Obszary praktyk

Finansowanie – obszary świadczonych usług

Świadczymy kompleksowe usługi związane z obsługą procesów udzielenia finansowania zarówno w formie kredytu, jak i w innych formach, w tym w drodze emisji obligacji lub pożyczki.

Doradzamy w projektach dotyczących udzielenia finansowania wszelkiego rodzaju, w szczególności finansowania przedsiębiorstw (corporate finance), finansowania przeznaczonego na nabycie akcji, udziałów lub aktywów innych podmiotów (acquisition finance), w tym finansowania wykupów lewarowanych (leveraged buyouts), finansowania mezzanine.

Reprezentujemy zarówno podmioty udzielające, jak i uzyskujące finansowanie. Prawnicy Kancelarii GESSEL oferują instytucjom finansowym oraz firmom pełną obsługę prawną. Wśród naszych Klientów są krajowe i zagraniczne banki, fundusze mezzanine, obligatariusze, jak również kredytobiorcy i emitenci obligacji.

Restrukturyzacja finansowania

Oferujemy również kompleksowe doradztwo prawne w procesach restrukturyzacji już istniejącego finansowania. Kancelaria prawna GESSEL reprezentuje zarówno wierzycieli, jak i dłużników, a także restrukturyzowane podmioty gospodarcze i potencjalnych nabywców aktywów (distressed assets). Świadczymy także usługi prawne przy projektach związanych z nabywaniem lub zbywaniem wierzytelności lub pakietów wierzytelności i związanych z nimi zabezpieczeń.

Zakres usług dostosowany jest każdorazowo do potrzeb Klienta i specyfiki danej transakcji.

Członkowie zespołu bankowości i finansów wspierają swoich Klientów w szczególności przy:

  • strukturyzowaniu transakcji udzielenia finansowania lub restrukturyzacji istniejącego zadłużenia;
  • wskazaniu ograniczeń przy pozyskaniu finansowania i ustanawianiu zabezpieczeń w świetle dokumentacji dotyczącej już udzielonego finansowania;
  • przygotowaniu i negocjowaniu dokumentacji dotyczącej udzielenia finansowania, w tym pełnej dokumentacji kredytowej, dokumentacji pożyczek mezzanine, dokumentacji związanej z emisją obligacji i dokumentacji zabezpieczeń;
  • potwierdzeniu podmiotom udzielającym finansowania ważności i skuteczności zawartych dokumentów finansowania i dokumentów zabezpieczeń, w tym także poprzez wydanie stosownej opinii prawnej;
  • analizie i potwierdzeniu spełniania warunków udzielonego finansowania;
  • przygotowaniu i negocjowaniu dokumentacji związanej z nabywaniem lub zbywaniem wierzytelności;
  • pełnej obsłudze procesu rejestracji zabezpieczeń lub ich przeniesienia na inny podmiot;
  • przygotowaniu i negocjowaniu dokumentacji służącej do rozliczeń transakcji, w tym umów rachunków typu escrow oraz rachunków powierniczych.

Współpracujemy z szeregiem kancelarii zagranicznych, co umożliwia nam zapewnienie pełnej obsługi procesu na zasadzie one stop shop z udziałem podmiotów prawa innego niż polskie.

W 2015 i 2016 roku Kancelaria GESSEL została wyróżniona w rankingu Legal 500 w gronie rekomendowanych firm z zakresu bankowości i finansów.

Obsługa w zakresie bankowości i finansów jest prowadzona przez zespół prawników o wieloletnim doświadczeniu, pod kierownictwem Małgorzaty Badowskiej, partnera Kancelarii GESSEL.

Skontaktuj się z nami