W dniach 14-15 listopada w Warszawie (Hotel Hilton, ul. Grzybowska 63) odbędzie się XI edycja Kongresu Prawo Konkurencji.

W programie zaplanowano wystąpienia ekspertów pracujących w renomowanych kancelariach prawniczych zajmujących się prawem konkurencji oraz prawników wewnętrznych działów prawnych przedsiębiorstw. Tegoroczne wydarzenie obfituje w inspirujące dyskusje i liczne case studies.

Podczas dwóch dni Kongresu zostaną poruszone następujące kwestie:

  • Jakie nowe uprawnienia zyskuje Prezesowi UOKiK do ścigania zatorów płatniczych? W jaki sposób korzysta z przyznanych mu jakiś czas temu uprawnień do przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w przemyśle spożywczym?
  • Jak bezpiecznie sprzedawać produkty i usługi w Internecie? Jak prowadzić politykę zarządzania własnością intelektualną? Czy Big data to monopol?
  • Czy firmy takie jak Facebook czy Amazon mają pozycję dominującą oraz czy wykorzystują swoją siłę rynkową wobec klientów? Jak zdefiniować rynki, na których działają takie firmy? 
  • Co to jest podział rynku i jak odróżnić go od dozwolonych ograniczeń wertykalnych? Jak UOKiK interpretuje naruszenia zakazu zawierania porozumień wertykalnych ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży on-line oraz jakie są nowe narzędzia do wykrywania naruszeń prawa konkurencji? Czy producent i dystrybutor mogą dzielić rynek? 
  • Czy współpraca z organem ochrony konkurencji się opłaca? Jak można uzyskać zwolnienie z potencjalnej kary lub jej obniżenie? Leniency a private enforcement – czy groźba roszczeń cywilnoprawnych zniechęca do współpracy?

Bernadeta Kasztelan-Świetlik poprowadzi panel zatytułowany "Problem zatorów płatniczych - nowa rola Prezesa UOKiK", podczas którego omówi następujące kwestie:

  • Obowiązkowe terminy płatności
  • Kogo i za co może ukarać Prezes UOKiK
  • Tryb postępowania w sprawie zwłoki w płatnościach

Więcej informacji o konferencji oraz szczegóły rejestracji dostępne są na stronie: www.pb.pl/konferencje/xi-kongres-prawo-konkurencji

Serdecznie zapraszamy!