Małgorzata Badowska

Małgorzata Badowska

Partner
radca prawny

Bankowość i finanse, fuzje i przejęcia / PE&VC

Partner Kancelarii GESSEL, radca prawny. Specjalizuje się w transakcjach dotyczących pozyskania finansowania oraz bieżącą obsługą przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawnych aspektów finansowania przedsiębiorców, w tym zawierania umów kredytowych i warunków emisji obligacji w ramach ofert prywatnych. Prowadzi procesy restrukturyzacji zadłużenia grup kapitałowych, w tym także polegające na wykupie wierzytelności bankowych i transakcjach wykupów lewarowanych. Prowadzi praktykę z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Uczestniczy w prowadzonych przez Kancelarię transakcjach fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym, w tym współpracuje z funduszami private equity i venture capital. Bierze udział w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego.

Od 2015 roku corocznie rekomendowana przez Chambers Europe w dziedzinie Corporate /M&A, a od 2018 roku również przez Chambers Global i Legal 500.

Jej doświadczenie obejmuje pracę w renomowanych polskich kancelariach. Ponadto w latach w 2000-2001 w Biurze Prawnym Philip Morris Polska S.A. W latach 2003-2007 radca prawny w PLL LOT S.A. W 2004 roku uczestniczyła w zakładaniu, a następnie do 2007 roku prowadziła obsługę prawną pierwszej polskiej niskokosztowej linii lotniczej Centralwings. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z funduszami private equity i venture capital w szeregu transakcji i wielu procesach restrukturyzacyjnych, w tym tworzeniu funduszy i akwizycjach. Doradza bankom i instytucjom finansowym, a także przedsiębiorcom, przy zawieraniu umów dotyczących pozyskania finansowania, w tym umów kredytowych oraz umów o emisję obligacji. Brała również udział w licznych transakcjach dotyczących restrukturyzacji zadłużenia, w transakcjach sekurytyzacyjnych oraz transakcjach dotyczących nabywania pakietów wierzytelności. Z Kancelarią GESSEL związana od 2010 roku.

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1998). Ukończyła podyplomowe Studia z zakresu prawa konkurencji w Instytucie Ochrony Wynalazczości i Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1999). Wpisana na listę radców prawnych w OIRP w Warszawie w 2003 roku. Prowadzi wykłady na SGH oraz OIRP. 

Ranking

RankingRanking

RankingRanking

Ranking Ranking 

M&A M&A Ranking RankingRanking

 

logo reco lRankingRankingRanking Ranking

Przykładowe transakcje

Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja  Przykładowa transakcja slajd71