7 marca, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 3, odbędzie się seminarium Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW (CARS) poświęcone Przewadze Kontraktowej pt. "Wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej".

W II Panelu, zatytułowanym "Elementy publiczno-prawne. Interes publiczny i rola UOKiK. Jak mierzyć znaczną dysproporcję w potencjale ekonomicznym. Kary", weźmie udział mec. Bernadeta Kasztelan-Świetlik, której wystąpienie będzie dotyczyło dysproporcji w potencjale ekonomicznym w świetle ustawy o przewadze kontraktowej.

Bernadeta Kasztelan-Świetlik - ekspert w dziedzinie prawa konkurencji. Reprezentuje Klientów Kancelarii przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach dotyczących koncentracji, postępowań związanych z zarzutami zawierania porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, ochrony interesów konsumentów oraz nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Przez wiele lat pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym w latach 2014-2017 jako Wiceprezes Urzędu kierującego pracami 3 Departamentów – Kontroli Koncentracji, Ochrony Konkurencji oraz Prawnego. Bernadeta Kasztelan-Świetlik jest autorem publikacji prasowych oraz prelegentem licznych konferencji, warsztatów i szkoleń.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Szczegółowy program dostępny na stronie:

https://www.cars.wz.uw.edu.pl/tresc/konferencje/36/Zaproszenie_i_Program_Seminarium_o_przewadze_kontraktowej.pdf