Fundacja GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie, założona przez Kancelarię GESSEL oraz Muzeum Narodowe w Warszawie, obchodzi w tym roku swoje 20-lecie. Głównym przedmiotem działalności Fundacji jest powiększanie kolekcji polskiej sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie. 5 grudnia 2016 roku odbył się Wieczór Jubileuszowy Fundacji GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie, podczas którego zbierane były fundusze na zakup kolejnych prac do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.

Od początku działalności Fundacji udało się pozyskać ponad 200 prac 21 artystów, a osiem z tych prac zdobi obecnie Galerie Sztuki XX i XXI wieku w muzeum. W kolekcji Fundacji znajdują się nazwiska czołowych artystów polskich począwszy od lat 70. skończywszy na pierwszych latach XXI wieku, a wśród nich należy wymienić przede wszystkim: Tomasza Ciecierskiego, Zbigniewa Liberę, Pawła Althamera, Wilhelma Sasnala, Katarzynę Kozyrę, Ewę Partum, Joannę Rajkowską, Jadwigę Sawicką, Julitę Wójcik, Ryszarda Grzyba. Kolekcja Fundacji GESSEL dla MNW jest zdeponowana w Muzeum Narodowym w Warszawie, które może korzystać z niej w działalności programowej bez ograniczeń.

20_lat_Fundacji_1.jpg
20_lat_Fundacji_2.jpg
20_lat_Fundacji_3.jpg
fot. Krzysztof Kędracki