o.o. (spółkę z grupy Columbus Energy S.A.), programu emisji obligacji do kwoty 500 mln zł oraz emisji obligacji pierwszej serii o wartości 75 mln zł skierowanej w trybie oferty prywatnej do Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Doradztwo na rzecz Benefit Systems S.A. w przygotowaniu programu emisji obligacji o wartości 100 mln złotych, przeprowadzeniu oferty publicznej w związku emisją obligacji serii A i B, każda o wartości 50 mln złotych
 • Doradztwo prawne na rzecz pożyczkodawcy w procesie udzielenia finansowania w kwocie 110 mln złotych dla Columbus Energy S.A.
 • Wsparcie Sunfish Partners w rundzie inwestycyjnej, w ramach której fundusz razem z Chiratae Ventures i Joyance Partners, zainwestowali w Aether Biomedical
 • Wsparcie PGB Holdco B.V. w procesie uzyskania finansowania m.in. na budowę, uruchomienie i utrzymanie licznych biogazowni w Polsce
 • Doradztwo spółce H88 oraz R22 w transakcji odkupienia ostatniego pakietu akcji spółki H88 oraz pozyskania finansowania przez Grupę R22 od konsorcjum banków: mBank oraz ING Bank
 • Doradztwo grupie inwestorów indywidualnych przy inwestycji w spółkę Profi Sp. z o.o.
 • Wsparcie BNP Paribas Bank Polska S.A. w kolejnej inwestycji w spółkę Asprod sp. z o.o.
 • Doradztwo funduszowi Inovo Venture Partners w kolejnej rundzie finansowania dla szczecińskiej spółki Tidio Poland
 • Wsparcie SonarHome przy pozyskiwaniu finansowania w formule venture debt
 • Wsparcie BNP Paribas Bank Polska S.A. w inwestycji w Grupę TLC
 • Wsparcie BNP Paribas Bank Polska S.A. w inwestycji w Dafo Plastics S.A.
 • Wsparcie BNP Paribas Bank Polska S.A. w inwestycji w CCIG Group sp. z o.o.
 • Wsparcie GOOD FOOD PRODUCTS SP. Z O.O. przy podpisaniu Umowy Kredytowej z BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Wsparcie Polskiej Grupy Odlewniczej w emisji obligacji i debiucie na rynku Catalyst
 • Wsparcie mBank S.A. w procesie udzielenia kredytu akwizycyjnego spółce Park Wodny Bania Sp. z o.o.
 • Wsparcie mBank S.A. w procesie udzielenia finansowania spółce Oxylion S.A.
 • Wsparcie mBank S.A. przy finansowaniu dłużnym na wykup akcji firmy Stone Master S.A.

SPORY

 • Reprezentacja spółki PZ Cormay SA w sporze sądowym o stwierdzenie nieistnienia lub stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

News
& Insights

27.04.2023

Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji BNP Paribas w Polsce

Doradzaliśmy BNP Paribas Bank Polska S.A. w kolejnej inwestycji – tym razem w Led Labs S.A. – producenta wysokiej jakości oświetlenia led. Nasze wsparcie miało kompleks...

Case studies
Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji BNP Paribas w Polsce

13.04.2023

Doradzaliśmy przy transakcji nabycia angielskiej spółki PCB Technical Solutions

Doradzaliśmy Sescom przy transakcji nabycia 100% udziałów w angielskiej spółce PCB Technical Solutions Limited przez angielską spółkę zależną od Sescom S.A. Nasze dorad...

Case studies
Doradzaliśmy przy transakcji nabycia angielskiej spółki PCB Technical Solutions

12.04.2023

Doradzaliśmy VirtusLab Group przy potężnej fuzji w sektorze IT

Świadczyliśmy usługi kompleksowego doradztwa prawnego na rzecz VirtusLab w transakcji przejęcia SoftwareMill, firmy zajmującej się consultingiem w obszarze oprogramowani...

Case studies
Doradzaliśmy VirtusLab Group przy potężnej fuzji w sektorze IT

24.03.2023

Rocznik M&A 2022

W 2022 roku doradzaliśmy przy 30 transakcjach o wartości ponad 3 miliardów złotych, pokazując nasze doświadczenie i zaangażowanie w sprawy naszych klientów. Nasi prawnic...

Publikacje
Rocznik M&A 2022
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998)
 • Studia podyplomowe z zakresu prawa konkurencji w Instytucie Ochrony Wynalazczości i Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1999)
 • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2003)

 

Nagrody

Publikacje naukowe