Małgorzata Badowska

Małgorzata Badowska

Partner
radca prawny

Bankowość i finanse, fuzje i przejęcia / PE&VC

Partner Kancelarii GESSEL, radca prawny. Specjalizuje się w transakcjach dotyczących pozyskania finansowania oraz bieżącą obsługą przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawnych aspektów finansowania przedsiębiorców, w tym zawierania umów kredytowych i warunków emisji obligacji w ramach ofert prywatnych. Prowadzi procesy restrukturyzacji zadłużenia grup kapitałowych, w tym także polegające na wykupie wierzytelności bankowych i transakcjach wykupów lewarowanych. Prowadzi praktykę z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Uczestniczy w prowadzonych przez Kancelarię transakcjach fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym, w tym współpracuje z funduszami private equity i venture capital. Bierze udział w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego.

Od 2015 roku corocznie rekomendowana przez Chambers Europe w dziedzinie Corporate /M&A, a od 2018 roku również przez Chambers Global i Legal 500.

Jej doświadczenie obejmuje pracę w renomowanych polskich kancelariach. Ponadto w latach w 2000-2001 w Biurze Prawnym Philip Morris Polska S.A. W latach 2003-2007 radca prawny w PLL LOT S.A. W 2004 roku uczestniczyła w zakładaniu, a następnie do 2007 roku prowadziła obsługę prawną pierwszej polskiej niskokosztowej linii lotniczej Centralwings. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z funduszami private equity i venture capital w szeregu transakcji i wielu procesach restrukturyzacyjnych, w tym tworzeniu funduszy i akwizycjach. Doradza bankom i instytucjom finansowym, a także przedsiębiorcom, przy zawieraniu umów dotyczących pozyskania finansowania, w tym umów kredytowych oraz umów o emisję obligacji. Brała również udział w licznych transakcjach dotyczących restrukturyzacji zadłużenia, w transakcjach sekurytyzacyjnych oraz transakcjach dotyczących nabywania pakietów wierzytelności. Z Kancelarią GESSEL związana od 2010 roku.

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1998). Ukończyła podyplomowe Studia z zakresu prawa konkurencji w Instytucie Ochrony Wynalazczości i Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1999). Wpisana na listę radców prawnych w OIRP w Warszawie w 2003 roku.

  

M&A M&A  

 

Przykładowe transakcje