Doradzaliśmy Sygnity S.A. przy zawarciu ugody z Fast Enterprise

18.02.2021 Case studies Procesy sądowe Prawo podatkowe

Dział procesowy Kancelarii GESSEL doradzał Sygnity S.A. w sporze z amerykańskim potentatem technologicznym – Fast Enterprises, LLC, dotyczącym rozliczeń w ramach realizowanego wspólnie projektu e-Podatki. W lutym 2021 roku wieloletni spór zakończył się zawarciem ugody przed mediatorem sądowym.

Spór pomiędzy Stronami rozpoczął się w 2016 roku i dotyczył rozliczeń w ramach realizowanego wspólnie projektu e-Podatki, tj. rewolucyjnego programu informatyzacji polskiej administracji podatkowej. Sygnity działała jako główny wykonawca, którego zadaniem była budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu e-Podatki oraz świadczenie usług dodatkowych. W tym celu Sygnity zawarła umowę podwykonawczą z Fast Enterprises, dostawcą podstawowego elementu systemu e-Podatki, tzw. oprogramowania GenTax.

W tej sprawie toczyły się dwa postępowania sądowe, w ramach których Fast Enterprises zgłaszała wobec Sygnity roszczenia na łączną kwotę ok. 43 mln złotych, natomiast Sygnity zgłaszała wobec Fast Enterprises roszczenia wzajemne na łączną kwotę ok. 21 mln złotych.

Po czterech latach batalii sądowej, w lutym 2021 roku, strony zakończyły istniejący pomiędzy nimi spór poprzez zawarcie ugody przed mediatorem sądowym.

Ugoda przewiduje zrzeczenie się przez Strony wzajemnych roszczeń, a także zapłatę przez Sygnity na rzecz Fast Enterprises 3,75 mln dolarów (ponad 14 mln złotych), pod warunkiem wystąpienia zdarzeń określonych w ugodzie, w tym prawomocnego umorzenia postępowań sądowych toczących się pomiędzy Stronami. Zawarcie ugody pozwoli na rozwiązanie około 36 mln zł rezerw utworzonych przez Sygnity na roszczenia Fast Enterprises oraz koszty z nimi związane, w związku z czym zysk netto Spółki zwiększy się o ponad 18,8 mln zł za I kw. roku finansowego 2020/2021.

Sygnity S.A. – polski producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych oraz świadczeniem usług IT dla podmiotów publicznych i prywatnych.

Fast Enterprises, LLC – amerykański producent oprogramowania dla agencji rządowych, wdrażający swoje rozwiązania m.in. w USA, Kanadzie i Finlandii.

Prawnicy zaangażowani w projekt

Anna Ziewalicz

Managing Associate
Adwokat, LL.M.

Procesy sądowe | Projekty specjalne / risk & support

Anna Ziewalicz

Inarda Bielińska

Counsel
Radca prawny

Prawo podatkowe

Inarda Bielińska

Mogą Cię zainteresować

09.04.2024

Doradzaliśmy Elemental Strategic Metals w transakcji utworzenia joint-venture z Ascend Elements

Zapewniliśmy kompleksową obsługę prawną dla Elemental Strategic Metals sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, spółkę z Grupy Elemental, w transakcji utworzenia j...

Case studies
Doradzaliśmy Elemental Strategic Metals w transakcji utworzenia joint-venture z Ascend Elements

02.04.2024

Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu bezprospektowego programu emisji obligacji

Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu bezprospektowego programu emisji obligacji o maksymalnej wartości 50 mln PLN oraz przy ofercie publicznej obligacji ...

Case studies
Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu bezprospektowego programu emisji obligacji
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!